www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


De derde generatie
Kleinkinderen van de Holocaust
Natascha van Weezel
Uitg. Balans
240 pag.
ISBN: 9789460037634 (ebook € 9,99)
         9789460037467 (paperback € 18,95)
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Hoe voelt het als je grootmoeder over niets anders kan praten dan de Tweede Wereldoorlog? Wat gebeurt er met je als je vader je van jongs af aan meeneemt naar alle Holocaust- monumenten ter wereld? En hoe verdraag je de gedachte dat je voor- ouders werden vermoord om het simpele feit dat ze joods waren?

Natascha van Weezel, kleindochter van vier Holocaust overlevenden, stelt zich al jaren de vraag hoe haar leven vandaag de dag nog wordt be- invloed door een oorlog die zeventig jaar geleden plaatsvond. En ze is niet de enige. In De derde generatie brengt ze aan de hand van haar eigen familiegeschiedenis en talloze openhar- tige gesprekken met leeftijdsgenoten in Nederland, Amerika en Israe¨l een generatie in kaart die zich op eniger- lei wijze tot de Holocaust zal moeten verhouden. Ze schetst een aangrijpend portret van de kleinkinderen van de oorlog, die in tegenstelling tot de tweede generatie wel werden geconfronteerd met het beladen familieverleden.

..


1. Israelaktueel - mei 2015 - www.christenenvoorisrael.nl/israel-aktueel

Natascha van Weezel schrijft boek over kleinkinderen van de Holocaust
'Beetje meer begrip zou prettig zijn'

Recensie door Teus den Otter

Natascha van Weezel, kleindochter van vier Holocaustoverlevenden, stelt zich al jaren
de vraag hoe haar leven vandaag de dag nog wordt beïnvloed door een oorlog
die zeventig jaar geleden plaatsvond. En ze is niet de enige.

In haar boek De derde generatie brengt ze aan de hand van haar eigen familiegeschiedenis en talloze openhartige gesprekken met leeftijdsgenoten in Nederland, Amerika en Israël een generatie in kaart die zich op enigerlei wijze tot de Holocaust zal moeten verhouden.

Wat betekenen de termen 'de derde generatie' of 'kleinkinderen van de Holocaust'?
"Heel letterlijk genomen betekenen de termen 'de derde generatie' en 'kleinkinderen van de Holocaust' in mijn ogen hetzelfde. Wat ik met de derde generatie bedoel, zijn kleinkinderen van Holocaustoverlevenden. In feite zijn alle kleinkinderen van mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd 'derde generatie', maar in mijn boek heb ik die titel specifiek voor Joodse kleinkinderen gebruikt."


Wat betekent 'de derde generatie' voor jou?
"Alle vier mijn grootouders hebben de Holocaust overleefd. Vanaf heel jonge leeftijd begreep ik dat zij ooit iets verschrikkelijks hadden meegemaakt. En ik wist ook dat dit kwam omdat ze Joods waren. Er werd bij ons thuis veel over de oorlog gesproken en ik stelde veel vragen.
Het positieve daaraan is dat ik een heel sterke band met mij grootouders kreeg. Lastiger was dat ik hen gelukkig wilde maken. Dat zag ik echt als mijn taak. Vooral mijn oma, die ik het langst heb gekend. Ik was degene die ruzies in de familie probeerde goed te maken, een ontzettend empathisch en gevoelig kind. Ik voelde me ook altijd anders dan kinderen met een ander verleden. Alsof het leven minder vanzelfsprekend voor mij voelde, het was geen hedonistische speelplaats, maar iets heel fragiels. Op mijn zestiende bezocht ik voor het eerst Auschwitz. Ik heb dagen gehuild, alle opgekropte spanning van dat grote onbekende dat altijd over onze familie zweefde, kwam er in een keer uit. Daarna ben ik me op een professionelere manier met de oorlog gaan bezighouden. Stukken schrijven, films maken, lezen. Tegenwoordig denk ik nog veel aan de oorlog en ben ik me er zeer van bewust dat het is gebeurd, en dat zulke door de mens bedachte catastrofes dus kunnen gebeuren, maar ik ben minder angstig. Ik probeer er juist voor te zorgen dat we in een samenleving wonen waarin iedereen zo veel mogelijk met elkaar om kan gaan, ook dat is voor mij derde generatie."

Waarom is het goed aandacht te schenken aan `de derde generatie?
"Toen ik jonger was, kreeg ik vaak te horen van leeftijdsgenoten: 'Ben je nou alweer met de oorlog bezig? Het is toch al zo lang geleden?' Dat stoorde me, want voor mij was het helemaal niet lang geleden. Mijn eigen grootouders hadden die meegemaakt en ik heb heel veel familieleden verloren. Dat overlevenden het moeilijk hebben met de oorlog is bekend en daar wordt gelukkig ook veel bij stilgestaan; dat hun kinderen daardoor ook op een bepaalde manier zijn opgevoed is ook enigszins geaccepteerd. Maar dat de kleinkinderen nog steeds beïnvloed zijn door de familiegeschiedenis, wordt vaak als overdreven en raar gezien. Nu hoeft niemand me op straat om de hals te vliegen en te zeggen: 'Wat erg voor je', liever niet zelfs, maar dat die oorlog een zeer gevoelige plek blijft, zou meer begrepen mogen worden."

Is deze generatie ten onrechte onderbelicht in onze samenleving?
"Ik weet niet of het ten onrechte onderbelicht is, het is gewoon nog niet zo bekend. De derde generatie is nu net volwassen en wij denken er voor het eerst over na. Het zwakt ook wel af, wij hebben uiteraard niet zo veel last van de oorlog als onze grootouders en zelfs ook niet als onze ouders. Ik zou het eerder een grote gevoeligheid willen noemen. Niet iedereen hoeft het over de derde generatie te hebben, of daar alles over te weten, maar af en toe een beetje meer begrip zou prettig zijn."

Hoeveel invloed zal de Holocaust blijven uitoefenen op volgende generaties?
"Ik denk dat mijn kinderen en kleinkinderen zich er wel van bewust zullen blijven dat er zich ooit een ramp voltrokken heeft en dat hun volk en familie daarbij betrokken waren. Ik zal als moeder zelf proberen wel de verhalen door te geven, maar niet de angst. Ik heb hoop, dat het minder - negatieve - invloed zal hebben, want mijn grootouders leven niet meer, dus ze zullen de verhalen en emoties nooit zo intens beleven als ik dat heb gedaan. En dat is goed, want hoewel we altijd moeten blijven herdenken, heelt de tijd hopelijk een heel, heel klein beetje van de wonden."

www.vergadering.nu