www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu


Vreugde in God
P. de Vries
De betekenis van de leer van de Drie-eenheid voor het geloof en de geloofsbeleving
Groen, Heerenveen 2003
360 blz.; prijs 24,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl
Ellips - oktober 2005

Boekrecensie door KLAAS VAN DER ZWAAG

Het werk van de Heilige Geest houdt kerkelijk Nederland bezig

Het werk en de gaven van de Heilige Geest blijven kerkelijk Nederland terecht bezighouden. Wie verlangt niet naar een verlevendiging van de gemeente? In dit artikel bespreekt dr. Van der Zwaag enkele recente boeken over genoemd thema.

 In het boek van dr. P. de Vries staat God als de drie-enige God centraal. Christenen aanbidden God als zodanig: Vader, Zoon en Heilige Geest. De Geest is de Persoon die de relatie vormt tussen de Vader en de Zoon. Hij is het die niet alleen mensen, maar ten slotte de gehele schepping zal vernieuwen.

De Geest is niet los van Christus denkbaar. De kerk komt niet tot bloei, aldus De Vries, als zij alleen zelfstandig aandacht schenkt aan de Persoon van de Heilige Geest, wel als zij door de inwoning en kracht van de Geest Christus centraal stelt en zo de Vader verheerlijkt.

De Vries voelt zich verwant met de opvatting van de puritein John Owen dat de gaven van de Geest tot opbouw van Gods kerk zijn en de genade van de Geest tot heiliging. De gaven van de Geest die in de apostolische tijd voorkwamen, hoeven wij volgens hem niet meer te verwachten, omdat de canon afgesloten is. Het boek Handelingen toont de overgang van de oude naar de nieuwe bedeling, en kenmerkend daarvoor is de doop met of het ontvangen van de Heilige Geest. De verzegeling met de Geest ziet De Vries als een kenmerk van alle gelovigen. Allen ontvangen zij de Heilige Geest, als markerend de overgang uit de duisternis tot het licht, maar dit 'vervuld' worden is een gebeuren dat zich kan herhalen.

De Vries waarschuwt tegen een overtrokken aandacht voor de geestesgaven. Het bezitten van de gaven van de Geest is als zodanig geen bewijs dat wij in de zaligheid delen. De gaven hebben op zich geen zelfstandige betekenis, maar dienen slechts tot bevestiging van de prediking van het Evangelie.

Dit is een bespreking van 5 boeken in één boekbespreking.
Lees ook de andere besprekingen:

P. de Vries, Vreugde in God: De betekenis van de leer van de Drie-eenheid voor het geloof en de geloofsbeleving
Groen, Heerenveen 2003; 360 blz.; prijs 24,95
L. Floor, De vrucht van de Geest
Groen, Heerenveen 2004; 120 blz.; prijs 13,50
W.J. 0uweneel, Meer Geest in de gemeenten
Medema, Vaassen 2004, 252 blz.; prijs 15,95
M.D. Geuze, Profetie: Onmisbaar voor de christelijke gemeente
Gideon, Hoornaar 2004; 167 blz; prijs 9,95
Chr. Love, De strijd tussen vlees en Geest
Koster, Barneveld, 316 blz.; prijs 21,50

Bovengenoemde boeken bieden veel inzicht in het werk van de Geest, in de gelovige en in de gemeente. Al zijn de invalshoeken van de auteurs divers (reformatorisch of evangelisch), ik heb in deze boeken niet alleen het allesbeslissende belang van het werk van de Heilige Geest weer eens duidelijk onderstreept gezien, maar ook de verantwoordelijkheid van de gelovige. Dat de mens afhankelijk is van de Geest, betekent niet dat hij maar passief moet zijn. Hij wordt juist opgeroepen om de middelen te gebruiken en de plichten te volbrengen, maar wel in afhankelijkheid van de Geest. Dat heilige samenspel tussen de soevereine Geest en de menselijke plichten is een rode draad in bovengenoemde boeken en biedt veel stof voor bezinning op de christelijke gemeente in deze tijd. 


www.vergadering.nu