www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Vrij van porno
Voor christenen die in vrijheid willen leven
Wilbert Weerd
prijs € 14,95
128 pagina's
2e druk - 2016
ISBN: 9789077245774
Uitgeverij Relatie-herstel.nl en Dichterbij Herstel, Barneveld, 2013
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Nu verkrijgbaar: de tweede, uitgebreide en gecorrigeerde versie. Er zijn twee nieuwe hoofdstukken toegevoegd en het werkboek is in het leesboek geïntegreerd.

Het boek: ‘Vrij van porno’ is geschreven voor hen die willen weten en ervaren wat echte vrijheid van pornografie is. Niet uit eigen kracht of door zelf principes toe te passen maar door inzicht in de werking van pornografie, de zondigheid ervan en de werkelijke verlossing door Jezus Christus alleen. Dit boek wil helpen met het doorbreken van de verbinding met porno door echte verbindingen aan te leren gaan gebaseerd op Bijbelse lessen die al jaren gebruikt worden in therapiegroepen.

Na elk hoofdstuk volgen praktische vragen en verwerkingen. Dit boek wordt ook gebruikt in de mannen therapiegroep van Dichterbij Herstel.


2. Uitdaging - december 2016 - www.uitdaging.nl 

Vrij van Porno

Recensie door Klaas Kuyper

'Vrij van Porno' is een boek om voornamelijk christelijke mannen die worstelen met een pornoverslaving hiervan vrij te laten zijn. Niet door een stappen-plan of methode te volgen, maar door je van binnenuit te laten reinigen, namelijk door de vrijheid die in Jezus Christus te vinden is.

Van dit boek is nu een tweede druk verschenen, met een aantal aanpassingen ten opzichte van de vorige uitgave: allereerst is er het werkboek met verwerkingsvragen aan toegevoegd en ook zijn er enkele hoofdstukken bijgekomen en herschreven. Wilbert Weerd is de auteur, hoewel ook enkele andere schrijvers een hoofdstuk voor hun rekening hebben genomen vanuit hun expertise.
Wilbert Weerd is therapeut in zijn hulpverleningspraktijk 'Dichterbij Herstel' voor psychosociale, relatie en groepstherapie. Daarnaast geeft hij trainingen en lezingen over het huwelijk, seksualiteit, verslaving en pornografie.

Pornocetamol
In zijn praktijk vertelt hij hoe het boek tot stand is gekomen. "Ik zag dat veel mannen worstelen met porno. Ze wilden vrijkomen van deze verslaving door het zelf te willen oplossen en dat lukte niet. Juist dat is het probleem van een pornoverslaving: het zelf onder controle willen houden door de verleidingen uit de weg te gaan. De meeste verslaafde mannen zijn gericht op het stoppen met porno kijken. Veel belangrijker is het te ontdekken dat het kijken naar porno een wegvluchten is en het verdoven van diepe pijn en beschadigde emoties. Ik noem dat Pornocetamol. Als de Here Jezus in die pijn mag komen en je geeft je volledig over aan Hem, dan zal Hij je werkelijk vrij maken. Zo is reiniging van binnenuit noodzakelijk.
Dit is wat ik benadruk in het boek. Ik weet wat het is om verslaafd aan pornografie te zijn en te worstelen om vrij te komen, maar door met die verslaving naar Jezus Christus te vluchten en alles uit handen te geven en te gaan drinken van het levend water dat Jezus te bieden heeft, ben ik echt bevrijd van porno."

Worsteling
'Een tweede reden voor dit boek over porno is dat porno meer schade brengt dan andere verslavingen aan jezelf én je partner. Een pornoverslaving van de man doet de partner, meer dan andere verslavingen, pijn: de ontrouw kwetst en de vrouw voelt zich verwaarloosd. De gevolgen zijn dat je jezelf een mislukkeling voelt, dat je je vrouw pijn doet en je huwelijk op het spel zet."

In je boek schrijf je dat je als kind van God niet verslaafd kunt zijn. Christenen die worstelen met een verslaving zijn dus geen kind van God?
"De Bijbel is heel duidelijk hierover, als je Jezus volgt wandel je in het licht en dan leg je je oude mens af die te gronde gaat door misleidende begeerten (Efeze 4:22). Dus inderdaad: als kind van God ben je in Jezus bevrijd van zondige begeertes en kun je niet bij je pornoverslaving blijven. Ook ik heb, nadat ik tot geloof ben gekomen, en van vele zonden bevrijdt ben, nog geworsteld met mijn pornoverslaving. Maar toen ik ook daarmee tot Jezus ging en het aan Hem overgaf, werd ik ook daarvan bevrijd. Als je als christen met een verslaving worstelt, dan moet je je ernstig afvragen welke plaats Jezus daar dan echt inneemt."

In de praktijk
Wat betekent het in de praktijk om je door Jezus te laten bevrijden van je pornoverslaving? Heb je ook niet de verantwoordelijkheid om verleidingen uit de weg te gaan?
"Je kunt de tv, de pc, je smart-phone de deur uit doen en je kunt zelf angstvallig binnen blijven zitten om maar geen verleidingen op straat tegen te hoeven komen, maar altijd zal er een creatieve manier gevonden worden om aan porno te komen. En als dit de oplossing zou zijn, is dat echte vrijheid? Het begeerlijke verlangen zit van binnen in je hart, dus dat is de plek waar vernieuwing moet plaatsvinden. Natuurlijk heb je je verantwoordelijkheid te nemen, maar niet in zaken die je niet moet doen, maar in dingen die wel moet doen, zoals goed voor je lichaam zorgen, voldoende rusten, slapen en sporten. Maar jezelf kun je niet vrijmaken, als je op jezelf aangewezen bent gaat het niet lukken. Wat je wel kunt doen is alles aan het licht brengen en met Jezus gaan wandelen. Geloof echt dat Jezus je kan en wil vrijmaken. Probeer niet langer je dorst te lessen met zout water, maar drink net als de Samaritaanse vrouw van het levende water en je hoeft nooit meer dorst te hebben."


1. De Oogst - januari 2014 - www.totheildesvolks.nl/de-oogst/home

Reiniging van binnenuitRecensie door Daniël Lam


Dit boek gaat niet over pornoverslaving, maar over ongewenst pornogebruik. De benaming duidt op een subtiel verschil dat eigen zwakte of ziekte uitsluit. Na een beschrijving van het effect van pornogebruik op je omgeving en op je hersenen gaan de schrijvers Wilbert en Ferdinand direct naar de kern: pornografie als zonde en afgoderij.


Het boekje laat op indringende wijze zien hoe we hiermee kunnen afrekenen. Niet door zogenaamde 'radicale amputatie' van verleidingen - wat niet meer is dan zelfrechtvaardiging en wetticisme - maar door je te laten reinigen van binnenuit.


De auteurs beschrijven pornogebruik als een verkeerde oplossing voor een dieperliggend probleem: een gewoonte om een rotgevoel te verdrijven. Maar dit is een vicieuze cirkel, want je blijft uiteindelijk weer met een rotgevoel achter.


De échte oplossing is een radicale keuze om je dorst alleen te laten lessen door het Levende Water. De rest van het boekje en het werkboek zijn behulpzaam om te leren wat dat betekent.


Het boek en werkboek zijn geschikt voor zelfstudie, maar je hebt er het meest aan als je de praktische vragen bespreekt in een mannengroep of in een mentorrelatie.


Zowel Wilbert Weerd als Ferdinand Bijzet zijn mentor geweest bij SettingCaptivesFree.nl . Beiden hebben een eigen therapiepraktijk in Barneveld waar ze mannen en vrouwen helpen met vragen rondom relaties en seksualiteit. Wilbert Weerd geeft ook preventieve voorlichting op scholen en jeugdverenigingen. Daarnaast is er een ondersteunende website voor het boek: vrijvanporno.nl

www.vergadering.nu