www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Allah
Het antwoord van een christen
Miroslav Volf
Uitg. Van Wijnen, Franeker, 2012
ISBN 9789051944198
328 blz.; € 24,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Een brede kloof van misverstanden, afkeer en zelfs haat houdt vandaag de dag vele christenen en moslims van elkaar gescheiden. De manier waarop christenen op Allah – hier opgevat als de God van de Koran – reageren, zal of die kloof verder verbreden, of helpen hem te overbruggen. Als christenen menen dat Allah een vreemde en valse god is, dan zal dat elke poging om de kloof te overbruggen moeilijker maken. 

Miroslav Volf laat in dit boek zien wat in zijn ogen het christelijke standpunt tegenover de God van de Koran moet zijn, en wat dat standpunt betekent voor het vermogen van christenen en moslims om op een goede manier in een en dezelfde wereld samen te leven. Zijn controversiële stelling is dat moslims en christenen dezelfde God aanbidden – de enige God. 


1. - 8 oktober 2012 - www.rd.nl 

Volf: Moslim en christen hebben dezelfde God


Boekrecensie door prof. M. J. de Vries

Zijn de God van de Bijbel en de god van de Koran dezelfde? Alleen al met de schrijfwijze druk je een mening uit over deze vraag.

Miroslav Volf, de auteur van ”Allah. Het antwoord van een christen”, neemt er de ruimte voor om te betogen dat christenen en moslims dezelfde God aanbidden.

Op dit moment is Volf hoogleraar theologie aan de Yale Divinity School in de Verenigde Staten, maar zijn geboorteland is het voormalige Joegoslavië. Als er één land verscheurd is vanwege de strijd tussen christenen en moslims, dan is het dat land wel. Tegen die achtergrond is het te begrijpen dat Volf, hoewel zelf niet geboren in de streek waar de strijd het hevigst was, er veel aan gelegen is om christenen en moslims met elkaar in vreedzame dialoog te brengen.

Hij meent dat de aanpak die de meeste kans van slagen daartoe heeft, is om beide partijen ervan te overtuigen dat ze hun diepste drijfveer gemeenschappelijk hebben, namelijk het dienen van dezelfde God. Op zich is het een niet onredelijke aanname dat die overtuiging het vrijwel onmogelijk zou moeten maken dat christenen en moslims elkaar naar het leven zouden staan.

Ik zie echter twee bezwaren. In de eerste plaats is het ook heel goed mogelijk dat aanhangers van verschillende religies zonder dat ze geloven dezelfde God te dienen, elkaar niet naar het leven staan. De Bijbel leert in elk geval dat tot de wederkomst van Christus kaf en koren samen moeten opgroeien. De moslim moet niet uitgeroeid worden, maar met de boodschap van het Evangelie van Jezus Christus worden benaderd in de hoop dat hij of zij zich tot de ware God zal bekeren.

Niet waar
Een tweede, nog belangrijker bezwaar tegen Volfs aanpak is dat de poging om een vreedzame dialoog te stimuleren op basis van het idee dat christenen en moslims hun diepste overtuiging delen, nooit vruchtbaar kan zijn als dat niet waar is. Op dat punt heeft het boek mij niet kunnen overtuigen. Volf doet zijn uiterste best om zo veel mogelijk gemeenschappelijkheden naar voren te halen, maar hij loopt met een boog om het breekpunt heen: de persoon en het werk van Jezus Christus.

De kern van Volfs argumentatie is dat de moslims een verkeerd idee hebben van wat het betekent dat God een Drie-enig God is. Zij menen dat christenen daarmee geloven in drie goden. Volgens Volf hebben christenen zelf daar ook niet altijd het juiste zicht op. Hij probeert te laten zien dat christenen en moslims wel kunnen verschillen in hun visie op de eigenschappen van God, maar toch hetzelfde beeld hebben van Zijn Wezen. Maar als de Drie-eenheid behoort tot Gods eigenschappen, wat is dan nog Zijn Wezen? Wezen van God, eigenschappen van God en onze godsbeelden lopen bij Volf regelmatig op een verwarrende manier door elkaar...........

Lees verder...

www.vergadering.nu