www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Hoe worden de doden opgewekt?
Op zoek naar de contouren van het opstandingslichaam
Harmen U. de Vries
uitg. Boekencentrum, Zoetermeer, 2011
ISBN 9789023925699
350 blz.; € 22,50.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Leven na de dood. Maar hoe dan? Een spannende bijbels-theologische doordenking. 

Veel christenen verwachten dat de ziel na dit aardse leven eeuwig voortleeft bij God. Het Nieuwe Testament spreekt in wezen heel anders over Gods toekomst: het accent ligt bij een onvergankelijk lichamelijk bestaan in een getransformeerde schepping. 
In de afgelopen jaren is er met name in Engeland veel over de opstanding en het opstandingsbestaan geschreven en gesproken. Dit boek brengt enkele belangrijke punten uit die discussie naar voren. 
Daarnaast wordt ook ingegaan op de vraag of we in ons verdriet om het heengaan van een geliefde troost kunnen putten uit de gedachte dat wij elkaar eenmaal zullen terugzien. 

Dr. Harmen U. de Vries (1958) was als geestelijk verzorger verbonden aan een verpleeghuis, een verzorgingshuis en een psychiatrisch ziekenhuis. Hij is thans gemeentepredikant in Amstelveen. In 2006 promoveerde hij op een proefschrift over de dienst der genezing en de plaats van deze dienst in instellingen van gezondheidszorg.


1. Reformatorisch Dagblad - 23 december 2011 - www.refdag.nl


Harmen U. de Vries zoekt de contouren van het opstandingslichaam

Boekrecensie door dr. J. Hoek

Dr. Harmen U. de Vries, predikant van de protestantse gemeente in Amstelveen-Buitenveldert, is in ”Hoe worden de doden opgewekt?” op zoek naar de contouren van het opstandingslichaam. Hij doet dat met groot respect voor het gezag van de Schrift.

Het is zinvol om dieper door te denken over de vragen rond de aard van het nieuwe lichaam dat de gelovigen in Gods grote toekomst zullen ontvangen. Het gaat hier niet om een ongenaakbaar mysterie. Vanuit het heilsfeit van de opstanding van Christus mogen we in alle bescheidenheid lijnen doortrekken naar de lichamelijke opstanding van de gemeente in Zijn spoor.

Deze verwachting van de opstanding staat in het Nieuwe Testament veel meer centraal dan de hoop op een voortbestaan bij God of bij Christus direct na het sterven. Niet dat deze stervens­troost geheel afwezig zou zijn: er is inderdaad sprake van een geborgenheid van de persoonskern bij Christus na het sterven. Toch ligt de volle nadruk op ”het leven ná het leven ná dit leven” (N. T. Wright). Het gaat om de gehéle mens in een getransformeerde schepping die in een verheerlijkt lichaam God zal dienen in een bestaan dat niet langer bedreigd wordt door aftakeling en dood.

De Bijbel geeft geen exacte blauwdruk van wat de gelovigen te wachten staat. Veel blijft een grote verrassing. Toch vinden we in de Schrift wegwijzers die betrouwbaar richting aangeven in de mist. Deze nemen in helderheid en scherpte toe naarmate Gods openbaring voortgaat.

Ds. De Vries doet in dit zeer lezenswaardige boek recht aan het eigene van het Oude Testament, zodat de teksten niet vanuit latere openbaring worden overbelicht maar voor zichzelf kunnen spreken. Anderzijds minimaliseert hij de oudtestamentische heilsverwachting over dood en graf heen niet. Aan de intertestamentaire periode wordt goede aandacht besteed.

De auteur weerlegt op heldere wijze een aantal misverstanden rond tekstwoorden die vaak op de klank af verkeerd worden uitgelegd........

Lees verder...

www.vergadering.nu