www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


God vinden
In gesprek met zoekers
dr. Marc J. de Vries
160 blz., prijs € 12,50
Uitgeverij Groen, Heerenveen, 2011
 
9789088970290
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Mensen kunnen langs allerlei wegen op zoek zijn naar God, goden of ?iets hogers?. Dat kan door de natuur of de geschiedenis te bestuderen en daarin aanwijzingen voor het bestaan van God te ontdekken. We kunnen ook zoeken langs de weg van religies of menselijk redeneren. Wanneer we God hebben mogen vinden, blijven we altijd op zoek om Hem beter te leren kennen. We komen ook in gesprek met anderen die Hem nog niet hebben gevonden.

Marc J. de Vries biedt in 'God vinden' een handreiking voor gesprekken met verschillende soorten zoekers. Hij richt zich ook op christenstudenten, die vaak te horen krijgen dat wetenschap en menselijk redeneren niet samengaan met het zoeken naar en vinden van God.

Dit boekje biedt hun een antwoord. Uiteindelijk blijkt God Zich op de eerste plaats te laten vinden in Zijn Woord. Dat Woord klinkt bij uitstek in de christelijke gemeente.


1. De Oogst / Habakuk - februari 2012 - www.totheildesvolks.nl/nl/de-oogst | www.habakuk.nu

God vinden


Recensie door Pieter de Boer

Het is tegenwoordig weer helemaal in om God te zoeken. Daarentegen is het heel ‘verdacht’ als je durft te zeggen dat je Hem hebt gevonden. Dat klinkt aanmatigend. Het doel van dr. Marc de Vries met het boekje ‘God vinden’ is: mensen die Hem hebben gevonden handreikingen doen om anderen te helpen God te vinden. 

Hij behandelt verschillende wegen die mensen bewandelen om God te zoeken. Dat kan via de wetenschap, de geschiedenis, andere religies en de filosofie. Daarbij geeft hij telkens de voor- en nadelen weer en een aanzet om in gesprek te komen met zoekers. Ondanks uitzonderingen blijken de meeste hiervoor genoemde wegen niet per se bij de God van de Bijbel uit te komen.

Aangrijpend vond ik het hoofdstuk over hen die God niet meer zoeken. Vaak zijn ze christelijk opgegroeid, kennen de Bijbel, maar willen er niets meer over horen. Dit is wel een van de moeilijkste groepen om het Evangelie mee te delen. Ze zijn nogal eens materialistisch en hangen een relativistische visie aan (dus dat er niet één waarheid is) en vinden dat de Almachtige God eerst maar iets aan het kwaad in de wereld moet gaan doen. Bij hen moeten er veel vooroordelen overwonnen worden. 

Er zijn meerdere benaderingen mogelijk bij het gesprek met een zoeker. De Vries geeft aan dat uiteindelijk blijkt dat God Zich in de eerste plaats laat vinden in Zijn Woord. Wilt u meehelpen vinden?

www.vergadering.nu