www.vergadering.nu   Recensie-index   www.vergadering.nu

5 RECENSIES


HET GEHEIM VAN DE GODIN
Marloes van der Welle
ISBN 9789063534547
fraai uitgevoerd met flappen
140 pag.
Prijs: EUR 9,95

Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Het geheim van de godin' is het indrukwekkende levensverhaal van Marloes van der Welle, ex-wicca heks.
Marloes leeft een aantal jaren als heks, overtuigd van de kracht van wicca en enthousiast over het leven met de godin. Tot ze op een dag totaal onverwachts en ongewild nieuwe inzichten krijgt, die haar leven op z'n kop zetten. Dan begrijpt Marloes dat het tijd wordt om het geheim van de godin bekend te maken. Want wat is wicca en wat is het geheim van de godin?

In Het geheim van de godin wordt uitgelegd wat je écht moet weten over wicca. Niet alles is wat het lijkt! Wicca is namelijk een natuurreligie en een mysterie-religie, waarbij je moet ingewijd zijn om de diepste geheimen te kennen. Dat maakt wicca mysterieus en aantrekkelijk, maar tegelijkertijd heel riskant: je weet niet waarvoor je kiest, omdat veel vooraf voor je verborgen blijft.'
Lees 'Het geheim van de godin' over de zoektocht van Marloes naar haar identiteit en haar plek in dit leven. Haar verhaal is eerlijk, het is heel direct en persoonlijk, en het is tegelijk een indringende waarschuwing. 'Het is inmiddels negen jaar geleden dat ik het geheim van de godin ontdekte. Nu is wicca veel populairder en algemener dan toen ik ermee bezig was. Dat maakt mij bezorgd om jou. Jij bent namelijk degene die moet kiezen of je wicca afwijst of niet. Misschien ben jij ook op zoek naar je identiteit en naar het doel van je leven, net als ik toen was. Wicca lijkt misschien aantrekkelijk, maar ik heb het ware gezicht van de godin gezien. Ik kan in dit boek natuurlijk niet op alle details en betekenissen ingaan; ik zal me daarom beperken tot dat wat je echt moet weten over wicca. In dit boek wil ik je graag meenemen op mijn zoektocht naar het geheim van de godin.'

5 RECENSIES


5. Ronduit Insite - december 2005

Het geheim van de godin

Boekrecensie door J.B.

In een compact boekje vertelt Marloes haar indrukwekkende levensverhaal.
Van een zoekende tiener naar een bedreven wicca heks. Een handig boekje om snel te weten wat wicca inhoudt. Wicca is ontzettend in opkomst als religie. je moet eerst ingewijd zijn om de diepste geheimen te kennen. Dat maakt wicca mysterieus en aantrekkelijk, maar tegelijkertijd heel riskant: je weet niet waarvoor je kiest, omdat veel vooraf voor je verborgen blijft. Ontdek wat wicca precies inhoudt. Lees op een veilige manier over hekserij.


4. Oogst - december 2005

Het geheim van de godin

Boekrecensie door M.J. de Haan

'Het geheim van de godin' is het aangrijpende levensverhaal van Marloes van der Welle. 'Ik was een jaar of twintig en op zoek. Op zoek naar mijzelf en naar iets hogers.' In sobere bewoordingen schetst zij vervolgens de ontwikkelingen in haar leven die ertoe geleid hebben dat zij heks werd. In tegenstelling tot de sprookjes, die ons de heks steevast voorstellen als een lelijke, gemene vrouw, werd zij tot de hekserij of wicca aangetrokken door het vrouwelijke, harmonieuze en natuurlijke karakter van deze religie.

Bovendien stelden de magische krachten haar in staat anderen te helpen. Marloes heeft zich daarbij vooral gericht op kruiden, maar er waren meer ingangen om deze krachten aan te boren. Een vriend van haar kon gedachten lezen. Alleen bij christenen kreeg hij dit niet voor elkaar.

'Bij mensen die écht in God geloven, zie ik alleen maar een helder licht.' In Nieuw-Guinea kwam deze jongen tot geloof in de Here Jezus. 'Al mijn occulte gaven waren in één keer verdwenen', schreef hij aan haar. Dit was voor Marloes de eerste keer dat zij aan het twijfelen werd gebracht over waarmee zij bezig was. Uiteindelijk geeft ook zij haar hart aan de Heer. De hoofdstukken zijn kort, de stijl is eenvoudig, maar het boekje heeft mij erg geraakt. Telkens wordt een hoofdstuk afgesloten met een aantal vragen aan de lezer. Dit zijn wat mij betreft precies de juiste vragen. Zij zetten aan het denken. Daarmee is het boekje ook heel geschikt om te geven aan iemand die met wicca bezig is. Kopen dus!


3. Nederlandse Bibliotheekdienst - 27 oktober 2005

Recensie door M.C. Brak

Marloes van der Welle vertelt hoe zij wicca (heks) werd. Zij was in het begin erg enthousiast over de wicca-religie, waarin de vrouwelijke natuur wordt aanbeden in de vorm van de godin. Van der Welle ligt een tip op van de sluier van de wicca-riten: zij riep daarbij de hulp van geesten in om het leven haar wil op te leggen. Later komt zij in contact met christenen en roept Christus haar in een visioen op om te breken met de wicca-religie. Dan ontdekt zij dat de geesten die zij heeft opgeroepen zich niet zo gemakkelijk aan de kant laten zetten? De kracht van Jezus en het gebed van haar medechristenen heeft zij daarbij hard nodig. Aan het eind van elk hoofdstuk gaat zij met haar lezers in gesprek onder het kopje 'Duik in de diepte'. In het laatste hoofdstuk beschrijft ze welke stappen een wicca moet zetten om zich te bevrijden uit de greep van de godin. In een nawoord signaleert dr. M.J. Paul, docent christelijke hogeschool Ede, een grote interesse in wicca, ook bij de christelijke jongeren, en wijst hij op de psychische schade die dit kan opleveren.


2. Nederlands Dagblad - 16 september 2005

Ex-heks waarschuwt tegen wicca

door onze redacteur Gerald Bruins

VAASSEN - Wicca is 'in', merkt Marloes van der Welle. De belangstelling voor deze moderne vorm van hekserij groeit zo hard, dat zij een boekje schreef om te waarschuwen voor de gevaren van afgoderij, toverij en magie. Ze is zelf heks geweest.

De deur zwaait open. In de opening verschijnt een jonge vrouw. Ze voldoet in geen enkel opzicht aan het klassieke beeld van een heks: een oude vrouw met een kromme neus. Marloes van der Welle kijkt helder uit haar ogen.

Aan tafel, onder het genot van koffie, vertelt ze dat ze om zich heen een groeiende en ongezonde belangstelling voor hekserij bespeurt. In haar tijd - een jaar of tien geleden - ging een heks heimelijk te werk: die liep niet met haar duistere arbeid te koop. Nu is dat anders. Wicca is populairder dan ooit, stelt ze. ,,Hekserij komt openlijk aan bod in kinderprogramma's. En via internet roep je tegenwoordig heel snel duizenden pagina's op over 'wicca' of 'hekserij'.''
 

Ze wil een waarschuwend geluid laten horen en schreef Het geheim van de godin, waarin ze informatie geeft over wicca en haar levensverhaal vertelt.

Marloes van der Welle beoefende wicca van haar achttiende tot haar vijfentwintigste, vertelt ze. Tot ze zich inliet met hekserij, was ze naar eigen zeggen een onevenwichtig persoon: een jonge vrouw op zoek naar zichzelf, beschadigd door diverse verbroken relaties en een scheiding van haar ouders. Van het geloof dat ze vroeger op de zondagsschool meekreeg, was niet meer overgebleven dan wat theoretische kennis. ,,Door wicca leerde ik mijn karakter kennen.'' Ze zegt dat ze er zelfbewust van werd en leerde in rust en harmonie te leven ,,met mezelf, de wereld om mij heen en het universum.'' 

Ze vertelt dat ze een verbond sloot met de godin en de belofte deed dat bij verbreking daarvan ,,mijn bloed uit dit lichaam mag stromen, zoals ik nu dit verbond teken met mijn bloed''. Van der Welle stelt dat ze als heks gelukkig was. Wicca was de religie waar ze altijd bij wilde blijven.

Toch bekeerde ze zich tot het christelijk geloof. Het begon met een brief van een vriend, ook een heks, die vertelde dat hij christen was geworden. De twijfel sloeg toe. ,,Stel je voor dat God nou toch bestaat, zoemde vanaf dat moment door mijn hoofd. Ik probeerde die stoorzender te negeren, door me nog meer bezig te houden met hekserij. Maar het lukte me niet om die vraag weg te duwen.''

Om de stem in haar hoofd het zwijgen op te leggen ging ze voor één keer met een vriendin mee naar de kerk. ,,Ik wilde afrekenen met het geloof, dat had voor mij afgedaan.'' Ze belandde in een charismatische gemeente. Een oproep om naar voren te komen en haar leven aan Jezus te geven, kon ze in haar beleving niet weerstaan, ondanks heftig innerlijk verzet. ,,Ik moest huilen en ervoer een soort van klik. Ik besefte meteen: dit is God. Dat is moeilijk uit te leggen. De kracht die ik ervoer, waardoor ik naar voren ging, was veel sterker dan de geestelijke machten waarmee ik me tot dan toe had beziggehouden. Ik wist gewoon opeens zeker dat God bestond en dat ik bij Hem moest zijn en niet bij wicca.'' 

Eerder zag ze de geestelijke krachten achter hekserij als neutraal. Ze kon ze met haar toverspreuken manipuleren. Na haar bekering ervoer ze meteen dat hekserij fout is. Ook wist ze meteen dat ze een seksuele relatie met een getrouwde man op haar werk moest beëindigen. Hoe kwam ze aan die kennis? Van de Heilige Geest, begreep ze later.

De nacht na haar bekering kwam de tegenaanval uit het rijk van de duisternis, zegt ze. ,,Mijn bloed begon te kolken als lava en mijn hart ging als een razende tekeer. Een stem in mijn binnenste gromde. Het was de stem van een demonische macht, het ware gezicht van de godin met wie ik een bloedverbond had gesloten. Ik besefte dat die neutrale machten kwade geesten zijn. De duivel bestaat dus wel.'' Van der Welle pakte haar Bijbel en begon er hardop passages uit voor te lezen. Met het boek in haar armen viel ze uiteindelijk in slaap, vertelt ze. ,,Ik riep steeds: Ik ben van Jezus. De kwade machten verdwenen.'' 

Ze bestrijdt de visie dat je wel in magie moet geloven, wil het werken. Het is een werkelijke kracht, stelt ze. De vriend van haar die ook heks was en later tot geloof kwam, kon volgens haar astraal reizen: zijn lichaam bleef op de plaats waar hij was, maar zijn geest reisde naar een plek waar hij wilde. ,,Ook las hij gedachten van voorbijgangers.''

,,Veel christenen schrikken als ze hierover horen'', zegt Van der Welle, ,,maar het is belangrijk te weten wat onze positie is in Jezus Christus. Als God naar ons kijkt, ziet Hij Jezus. Trouwens, heksen zien ook Jezus als ze naar christenen kijken. Mijn vriend die gedachten van mensen kon lezen, zag bij christenen alleen een helder licht. Hun gedachten kon hij niet lezen.'' 

Het is goed de wapenrusting van God aan te doen, beveelt de voormalige heks aan. ,,Door te bidden en te vasten. Dat is ook nodig om het geestelijke tij in Nederland te keren. Wicca klinkt heel onschuldig en lijkt veel vredelievender dan het christendom, dat aandringt op keuzes. Zwart of wit. Hekserij is van satan, die weet dat alle mensen op zoek zijn. Hij doet alles om mensen van Christus af te houden.''

In haar boek zegt Van der Welle dat occult belaste mensen zich het beste tot een gemeente met bevrijdingspastoraat kunnen richten. Beseft ze dat ze daarmee veel orthodox-christelijke kerken afschrijft? ,,Dat is niet mijn bedoeling, maar ervaring met bevrijding en genezing zie je meer bij evangelische gemeenten.'' Ze signaleert wel dat er meer ruimte komt voor de bediening van genezing bij de traditonele kerken.

In het huidige tijdperk met zijn nadruk op beleving willen ook christenen hun geloof ervaren. Discussies over de gaven van de Geest wekken beroering. Wanneer is iets van de Geest en wanneer van een geest? Van der Welle is voorzichtig. Ze is beducht voor bijvoorbeeld visualiserend bidden, waarbij de bidder zich voor zijn geestesoog een beeld vormt en aan God vraagt of het van Hem is. ,,Als je een beeld krijgt, moet het van God komen en niet andersom.''

Maar ze spreekt geen oordeel uit. Want God kan beelden geven en de toekomst openbaren. De duivel ook, want die aapt God na. ,,We moeten oppassen, want de duivel probeert ook de kerken binnen te dringen. Satan is een meesterverleider, laten we daar alert op zijn. En we moeten getuigen wie Jezus is, want veel mensen zijn op zoek.''


1. Reformatorisch Dagblad - 21 september 2005

Moderne magie

Marloes van der Welle was twintig jaar en op zoek naar ”iets hogers”. Toen zij het boek ”Mijn leven als heks” in handen kreeg, was dat het startschot voor een grote verandering in haar leven. Zij las daarin het verhaal van een vrouw die de wicca, zoals de moderne hekserij wordt genoemd, praktiseerde: een natuurreligie, gebaseerd op het ritme van de natuur, de seizoenen en de natuurkrachten die daarin actief zijn. Wicca’s respecteren de geestelijke krachten in de kosmos en eren deze in de vorm van (vooral) de godin. Wicca’s benadrukken dat zij niet het satanisme aanhangen: zij geloven niet in de satan, maar hebben als doel de mens in harmonie te brengen met zichzelf, de krachten van de kosmos en de natuur. Zij bedrijven alleen ’witte’ magie, gebaseerd op het principe: ”doe wat je wilt, mits je niemand schaadt”.

Marloes van der Welle laat in haar boekje zien hoe actueel hekserij is. Er zijn heksentijdschriften, wiccacentra en her en der heksenkringen (covens), die onder de leiding van een hogepriesteres staan. Veel heksen dragen een kettinkje met een pentagram: een vijfpuntige ster, soms met een cirkel daaromheen. De vijf punten staan voor de vier elementen (water, lucht, vuur en aarde) en voor de menselijke geest (de punt die bovenaan staat). De geest van de heks bindt de elementen samen en gaat ermee aan de slag. Van der Welle ging na het lezen van boeken over heksen privé-rituelen uitvoeren, koos een geheime heksennaam en maakte contact met andere heksen. Toen zij besloot één keer nog naar de kerk te gaan ter afsluiting van haar, wat ze noemt „kinderlijke herinneringen” aan God en wat zij ooit op de zondagsschool hoorde, was dit voor haar het middel om de Heere Jezus en de Bijbel te leren kennen. Satan bestaat, zo is haar overtuiging, en hij weet wat de zwakke plekken bij mensen zijn, zoals vreemde religies, new age of wicca.

Magie is echt gevaarlijk, zo concludeert Van der Welle, zelfs als je denkt met magie goede dingen te doen en mensen te helpen. „Bij wicca sta je midden in de geestelijke wereld, en heb je je leven opengezet voor demonische machten.” Dr. M. J. Paul schrijft in een nawoord dat veel jongeren, ook met een christelijke achtergrond, geïnteresseerd zijn in wicca en dat de belangstelling ervoor zelfs sterk toeneemt. Het geloof in de macht van God en in de wonderen die Jezus heeft verricht, richt zich in de kerk vaak op het verleden; maar geloven we dat God ook in onze tijd werkt? zo vraagt hij zich af. Het boekje van Marloes bewijst dat God mensen ook in deze tijd bevrijdt van occulte machten.

www.vergadering.nu