www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Voeding, Gedrag en Bijbelse heelheid
Sietse Werkman
Uitgeverij Aspekt
19,95
ISBN 9789461532671
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Dit boek handelt over de specifieke problemen van deze tijd, zoals autisme, ADHD, hooggevoeligheid, hoogbegaafdheid, echtscheiding, medische en geestelijke hulpverlening en andere zaken, waarmee ook jongeren te maken hebben. De auteur benadert deze problematiek vanuit een geheel nieuw inzicht, maar met als leidraad een eeuwenoud boek: de Bijbel. Controversieel? Ja! Revolutionair? Zeker, maar ook openhartig, eerlijk en vooral bevrijdend en wellicht voor u ook zo herkenbaar. Het is een bundeling waarvan men kan zeggen: Met wijsheid van boven tot stand gekomen.

Sietse H.W. Werkman is gedragsspecialist en pastoraal werker met een Master in Speciale Educatie. Na ruim 30 jaar in het onderwijs in Nederland en in Canada te hebben gewerkt, doet hij nu Pastoraal en Educatief werk. Daarnaast schrijft hij artikelen voor een aantal magazines en doet hij onderzoek naar de geestelijke dimensie bij autisme, ADHD, hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid. Zijn huis staat open voor de boodschap van het evangelie.
 


1. - mei 2013 - www.uitdaging.nl 

Recensie door Rineke Peterson


Bijbelse heelheid!

De inleiding van het boek 'Voeding, Gedrag en Bijbelse heelheid' mag er zijn. Lees maar even mee: 'Dit boek is een inleiding en samenvatting van drie boeken met als onderwerpen: Autisme - Het huwelijk - Hooggevoeligheid, Hoogbegaafdheid en ADHD, met als leidend thema het concept Bijbelse heelheid.'

Schrijver van dit boek is orthopedagoog Sietse Werkman. Hij snijdt in hoog tempo het onderwerp Bijbelse heelheid aan. Stelling daarbij is dat Gods Woord ons geestelijk voedsel is; volgens de Bijbel zelf is het riskant voor onze geestelijke gezondheid als we aan dit voedsel iets toevoegen of er iets vanaf halen. Zo is het volgens de schrijver ook met het lichamelijk voedsel dat God voor ons bedacht heeft: het kan gezondheidsrisico's opleveren als we daaraan toevoegen of daarvan afhalen. Werkman citeert de Bijbel als hij zegt dat de wortel van alle kwaad geldzucht is. Dat gaat volgens hem ook op voor de voedselindustrie: die gaat 'over lijken' als het maar geld oplevert.

De schrijver bouwt zijn betoog gedegen op. Hij begint met het neerzetten van een bijbels fundament: wie is God; wie zijn wij en hoe verhouden wij ons tot God? Maar ook andere vragen rond dit fundament komen aan bod: wat is nu precies duister, wat is het kwade in deze wereld en hoe verhoudt dat zich tot God en de mens? Vervolgens passeren begrippen als: wat is gezondheid, wat is heelheid, wat is dood, welke rol speelt voeding en wat is gezond gedrag?

Niet vanuit emoties
Wanneer Werkman dit heeft neergezet, gaat hij verder met de onderwerpen autisme, ADHD, hoogbegaafdheid, vaccinaties en gebrokenheid in het gezin. Uit het boek wordt duidelijk, dat Werkman het niet vanuit emoties heeft geschreven, maar dat hij weet waar hij over praat. Al zijn beweringen stoelen op degelijk onderzoek en hij toetst alles aan de Bijbel, die zijn leidraad is. Al met al is het een boeiend boek dat zeker de moeite waard is om over na te denken. Voor mensen (met kinderen) met autisme, ADHD, hooggevoeligheid kan het lezen van het boek lonend zijn. Nog dit jaar en begin volgend jaar komen de boeken over de diverse onderwerpen afzonderlijk uit.

www.vergadering.nu