www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

3 RECENSIES


IsraŽl aangeklaagd
De cognitieve oorlog tegen de Joodse staat
Yochanan Visser
Chai Pers, Nijkerk; ISBN 9789073632318
Prijs: Ä 10
te bestellen via christenenvoorisrael.nl/winkel of 033-2458824.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

"IsraŽl staat vaak in het middelpunt van het nieuws. Opvallend hierbij is dat wanneer het nieuws voer IsraŽl de bulletins vult, het journaille blijk geeft van te weinig kennis over het land en het volk van dat piepkleine democratische staatje in het Midden-Oosten. Een land dat is omgeven door Islamitische dictaturen, die zonder uitzondering vijandig staan tegenover IsraŽl. Of de ontlezing ook heeft toegeslagen bij journalisten, vraag je je soms af als je leest wat voor bewuste of onbewuste onzin er over IsraŽl geschreven wordt.

De naar IsraŽl geŽmigreerde Nederlandse Jood Yochanan Visser trok zich de wijze van berichtgeving over IsraŽl sterk aan. Hij richtte de organisatie Missing Peace op, die zich voornamelijk bezighoudt met onderzoek naar en schrijven over wat er werkelijk gebeurt in IsraŽl en het Midden-Oosten. Dat hij met zijn research menig fabeltje over IsraŽl heeft ontzenuwd, mag blijken uit de toenemende belangstelling waarmee kranten, tijdschriften en nieuwswebsites zijn schrijfsels gebruiken voor een correct beeld over de situatie ter plekke. Dat sommige media deze onafhankelijke onderzoeken doelbewust negeren, zegt vooral iets over het journalistieke gehalte ervan.

Namens Chai Pers vroeg ik Yochanan Visser een boek te schrijven over de tien meest opvallende beweringen over de staat IsraŽl waarover - om het eufemistisch te zeggen - misverstanden bestaan. Visser greep deze kans met beide handen aan en schreef een gedegen, goed leesbaar boek dat vooral de eenzijdige criticaster verrast vanwege het overvloedige feitenmateriaal dat in dit boek is verwerkt. De schrijver licht iedere bewering toe. Vrijwel elke pagina is voorzien van voetnoten.

Of we hiermee mensen zullen overtuigen? Dat ligt voor een groot deel aan de lezer van dit materiaal. Durft hij onbevangen het werk te spiegelen aan zijn eigen ideeŽn? En durft hij dan ook nog het besluit te nemen zij voor waar gehouden denkbeelden aan te passen als ze niet blijken te kloppen? Daarvoor is moed nodig. Dat is wat ik de lezer vooral toewens: moed."


3. Profetisch Perspectief - oktober 2011 - www.profetischperspectief.nl 

Israel aangeklaagd

Boekrecensie door Jaap de Vreugd

De sprekende ondertitel van dit boek is ĎDe cognitieve oorlog tegen de Joodse staatí. Sinds de oprichting van de staat in 1948 is IsraŽl in een permanente oorlogssituatie verwikkeld met de Arabische wereld. Naast de strijd met militaire en politieke middelen is er de propagandastrijd, de 'cognitieve oorlog', die met zo mogelijk nog meer intensiteit gevoerd wordt dan de fysieke oorlog. 

Het is een oorlog om IsraŽl te delegitimeren en te demoniseren in de publieke opinie. Helaas is die strijd nogal succesvol: berichtgeving rond IsraŽl en het conflict dat de Arabische wereld niet de staat IsraŽl heeft, is vaak op haar minst gekleurd, eenzijdig en bevooroordeeld. Iedere vriend van IsraŽl kan in zijn eigen omgeving constateren, hoezeer de anti-IsraŽlpropaganda floreert: je wordt zomaar in de positie gedwongen om IsraŽl te verdedigen, en je hebt al bij voorbaat het gevoel van onbegonnen werk. 

Dit boek van Yochanan Visser ontzenuwt tien `misverstanden' die over de staat IsraŽl de ronde doen, zoals landroof, etnische zuivering, illegale bezetting, apartheid, racisme en meer van dergelijke lasterlijke beschuldigingen die IsraŽl zonder blikken of blozen door de internationale media en de publieke opinie in de schoenen geschoven worden. Het boek kan helpen om de
werkelijke situatie beter te begrijpen.Visser richtte vorig jaar aar de organisatie 'Missing Peace' op die op de voet volgt wat er in de media over IsraŽl rond gebazuind wordt. Ik kan dit boek van harte en dringend aanbevelen.


2. IsraelAktueel - 26 september 2011 - www.christenenvoorisrael.nl/......israel-aktueel

Nieuw boek van Chai Pers:
Israel aangeklaagd

Boekrecensie door Christenen voor Israel

Het boek IsraŽl aangeklaagd van Yochanan Visser gaat over de cognitieve oorlog tegen de Joodse staat. Visser behandelt in dit boek tien steeds terugkerende aperte onwaarheden over IsraŽl en ontzenuwt deze op basis van feiten.


Zo gaan Nederlandse media er klakkeloos van uit dat IsraŽl nog in 1967 de Westoever bezette. Een hardnekkig misverstand. Visser beschrijft de werkelijke toedracht. Hoewel het niet zo zou moeten zijn, is zijn uitleg voor menig journalist een eyeopener.

Hetzelfde geldt voor het feit dat IsraŽl verantwoordelijk zou zijn voor de slechte economische situatie in de Palestijnse gebieden. Ook hier regeert een eenzijdig beeld dat met name gevoed wordt door de Palestijnse Autoriteit. Juist in deze gebieden is de economische groei enorm, gemiddeld 5,5 procent per jaar.

Een andere veel voorkomende mythe is dat IsraŽl een racistische staat zou zijn. Toch wijzen de feiten anders uit. Het land kent in tegenstelling tot de omringende landen godsdienstvrijheid en is een smeltkroes van culturen, bevolkingsgroepen en geloven. Arabieren kunnen gewoon wonen en werken in IsraŽl, maar zouden Joden dat ook kunnen in een Palestijnse staat?

IsraŽl aangeklaagd leest vlot weg en is ook te goed gebruiken als een snel naslagwerk om de feiten weer op een rij te krijgen.


1. Keesjemaduraatje - 26 september 2011 - http://keesjemaduraatje.blogspot.com

Israel aangeklaagd
De cognitieve oorlog tegen de Joodse staat

Boekrecensie door Keesjemaduraatje

De oprichter van Missing Peace heeft een boek geschreven, waarin in 11 compacte hoofdstukken enkele vooroordelen en misverstanden over Israel worden besproken. Hij toont met citaten en bronnen aan, dat er een informatieve en cognitieve oorlog tegen Israel gevoerd wordt. Linkse activisten en islamitische fundamentalisten maken gebruik van frames en stereotypen die al bijna gemeengoed geworden zijn. Dit boek biedt een tegenwicht in deze propagandaoorlog. 

Enkele foute beweringen die in het boek behandeld worden: 

-De staat Israel werd als gevolg van de Holocaust opgericht
-Israel werd in 1967 een illegale bezetter
-Het mislukken van de Oslo-akkoorden is de schuld van Israel
-De apartheidsmuur
-De slechte economische situatie in gaza is de schuld van Israel
-De onbetrouwbare en disproportionele berichtgeving in de pers
-Het Midden-Oosten conflict is een lokaal geschil over land.

Voor de bloggers en reaguurders die al op Missing Peace geabonneerd zijn, zullen de teksten niet als een verrassing komen. Nu zijn de argumenten van Yochanan Visser, die hij ook al in de Volkskrant mocht publiceren, in een overzichtelijk boek, dat op geen nachtkastje mag ontbreken, samengevat

www.vergadering.nu