www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


De profeet Amos
Gert A. van de Weerd
uitg. PMI Boeken, Veenendaal, 2009
ISBN 9789081141079
425 blz.; Ä 39,50
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Amos is de eerste van de profeten, die ons gelijknamige boeken hebben nagelaten. Hij vervulde zijn bediening tijdens de regering van koning Jerobeam II (787/86-747/46 v. Chr.) Dat was een periode waarin het Tienstammenrijk, IsraŽl, ogenschijnlijk grote materiŽle voorspoed kende. Maar, niet iedereen deelde in de welvaart. Een groot deel van de bevolking leefde in bittere armoede. In de maatschappij van die tijd stond alles in dienst van succes; van persoonlijke zelfontplooiing en ongeremde zelfbevrediging. Wij noemen dat hedonisme en dat is ook een kenmerk van onze tijd.
Het boek Amos behoort tot de zogenaamde kleine profeten. Dat ziet niet op de invloed die de profeet uitoefende, maar op de omvang van het boek dat zijn naam draagt. Qua betekenis behoort Amos bij de grote profeten. Hij was namelijk de eerste die het einde van het SinaÔtisch verbond aankondigde. Dat is, na de verbondssluiting op de SinaÔ, de belangrijkste gebeurtenis in de oude geschiedenis van het volk IsraŽl. Daarin treedt Amos op in de geest van de grootste profeet van het Oude Testament, Mozes, die dit alles eeuwen geleden voorzegd had....

Meer: www.bijbelverklaring.com


1. Reformatorisch Dagblad - 21 oktober 2009 - www.refdag.nl 

Teksten van Amos, herder en profeet
Boekrecensie door Ds. J. Westerink

Opnieuw verscheen er een Bijbelverklaring van Gert A. van de Weerd over een van de profeten. Na Zacharia, Micha, DaniŽl, EzechiŽl en Hosea verscheen nu een verklaring van de profeet Amos, weer een kloeke uitgave. Men kan bewondering hebben voor de werkkracht en de volharding waarmee Van de Weerd, die toch geen theoloog van professie is, zich op deze taak stort.


Zoals we dat inmiddels van de schrijver, die ook de uitgever van zijn boeken is, gewend zijn: ook dit boek is in een prachtige luxe-uitgave verschenen. In dat opzicht zijn deze verklaringen een sieraad voor de boekenkast. De omslag is voorzien van een mooi portret van de profeet en de goed leesbare tekst is op glanzend papier gedrukt. Het is alsof de schrijver-uitgever wil zeggen: voor een commentaar op het Woord van God is slechts het beste goed genoeg.


Wanneer we vervolgens de inhoud van het boek bekijken, valt op dat de schrijver met eerbied en nauwkeurigheid naar de tekst luistert. Hij maakt zich er niet van af wanneer woorden of zinnen moeilijk zijn. Integendeel, dat verwijt hij juist veel moderne exegeten. Zij passen in zijn ogen vaak veel te gemakkelijk een tekst aan wanneer ze moeite hebben om die tekst te verstaan.


Van de Weerd leest wat er staat, kijkt hoe anderen vertaald hebben en kiest voorzichtig zijn weg naar de vertaling die het meest overeenkomt met de grondtekst. In dat opzicht kan deze commentaar zijn diensten bewijzen, ook aan hen die zelf het Hebreeuws niet kunnen lezen.


Toch heb ik tegen het werk van Van de Weerd een aantal bezwaren, waarvan sommige zo zwaar wegen dat ik zijn boeken onmogelijk kan aanbevelen. Een paar dingen wil ik noemen.....

Lees het hele artikel...

www.vergadering.nu