www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


GODS WIL ONTDEKKEN
Bruce Waltke
ISBN 90-6353-411-6
fraaie paperback met zijflappen
160 pag.

Prijs: EUR 12,95

Verwarrend en frustrerend. Dat vinden de meeste christenen van het zoeken naar Gods wil. Ze doen er van alles voor: harder bidden, meer stille tijd houden, meer bijbellezen, gewoon beter leven. Maar dit boek laat zien dat dit soort inzet meer lijkt op heidendom dan op bijbels christendom.
Kunnen wij Gods wil dan eigenlijk wel leren kennen? De auteur neemt allerlei praktijken door die ook bij christenen voor Goddelijke leiding doorgaan: intuïie, het lot werpen, op tekenen letten, enz.
 


2. CV-Koers - februari 2004

Boekrecensie door Aad Kamsteeg

De problematiek die Bruce Waltke – hoogleraar Hebreeuwse taal in het Amerikaanse Dallas – aansnijdt, is herkenbaar. Wie dacht nooit eens bij zichzelf: ‘Als ik Gods wil nu maar kende, zou ik weten welke beslissing ik moet nemen’? Wie hoorde nooit verhalen van gelovigen die meldden dat zij op bovennatuurlijke manier verborgen kennis ontvingen? De Bijbel viel open bij deze of die tekst. Er was een speciale ingeving in de stille tijd of een teken in het leven van elke dag.
 

Waltke heeft een duidelijk weerwoord: In het Nieuwe Testament wordt ons nergens geleerd op zoek te gaan naar een bijzonder teken. Hij beschouwt afhankelijkheid van speciale tekenen van God als geestelijke onvolwassenheid. Hij waarschuwt voor waarzeggerij. En waarom? Omdat christenen die door de Heilige Geest innig verbonden zijn met Jezus Christus, de leiding van God in hun leven kunnen leren kennen. Zou een liefhebbende Vader Zijn wil geheimzinnig verborgen houden? Nee toch. 

Bij het lezen van Waltkes boek viel me een grote mate van overeenstemming op met wat J.I. Packer in 'God leren kennen' over Gods leiding in ons leven schrijft. Het verbaast dan ook niet dat juist Packer op een van de flappen het boek de aanbeveling meegeeft, dat ,,God Zijn mensen (inderdaad) niet leidt via twijfelachtige orakeltechnieken, maar door de discipline van het nemen van beslissingen met een zuiver hart’’. De winst van Gods wil ontdekken is dat de auteur dat gegeven met bijbelse wijsheid uitwerkt. Zijn waarschuwing voor het uit hun context halen van teksten lijkt me actueel.

Om Gods wil te leren kennen, is in de eerste plaats nodig – de volgorde is erg belangrijk – dat we de Bijbel lezen, erover mediteren, bidden en de HERE gehoorzamen. Juist zo wil God ons karakter vormen. Vervolgens moeten we goed luisteren naar de verlangens die de Heilige Geest in ons hart legt. Hoe we dan weten dat het niet om eigen ingeving gaat? Stel jezelf een paar vragen: Sluiten mijn verlangens aan bij de toewijding van mijn hele leven aan God, bij de inhoud van het geloof, bij mijn bidden?

De volgende fase in het proces is dat wijze raad wordt gezocht bij geestelijk volwassen christenen. Voorts is er een gebied dat helemaal buiten onze controle ligt. Soms word je verhinderd iets te doen, waarin je toch vanuit bijvoorbeeld de kerk bevestigd was. In dat obstakel mag je dan Gods voorzienigheid zien. Je dient vervolgens ook je gezonde verstand te gebruiken. Tenslotte zijn Goddelijke interventies mogelijk, zoals het plotseling nieuw inzicht krijgen in de Schrift. God verbergt Zijn wil echt niet voor ons.


1. Oogst - februari 2004

Gods wil ontdekken

Boekrecensie door M.J. de Haan 

Van tijd tot tijd komen er boekjes uit die gaan over de wijze waarop een gelovige Gods leiding kan ontvangen. Op zich is dat een goede zaak, want in deze dynamische tijd is het klaarblijkelijk nodig dat zo’n onderwerp voor een nieuwe generatie jonge christenen op een eigentijdse wijze wordt besproken. Maar ik ben ook altijd benieuwd of een nieuwe publicatie ook een nieuwe zienswijze met zich meebrengt, of dat het alleen maar oude wijn in nieuwe zakken is.

Het boekje ‘Gods wil ontdekken’ van Bruce Waltke zou ik op zich niet vernieuwend willen noemen. Het is een zeer geschikt boekje voor jonggelovigen die willen leren hoe zij de wil van God kunnen ontdekken, maar voor anderen die hierover al wat meer hebben gelezen, bevat het weinig nieuws. Er is echter één thema dat door de schrijver op een opmerkelijke manier wordt uitgewerkt: het  zoeken van Gods wil door middel van tekenen of een bijzondere aanwijzing. Voor veel evangelische christenen is het heel normaal om op deze wijze naar Gods wil te zoeken.Waltke schaart al deze methoden onder de noemer ‘waarzeggerij’. Hij is van mening dat God vandaag de dag geen bovennatuurlijke tekenen gebruikt om ons in beweging te brengen. Hij erkent dat dit in het Oude  Testament wel is gebeurd, maar acht dit niet normatief voor de periode na Pinksteren. Persoonlijk ben ik het met deze benadering niet eens, maar ik waardeer wat de schrijver zegt over de rol van de Schrift en de functie van de gemeente t.o.v. dit thema.

N.a.v. Gods wil ontdekken, door Bruce Waltke; 156 blz.; prijs € 12,95. Uitgeverij Medema, Vaassen
2003.


www.vergadering.nu