www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Geloven, hoe moet dat?
Een gids met 100 vragen en antwoorden
Leo de Vos
Jongbloed Heerenveen
232 pag. € 14.90
9789063536657
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

'Leo is origineel, eerlijk, verrassend, ongewoon, direct en kwetsbaar. Hij verstaat de kunst om ingewikkelde dingen op een eenvoudige manier te zeggen. Dat bleek al in ons radioprogramma Café Grande. Leo gaat zijn eigenzinnige gang en deelt op een geloofwaardige en openhartige manier wat hij zelf heeft ontdekt. Geloven, hoe moet dat? is een boek voor iedereen. Het is speels vormgegeven en toegankelijk geschreven, maar verdient ook een plek in de zware boekenkast van geleerde gelovigen.'
Nico Schipper, directeur van Groot Nieuws Radio 

Leo de Vos (geb. 1947) beantwoordt al zes jaar geloofsvragen bij Groot Nieuws Radio. Hij maakte en presenteerde eerder gedurende 22 jaar kinderprogramma's voor radio en televisie bij de Evangelische Omroep. 

In 'Geloven, hoe moet dat?' geeft hij op een heldere manier antwoord op 100 geloofsvragen die hij in de praktijk tegenkwam.

..


2. De Oogst - februari 2014 - www.totheildesvolks.nl/de-oogst/home

Geloven, hoe moet dat?

Recensie door Pieter de Boer

In de loop van de tijd heeft auteur Leo de Vos veel vragen gekregen over geloven. In dit boekje heeft hij een honderdtal vragen rond thema's gegroepeerd. Op eerlijke en nuchtere wijze geeft hij antwoorden. Ik geef een paar voorbeeldjes die er wat mij betreft uitspringen. Op de vraag 'Waarom moet nu juist mijn kat doodgaan?' geeft De Vos aan dat we door het stellen van deze vraag aan acute gezichtsvernauwing lijden. Op een vraag over de hemel en eeuwigheid zegt hij dat het 'eeuwig zingen tot Gods eer' nooit zal vervelen, aangezien er dan geen tijd meer bestaat.

In een ander antwoord wijst De Vos er terecht op dat in onze tijd vooral de 'moederlijke kant' van God (troost, liefde, zorgen en barmhartigheid) wordt benadrukt, terwijl er in de Bijbel ook veel sprake is van Zijn 'vaderlijke kant' (rechtvaardigheid, daadkracht en oordeel). Dit zien we bijvoorbeeld terug in het verschil tussen de berijmde psalmen en de opwekkingsliederen.

Ook mooi zijn de vragen over hoe je Gods stem kunt horen en beter leren verstaan. Bij diverse onderwerpen geeft hij aan dat het niet zo zwart-wit ligt hoe je daar als christen in moet staan.

Over onderwerpen als roken en glaasje draaien daarentegen is hij heel duidelijk: daar mag je je als christen niet mee inlaten. Het boekje zou in waarde toenemen als hij tekstverwijzingen naar de Bijbel zou opnemen. Door de korte en heldere schrijfstijl is het heel geschikt voor jongeren.


1. Alpha Online - 23 mei 2014 - www.alphaonline.nl

width="1" height="1"

Geloven: Soms een hele opgave

Recensie door Evert van der Veen

De tijd dat geloven vanzelfsprekend was en dat je rond je 20e belijdenis deed, ligt allang achter ons. Jongeren doen dat nu op hun eígen tijd en velen komen er niet eens aan toe. Het is tegenwoordig een lange zoektocht, voor jongeren én ouderen.

Dit boek wil graag antwoorden geven op belangrijke, moeilijke, lastige en praktische geloofsvragen. Het bestaat uit vier delen:

Wat er te geloven valt, over de bouwstenen van het geloof, zeg maar de dogmatiek, geloofsleer.
Hoe geloven praktisch werkt, over de praktijk van geloof, waarin ethische vragen aan de orde komen.
Hoe je geloven kunt beleven, over de persoonlijke ervaring, wat met een mooi woord spiritualiteit wordt genoemd.
Welke antwoorden geloven biedt, over de verantwoording van het geloof, lastige vragen van mensen en van jezelf.
Steeds wordt er in anderhalve pagina een helder antwoord geformuleerd waarbij de schrijver duidelijk aansluit bij de hedendaagse mens. Het boek is vooral geschikt voor jonge mensen. Vaak worden er mooie en herkenbare vragen geformuleerd als uitgangspunt voor de bezinnende tekst. Onder 1. bv. ‘Waarom kun je God niet zien?’ en ‘Waar woont God?’. Onder 2. bv. ‘Hoe moet ik omgaan met mijn vrouw die al jaren hartpatiënt is en soms haar vertrouwen verliest?’ en ‘Wat moet ik zeggen als mijn autische zoon vraagt waarom God hem zo heeft gemaakt?’. Onder 3. bv. ‘Als alles tegenzit of als ik bang ben, dan voel ik God niet’ en ‘Hoe krijg ik contact met God? Als ik m’n handen vouw en m’n ogen sluit, gebeurt er niks’. Onder 4. bv. ‘Ik bid voor mijn ongeneeslijk zieke tante, maar God doet niks; bestaat Hij wel?’ en ‘Waarom zijn er meerdere religies?’

Deze vraagstellingen typeren de sfeer van dit boek waarin de schrijver dus echt aansluit bij wat er onder mensen leeft. Ook een moeilijk onderwerp als de hel gaat hij niet uit de weg. Dit boek is eigentijds en verantwoord, to the point en toch niet oppervlakkig. Een ideaal boekje als uitgangspunt voor gesprekken maar ik kan me ook voorstellen dat het voor de catehese wordt gebruikt.

Evert van der Veen is PKN predikant te Nunspeet

www.vergadering.nu