www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Oog in oog met Elia
Profeet in woord en daad
Gerrit Vink
Het Zoeklicht, 2023
152 blz.
EAN : 9789064514067
Prijs : € 16,95

Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Voor het Joodse volk is de profeet Elia een van de allergrootste profeten. Elia heeft geen boeken nagelaten, maar de herinnering aan deze man Gods is bij de Joden springlevend. Bij de Pesachmaaltijd wordt op hem gerekend: dan staan er een stoel en een glas wijn voor hem klaar. God belooft immers dat hij zal terugkomen en waarom zou dat vandaag niet zijn? Dat getuigt van groot vertrouwen in Gods beloften!

Wat kunnen wij als christenen van deze man leren? De schrijver gaat met ons door het leven van deze grote profeet en laat zien hoeveel kostbaars daar te ontdekken valt. Zijn woorden en daden spreken boekdelen! Tegen het eind van het boek zien wij zelfs dat zijn rol niet is uitgespeeld, maar dat hij nog altijd in dienst van God staat. Daarom is Elia's boodschap heel actueel en is het een voorrecht zijn levensverhaal te lezen. Daarin zijn ups en downs, maar dat is heel herkenbaar. Veel interessante details en de ontmoetingen met andere personen verlevendigen het verhaal. 'Oog in oog met ELIA' is een boek om in één adem uit te lezen, maar tegelijk een goed studieboek. Het is een aanrader, die absoluut boeit, verheldert en verrijkt!

Eerder verscheen ook in de serie 'Oog in oog':

* Oog in oog met Hizika
* Oog in oog met Jakob
* Oog in oog met Jozua

 


1.   indekerk.be Blog - maart 2024 - indekerk.be...

Oog in oog met Elia

Boekrecensie door  William Bode

Ik kan dit boek niet genoeg aanbevelen! Ik vind het interessant, verhelderend, verfrissend en ontroerend. Wat kun je van dit boek verwachten?

Ten eerste vind je een goede weergave van Israël ten tijde van de profeet Elia en koning Achab. Kennis van de geschiedenis is heel belangrijk om de Bijbelverhalen goed te plaatsen en te begrijpen. Gerrit wijst op Gods leiding in mensenlevens door hen in een historische context te plaatsen. Maar het boek bevat geen droge, onpraktische benadering van de geschiedenis. We worden getrakteerd op zo’n warme en meelevende weergave van de personen, dat het erop lijkt of Gerrit hen gekend heeft. De titel liegt er niet om! We komen op het niveau van de mensen uit het boek en leren hun angst, hun vastberadenheid of hun egoďsme kennen.

Als je veel in de Bijbel hebt gelezen en het werk van God al lang kent, dan weet je ongetwijfeld dat Jezus het middelpunt is van alles wat God heeft gedaan en nog zal doen. Oog in oog met Elia laat ons heel vaak de overeenkomst zien tussen het leven van Jezus en het leven van Elia. We twijfelen niet aan het profetische belang van deze man. Van alles wat God ons vertelt en openbaart over de toekomst is
Jezus het middelpunt.

Omdat Gerrit Vink de verhaallijn van Elia’s leven en bediening volgt, zien we superhoge triomfen, jaren van vergetelheid en schokkende dieptepunten, waarin de man zelfs depressief is. Maar door het hele boek heen zien we dat God de hoofdpersoon is en hoe Hij met mensen en beloften omgaat via zijn dienaren. Sommigen van hen, zoals Elia, Obadja, de weduwe in Sarefat en Elisa laten Gods trouw, geduld en rechtvaardigheid zien. Anderen, zoals Achab en Izebel, tonen ons Gods rechtvaardigheid en Gods genade voor hardvochtige zondaars.

Bij het lezen van het boek heb ik geweend, heb ik gelachen en heb ik gedebatteerd. Ik heb de punten van het boek nagezocht, omdat ik werd uitgedaagd, geďnspireerd en getroost. Ik ben er zeker van dat jij dat ook zult worden. Ik wil het boek van harte aanbevelen!

www.vergadering.nu