www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


De Mozes controverse
Zoeken naar bewijs

NEEMA Media B.V. Amersfoort 2020
WEET-magazine, c.100 min., € 14,99, ISBN: 9789492925497
Deze DVD bestellen...

Is de Bijbel het door God geďnspireerde Woord? Of is het een boek van fabels en mythen? Filmmaker Tim Mahoney groeide op met het geloof dat alle verhalen van de Bijbel op waarheid berusten. Maar steeds meer wetenschappers beweren dat Mozes het bijbelboek Exodus niet geschreven kan hebben omdat er in die tijd nog geen Hebreeuws schrijfsysteem was om de spectaculaire verhalen uit het tweede bijbelboek vast te leggen. Dat zou pas duizend jaar later zijn intrede hebben gedaan. Reden voor Mahoney om op onderzoek uit te gaan. Want als Mozes 'van wie gezegd wordt dat hij de eerste vijf bijbelboeken geschreven heeft' niets geschreven heeft, wat betekent dit dan voor de geloofwaardigheid van de hele Bijbel? Mahoney reist naar het Midden-Oosten om deze prangende vraag tot op de bodem uit te zoeken. Hij ontdekt nieuw wetenschappelijk bewijs dat je gezien moet hebben om het te geloven!

Tim Mahoney heeft met zijn diepgravende documentaires al meerdere filmprijzen in de wacht gesleept. The Moses Controversy is het derde deel van zijn spraakmakende serie Patterns of Evidence.


1. - 1 juli 2020 - www.uitdaging.nl 

Ontstaan Hebreeuwse taal onderzocht


Recensie door Marco van Putten

Het Exodusverhaal is bekend. Maar volgens geleerden is het onmogelijk dat Mozes dit verhaal heeft beschreven, omdat er toen nog geen schrift zou hebben bestaan. Dan zou het Exodusverhaal een legende zijn. De Mozes controverse. Over deze vraag gaat de gelijknamige documentaire van onderzoeker Tim Mahoney. Hoe is dat gedaan?

Zoeken naar bewijs
Mahoney is al jaren bezig met onderzoek naar het Exodusverhaal. Daarover gaat de eerder uitgekomen documentaire uit 2015 ‘Exodus. Zoeken naar bewijs’. Gerecenseerd op deze website. Mahony legt steeds belangrijke vragen voor aan gerenommeerde geleerden van betreffende vakgebieden. Net als in zijn vorige documentaire leidt de ene vraag tot een nog belangrijker vervolgvraag of subvraag, zonder de hoofdvraag uit het zicht te verliezen.

Scepsis
Onder nogal wat geleerden, ook zij die vroeger Bijbelgetrouwe christenen waren, bestaat tegenwoordig de overtuiging dat Mozes niet de Pentateuch (de vijf Bijbelboeken Genesis – Deuteronomium) geschreven heeft. Maar als Mahoney gewezen wordt op recente wetenschappelijke ontdekkingen over dit onderwerp en navraag doet bij betrokken geleerden, dan gaat blijkt wat anders. Hij laat ook bevindingen uit zijn vorige film zien, die in verband staan met het onderzoek voor deze film, zoals de juiste chronologie. Ook wijzen verschillende Bijbelse Personen, waaronder de Here Jezus, Mozes aan als schrijver van de Pentateuch.

Criteria
Rode draad in de documentaire is de lijst met criteria in verband met de Mozes controverse. In de loop van film breiden deze criteria uit. Aan de hand van die lijst worden vragen met geleerden besproken, archeologische vondsten onderzocht en worden zaken duidelijk. De belangrijkste vraag is of Mozes kon beschikken over een simpel alfabet. Dan begint een zoektocht naar het ontstaan van de Hebreeuwse taal dat uitmondt in een speculatieve conclusie.

Evaluatie
Dit is een boeiende en belangrijke documentaire over een fundamentele vraag over het ontstaan van de Pentateuch. Een vraag die van groot belang is voor de geloofwaardigheid van de historische Uittocht van Israël uit Egypte. In deze film worden ook delen uit het Uittochtverhaal realistisch nagespeeld. Mahoney is ook heel open over zijn eigen achtergrond en geloofsoverwegingen. Hij wil zich laten overtuigen door aanwijzingen en die begrijpen, maar wordt geconfronteerd met elkaar tegensprekende geleerden. Het is zo verfilmd, dat de kijker wordt meegenomen op zijn zoektocht. De montage van de film is pakkend, overzichtelijk en verhelderend met mooie schema’s en passende filmmuziek. Echter, de oude gedachte van het bestaan van een heilige, goddelijke taal, dat naar voren wordt gebracht, is niet alleen onwetenschappelijk, maar ook niet aantoonbaar, onaannemelijk en ongunstig. Jammer is ook dat diverse zaken onnauwkeurig worden weergegeven, zoals het ontbreken van Bijbeltekstverwijzingen, ontbreken van datering van archeologische vondsten of opgeven van een verkeerde datering en het niet uitleggen van bepaalde zaken, zoals over de Documentaire Hypothese. Natuurlijk kan het op Internet worden opgezocht. Deze film zet aan tot nadenken en reikt allerlei ideeën aan voor verder onderzoek. Deze film is een aanrader.

www.vergadering.nu