www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Als Freya zich laat zien
De code van het christendom
Henk Vreekamp
Uitg. Boekencerntrum
ISBN: 9789023926894
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Op een zomerse septemberavond ontvangt Freyja uit handen van een gemaskerde vrouw een op perkament geschreven tekst. 'Ic gelyfe on God.'
Zo begint in oude Angelsaksische taal de oertekst van het christelijk geloof, het Apostolicum.

Freyja, genoemd naar de godin van de liefde, begrijpt niets van deze code van het christendom. Dan kruisen Joodse mannen haar pad: de twaalf apostelen van Jezus Christus, die haar de geheimzinnige woorden uitleggen. Freyja, nieuwsgierig als zij is, luistert, vraagt, ergert zich, verkeert in verwarring, verzet zich, raakt gefascineerd. Zal zij als heiden het christelijk geloof verwelkomen?
Als Freyja zich laat zien is het derde boek van Henk Vreekamp dat zich afspeelt op de Veluwe en waarin hij op zoek gaat naar de plaats van het christendom in de westerse cultuur. Ditmaal begint zijn wandeling bij de dorpskerk van Epe om te eindigen in de 'boskathedraal' bij Apeldoorn.

Meer recensies: http://www.fakkel.nl/nl/product/9789023926894/als-freya-zich-laat-zien.html

..


1. Sophie - augustus 2014 - www.sophieonline.nl/

/>


Als Freya zich laat zien

Boekrecensie door Klaas van der Zwaag

De afsluiting van een trilogie die begon met Zwijgen bij volle maan en De tovenaar en de dominee. De rode draad van deze trilogie is een literaire verbeelding van het christendom tegen de achtergrond van de heidendom en jodendom. Het derde deel doet dat aan de hand van de twaalf artikelen van het apostolisch geloof, verwoord in de oude Angelsaksische taal. Deze worden door apostelen uitgelegd aan de heidense Freija, godin van de liefde bij de Germanen. Het resultaat is een levendige beschrijving van de kern van het christelijk geloof, verwoord als Ďde code van het christendomí, levendig en speels gecombineerd met natuurbeschrijvingen en historische herinneringsplaatsen.

De code wordt ontcijferd en toegelicht door bij tijden diepe theologische beschouwingen. Het voert te ver om ze hier allemaal aan de orde te stellen. Het boek laat zien hoe het christelijk geloof enerzijds een nieuwkomer is in de westerse cultuur, ook in de Lage Landen, anderzijds nauw verbonden is met het geloof van IsraŽl. Of Jezus de Messias is? ďTussen Jood en christen blijft het antwoord open, tot het einde der tijdenĒ, klinkt het veelzeggend. Het heil is uit de Joden, maar niet om binnen de kring van Joden te blijven. Het wil naar buiten, naar de einden der aarde, naar de heidenen. Jezus stierf voor de zonden van Jood ťn heiden, maar als de eerste zondigt, doet hij dat tegen het uitgesproken woord van God.

De kerk houdt de lofprijzing gaande en doet dat in verbondenheid met IsraŽl, aldus Vreekamp. God en de naaste zijn niet van elkaar te scheiden, zoals KaÔn Abel zijn naaste, zijn broer wil doden en daarmee God wil elimineren. De volken zoeken IsraŽl te vermoorden omdat ze de God van IsraŽl willen doden. ďDeze vreemde, onbekende God die hun een geweten geeft, een richtsnoer voor een welbesteed leven, een code om het doel van het bestaan te bereiken.Ē

De God van het christendom is anders dan de Saksische Jezus in het epos van de Heliand, waar Christus een machtig heerser is in plaats van een zwakke Heiland. De Heer openbaart zich in de lijdende Jezus. God is niet die van het noodlot, maar Die-er-zal-zijn, dicht bij de mensen in hun lijden. God is almachtig, maar hij regeert met de ogen en armen van het lam, machtig door zwak te zijn. Hij houdt alles in de hand op de manier zoals Jezus het deed: namelijk door alles los te laten en zelfs zijn leven af te leggen.

Door zijn komst is de messiaanse tijd aangebroken; er is niet een wederkomst, maar Hij is de Komende, de altijd komende. God neemt de mens zoals Hij Jezus neemt, Hij is werkelijk groter dan ons aanklagende hart. We hoeven niet bang te zijn dat achter het gezicht van Jezus een ander, heel ander gezicht van God schuilgaat. De heidenvolken delen met IsraŽl in de vergeving van zonden. De dood heeft niet het laatste woord, want de God van IsraŽl is een God van levenden en niet van doden. God neemt geen genoegen met enkel de redding van de ziel.

Het concept van een onsterfelijke ziel is volgens Vreekamp het minachtend afschrijven van de aardse werkelijkheid. De nieuwe aarde en de nieuwe schepping, die altijd samen op gaan, zullen de laatste schepping van God zijn. Adembenemend beschreven!

www.vergadering.nu