www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Wat is nieuw zonder oud?
Over de onmisbaarheid van het Oude Testament
Andries Visser
‘Midden-Oostenreeks’ van de organisatie Near East Ministry
ISBN: 9789023924548
Uitvoering: paperback
Blz: 104 pag. 
Prijs: € 9,90
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Bij velen roepen delen van het Oude Testament weerstand op.
Die gaan over oorlog en wraak, wetsvoorschriften en doodstraf. In de huidige discussie over de islam hoor je regelmatig dat de bijbel ‘er ook wat van kan’. En dan bedoelt men het Oude Testament. In dit boek gaat de schrijver eerlijk en direct in op de betekenis van het Oude Testament en de relatie tussen het Oude en het Nieuwe Testament.
Een boek ook dat tot (hernieuwd) bijbellezen aanzet 


1. Nederlands Dagblad - 15 februari 2010 - www.nd.nl

Ook in Oude Testament is liefde al de boodschap

Wat moet je met een God die volken laat uitroeien en kinderen doet sterven om de misstappen van hun ouders? Niet alleen atheďsten als Maarten ’t Hart hebben moeite met het Oude Testament. Ook veel christenen weten er geen raad mee. “Je moet goed lezen. Dan ontdek je dat er vaak net iets anders staat dan je dacht.”

Door Wilfred van de Poll

VOORTHUIZEN – Wat is nieuw zonder oud? Onder die titel schreef theoloog, filosoof en wiskundige Andries Visser een boekje over ‘de onmisbaarheid van het Oude Testament’. Het boek, dat in de ‘Midden-Oostenreeks’ van de organisatie Near East Ministry verschijnt, werd zaterdag gepresenteerd, tijdens een studiedag in Voorthuizen. “Er is een ontstellend gebrek aan kennis van het Oude Testament”, constateert Teun van der Leer, een van de sprekers van de dag. “Dat komt ongetwijfeld doordat er zo weinig uit gepreekt wordt.” Van der Leer betreurt dit. “Het beslaat toch bijna driekwart van onze Bijbel. Wie het Nieuwe Testament lossnijdt van het Oude, ontwortelt de boodschap van het evangelie en slaat de bodem eronder weg.”
Auteur Andries Visser nam het boek in ontvangst. “Als mensen zeggen dat ze het Oude Testament zo’n gewelddadig boek vinden, vraag ik vaak: waar komt dat geweld dan precies voor, in welk gedeelte? En hoe lang is het geleden dat je die tekst gelezen hebt? Dan blijkt dat ze dat eigenlijk niet weten. We moeten waken voor karikatuurbeelden. Je moet goed lezen. Dan ontdek je dat er vaak net iets anders staat dan je dacht. Dan zie je ook de andere kant.”

In een tweegesprek tijdens de pauze licht hij zijn boek verder toe. “Dit boekje gaat over een onderwerp waar ik al jarenlang mee bezig ben”, zegt hij. “De problemen die veel mensen met het Oude Testament hebben, zijn ook de mijne. Ik heb geprobeerd mijn eigen moeiten met het Oude Testament onder woorden te brengen: de positie van vrouwen, offers, slavernij, kinderen die om de zonden van hun ouders gestraft worden, oorlogen, geweld… Vooral met dat laatste heb ik moeite; ik ben een vreedzaam mens.” Niet makkelijk. Ook al telt zijn boekje nog geen honderd pagina’s, zich er makkelijk vanaf maken wil Visser niet. “Ik leef liever met een onbeantwoordbare vraag, dan dat ik me met een kluitje in het riet laat sturen.” Het Oude Testament te vuur en te zwaard verdedigen doet hij dan ook niet. “Verdedigen is altijd een zwaktebod, alsof de Bijbel niet voor zichzelf kan spreken.” Wat hij wel doet, is nuanceren, en de lezer uitdagen de teksten nog eens goed te lezen. Met aandacht. Zo nuanceert hij het beeld als zou in het Oude Testament de wet centraal staan, en in het Nieuwe Testament de liefde.

“Het feit dat er in de Hebreeuwse Bijbel wat zuiniger wordt omgesprongen met het woord liefde zelf, zegt op zichzelf nog niets over het belang dat er aan het begrip liefde wordt gehecht. Niet alleen Jezus, maar ook de schriftgeleerden van zijn tijd vatten de Tora samen in de opdracht lief te hebben.” Visser is ervan overtuigd dat het Oude Testament onmisbaar is voor christenen vandaag. “Zonder het OT blijken evangeliën en apostelen, blijkt het NT, onverstaanbaar”, schrijft hij. Bovendien biedt het Oude Testament allerlei extra’s die niet in het Nieuwe Testament staan, en die we niet zouden willen missen. Zoals het scheppingsverhaal. Of het boek Job – “het meest diepgaande wat er gezegd is over het erbarmelijke, vaak onschuldige lijden dat mensen kan treffen”. Tot slot staan er volgens Visser ook beloften in het Oude Testament die nog op hun vervulling wachten, en ons iets zeggen over de toekomst. 

Het valt op dat er veel grijze koppen zitten tussen de circa zestig bezoekers. Lilian (20) is de enige jongere. “Dat valt me wel tegen, ik had meer jongeren verwacht.” Ervaart zij moeite met het Oude Testament? “Ik vind het jammer dat mensen het Oude en het Nieuwe Testament lijnrecht tegenover elkaar stellen. Terwijl ze om dezelfde God gaan. Ik zoek naar de overeenkomsten, niet naar de verschillen”, zegt ze. 

“God is niet schizofreen”, beaamt Diny, die naast haar staat. “Ik ben er diep van overtuigd dat God een God van liefde is. En ook dat het Oude Testament onmisbaar is. Daar ervaar ik soms spanning tussen. Maar je moet het allebei blijven zeggen.” Die tegenstelling – tussen Gods liefde en zoveel geweld – vindt Sarah (59) het moeilijkste aan het Oude Testament. “Ik los het niet op. Ik houd er vragen over. Toch vind ik het Oude Testament schitterend. Het mooiste vind ik hoe je erin ziet hoe God door de geschiedenis telkens weer op weg gaat met zijn volk.” 

“Mijn schoonouders hebben het Oude Testament uit hun bijbel gescheurd. Ze doen het al jaren zonder”, vertelt Ron (54). “Ik wil dat niet. Het Oude Testament heeft mij veel te zeggen. Alle nadruk leggen op de moeilijke passages doet de boodschap geen recht. Neem het zondvloedverhaal. Je kunt kijken naar alle mensen die sterven. Maar je kunt ook kijken naar de paar die gered worden. Dan zie je hoe genadig God is: Hij had iedereen kunnen verdelgen, maar dat doet Hij niet. Dát is het bijzondere van het Oude Testament. Gods reddingsplan.” 

www.vergadering.nu