www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

5 RECENSIES


12 Manieren om je weg in de Bijbel te vinden
Rick Warren
Uitgeverij Medema
312 pagina's. € 17,95
ISBN 9789063535001
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl


De Bijbel is levend, krachtig, levensveranderend, vertroostend, vermanend, bemoedigend. Zelf de schatten in de Bijbel opgraven heeft echter zoveel zegen in zich: bestudeer het Woord van God en ontmoet de God van het Woord! Zou dat niet onze eerste prioriteit moeten hebben? Natuurlijk wel! Veel mensen vinden het echter moeilijk om zelf de Bijbel te bestuderen. Zij stellen zich daarom tevreden met datgene wat zij van anderen ontvangen voor hun geestelijk leven in plaats van zelf dingen te gaan ontdekken. ‘Er is in onze tijd sprake van Bijbels analfabetisme, zelfs onder de kinderen van God.’ Rick Warren

U wilt de Bijbel bestuderen, maar u weet niet goed hoe? Dan is dit het goede nieuws: in 12 manieren om je weg in de Bijbel te vinden geeft Rick Warren u 12 methoden voor dynamische Bijbelstudie. Gods zegen gewenst!

Rick Warren gaat ervan uit dat u weet hoe belangrijk persoonlijke Bijbelstudie is; dat u als christen al vaak bent aangespoord om het te doen en dat u op zoek bent naar iemand die u laat zien hoe u het kunt doen.


5. Ellips - oktober 2007

Je weg vinden in de Bijbel

Recensie door Dr. H. Bos

Vanuit een diep respect voor de Schrift biedt Rick Warren de lezer twaalf methoden voor bijbelstudie. Het boek is heel praktisch van opzet, met bij elke methode een flink aantal invulbladen om praktisch mee aan de slag te gaan. Deze opzet is geschikt voor de minder ervaren bijbellezer, maar zeker ook voor de meer ervarenen.

Aangenaam is, dat iedere methode aan het slot een aantal handreikingen doet voor praktische toepassing van het bestudeerde. De zeven praktische appendices beslaan ruim vijftig pagina's; ze bevestigen dat dit boek geschreven is door iemand met veel persoonlijke ervaring in bijbelstudie. Het boek is vooral een werkboek. De lezer kan na lezing van de eerste vijftig bladzijden gewoon een bijbelstudiemethode kiezen die hem interesseert.

Uiteraard zijn er meer dan twaalf manieren denkbaar om je weg in de Bijbel te vinden. De twaalf methoden van Bijbelstudie die Warren hier biedt, zijn wel een heel goed hulpmiddel om vaardiger te worden in schriftonderzoek. Het doel van dit boek (blz. 21) is niet alleen om het Woord van God te kennen, maar vooral om de God van het Woord te leren kennen. De methoden zijn daarbij een handreiking de lezer moet er wel concreet en actief mee aan de slag. Het boek van Warren stimuleert de lezer tot actief en meer Bijbellezen!

Het boek heeft extra waarde door de duidelijke elementen van persoonlijkheidsontwikkeling vanuit Bijbels licht. Regelmatig wordt de lezer de spiegel voorgehouden.
Het boek mist een register, maar dat zal inherent zijn aan de opzet van een praktisch werkboek. Een heel nuttige en praktische uitgave, voor een vriendelijke prijs. Van harte aanbevolen.


4. Oogst - oktober 2007

Recensie door A.A.

Rick Warren draagt twaalf methoden aan voor het doen van persoonlijke bijbelstudie. Zoals we dit gewend zijn van de auteur van o.a. 'Doelgericht leven', gebeurt dit op een zeer toegankelijke en vooral praktische wijze. Daarmee biedt dit boek een zeer nuttige handreiking aan een ieder die graag zelfstandig en gestructureerd de Bijbel wil bestuderen, maar niet precies weet hoe dit het beste te doen of zoekt naar afwisseling in bijbelstudiemethoden.

Voordat u het boek aanschaft, is het goed te weten dat het niet gaat over het doen van stille tijd. 'Bijbelstudie is iets anders dan stille tijd houden', stelt Warren. Stille tijd is iets voor een dagelijks kort moment van ongeveer 10 tot 30 minuten. De methoden die in het boek beschreven worden, zijn meer geschikt voor een langere periode van studie (twee tot vier uur) en maken vaak ook gebruik van hulpmiddelen zoals een concordantie, bijbels woordenboek en commentaar. Overigens wordt in een van de bijlagen wel beschreven hoe u zinvol stille tijd kunt houden.

De twaalf studiemethoden die in het boek beschreven worden zijn: toewijding, karaktereigenschapstudie, thematische studie, biografie, onderwerpstudie, woordstudie, achtergrondstudie, boekoverzicht, hoofdstukanalyse, boeksynthese en tekst voortekstanalyse.


3. De Band - 1 juni 2007

Recensie door Barend Verkerk

Het bijbelstudieboek van de bekende auteur Rick Warren, 12 manieren om je weg in de Bijbel te vinden'. Uitgegeven door Medema. Zeer geschikt voor persoonlijke bijbelstudie. Het wil ons helpen de Bijbel anders te lezen, te ontdekken hoeveel schatten erin verborgen liggen als je bereid bent wat dieper te graven. Het boek beschrijft diverse werkwijzen die je kunt toepassen als je de Bijbel op die manier wilt gaan lezen. Elke methode wordt kort gedefinieerd, vervolgens stapsgewijze uitgelegd, dan volgt een samenvatting en een uitgewerkt voorbeeld. Tenslotte is er een leeg invulblad afgedrukt waarmee u praktisch aan de slag kunt.

 


2. Nederlands Dagblad - 18 mei 2007

12 Manieren om je weg in de Bijbel te vinden

Recensie door Roel Sikkema

‘Het gaat niet om informatie, maar om transformatie’. Dat is een van de ideeën van Rick Warren, auteur van de bestsellers Doelgericht leven en Doelgerichte gemeente.
Volgens Warren hebben veel mensen moeite met Bijbelstudie omdat ze niet goed weten hoe ze dat aan moeten pakken. In dit boek presenteert hij twaalf methoden om de Bijbel beter te leren kennen. Sommige daarvan lijken geschikt voor beginnende Bijbellezers, andere voor meer gevorderden. De hoofdstukjes maken door hun indeling een wat schoolse indruk, maar Warren geeft toch wel een groot aantal waardevolle tips die mensen kunnen helpen bij hun Bijbelstudie.


1. Uitdaging - 1 mei 2007

Ideaal startpunt voor een stevige bijbelstudie

De auteur van Doelgericht Leven komt met een nieuw werkboek voor christenen. Rick Warren schreef de eerste editie van 12 Manieren Om Je Weg In De Bijbel Te Vinden al in 1981, maar nu pas volgt de Nederlandse vertaling. Te laat? Nee hoor, want de methodes die Warren beschrijft zijn tijdloos.

Recensie door Rianne van der Molen

Al vanaf de eerste pagina maakt Warren duidelijk dat zijn boek niet alleen leesvoer is. 12 Manieren Om Je Weg In De Bijbel Te Vinden is een handleiding voor mensen die serieus aan de slag willen met hun Bijbelstudie. Dit boek geeft de studiemethodes, terwijl de bijbellezer zelf de actie moet ondernemen.
Het boek helpt mensen bij het beginnen van een Bijbelstudie, maar kan ook zorgen voor een frisse start bij geloofsveteranen.

Pasbekeerde christenen vinden het soms lastig een weg te vinden in de Bijbel, terwijl andere gelovigen op dat punt volledig zijn vastgeroest. Warren wil met dit boek mensen enthousiast maken voor de Bijbel en ze laten zien dat de Bijbel bestuderen een essentieel onderdeel is van je geloof. Daarmee doelt hij niet alleen op het lezen en leren van de Bijbel. De schrijver noemt het lezen zelfs zinloos als men het niet kan toepassen. Belangrijk is dat je via de teksten in de Bijbel een toepassing voor het leven vindt. Dat christenen via het Woord van God meer kunnen leren over hun hemelse Vader en tegelijk over zichzelf.

/>

Twee doelen zijn volgens Warren het belangrijkst. Het eerste: via de Schrift Christus Jezus leren kennen en gered worden. Het tweede, minstens zo belangrijke doel is geestelijk te groeien zodat we toegerust zijn voor de taak die God voor ons heeft. Alleen kennis is niet genoeg, benadrukt de auteur. Hij haalt een voorbeeld uit het leven van Jezus aan. In Mattëus 22 proberen de Joodse leiders Hem van de kaart te brengen door allerlei moeilijke vragen over hun wet te stellen. Jezus antwoordt daarop: "Blijkbaar kent u de Schriften niet en de macht van God evenmin." Dit voorbeeld maakt duidelijk wat Warren bedoelt. De Joodse leiders kenden als geen ander de Schriften, maar wisten ze niet toe te passen. En dat is nu juist wat Jezus zo belangrijk vindt.

Warren vraagt hetzelfde van zijn lezers. Die kunnen de twaalf methodes die hij voorschrijft elk apart of in combinatie met elkaar gebruiken. De lijn daarin gaat van simpel naar ingewikkeld. Allereerst is belangrijk dat de lezer thuis een basisbibliotheek opzet. De schrijver noemt namelijk een hele rij boeken (concordanties) die bij bijbelstudie van essentieel belang zijn. Hij doet dit niet op een belerend toontje. Warren verplicht niemand en kiest voor de vrije benadering. Maar wie het optimale resultaat uit zijn bijbelstudie wil halen, kan hem het beste volgen.

De eerste methode die hij beschrijft, die van de toewijding, is gemakkelijk en ontzettend belangrijk tegelijk. Zonder toewijding valt namelijk elke bijbelstudie in duigen. Ook moet dat punt vanzelfsprekend meegenomen worden naar de andere methodes.

In al die verschillende hoofdstukken valt vooral het studiegedeelte op. Warren heeft in zijn boekje ruimte gemaakt voor een speciaal werkgedeelte, waarin de lezer van alles kan invullen. Zo moet die bijvoorbeeld proberen een samenvatting te maken van een hoofdstuk uit de Bijbel, een karaktereigenschap van zichzelf onderzoeken in de Bijbel, een Bijbels thema bestuderen of een korte biografie schrijven van een Bijbels persoon.
Al deze studiemethodes belicht Warren met een ongekend enthousiasme. Hij prikkelt zijn lezers om zelf ook enthousiast te worden voor de Bijbel en een manier te kiezen die helemaal bij hun persoonlijkheid past. Vervolgens geeft hij bij elk hoofdstuk een aantal opties voor te bestuderen stof. Daarmee maakt de schrijver het instapniveau van zijn lezer laag. Tegelijk vraagt hij veel van hen.

De studies vergen veel tijd en eisen volledige toewijding. Al vertelt de auteur tussen de regels door wel over de grote waarde van deze studiemethoden. Hij geeft voorbeelden uit zijn eigen leven en waarschuwt zijn lezers voor aanvallen van satan. Zodra ze zich volledig zullen geven aan de bijbelstudiemethoden zal de duivel onherroepelijk aanvallen. En daar moet ieder christen zich tegen wapenen.

Die verschillende elementen maken dit boek de moeite waard voor iedere christen. Warren is een eerlijke schrijver en schrikt er niet voor terug persoonlijk te worden. Aan de andere kant geeft hij zijn lezer volledig de ruimte. Hij biedt alleen de verschillende manieren en methodes aan. Daarin geeft hij iedereen de mogelijkheid op bijzondere wijze meer te ontdekken van Gods woord. Zodat iedere christen Bijbelteksten kan leren toepassen op zijn of haar eigen leven.

www.vergadering.nu