www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Bidden met open handen
Thea Westerbeek (redactie)
Arie van der Veer (meditaties)
Uitg. Medema,
Vaassen 2007
102 blz. € 9,95 
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Met medewerking van het redactieteam van het EO-programma Nederland Zingt op Zondag,
en Wim Althuis van de Evangelische Alliantie
gesprekken met Necati Aydin, Margreet Bouw, Heleen Leeflang, Paul Lieverse, Tymon de Weger, David Wek, Carol van Wieren
Wat doe je met je handen als je aan het bidden bent? Je kunt ze vouwen. Je kunt ze uitstrekken naar de hemel. Je kunt ze openen, om te ontvangen van God.
Wat kun je nog meer doen, in samenhang met het gebed? Anderen helpen, anderen dienen, anderen beschermen, anderen zegenen, en nog veel meer. Naar het voorbeeld van Jezus’ handen: biddende handen, dienende handen, doorboorde handen, zegenende handen, en eindeloos veel meer.
Dit boek is een initiatief van de Evangelische Omroep en de Evangelische Alliantie, om te stimuleren tot gezamenljk gebed, in het kader van de Nationale Gebedsdag en de Week van Gebed.

2 RECENSIES


2. Uitdaging - maart 2008

Boekje over gebed gaat vooral over handen
 
Wie verwacht in het boekje 'Bidden met open handen' bijbelstudies over gebed te vinden, komt toch wat bedrogen uit. Het gaat eigenlijk meer over handen dan over bidden. Het boekje verzandt een beetje in voorbeelden van allerlei maatschappelijke activiteiten, die ook op humanistische grondslag of door de sociaal zeer actieve SP geëntameerd van de grond hadden kunnen komen. Of neem het interview met een Utrechtse wethouder van de ChristenUnie, die in Enschede wegens politieke verschuivingen dat ambt kwijtraakte. Hij solliciteerde er met succes in de Domstad naar en ziet het daar als zijn taak mensen tegen zichzelf te beschermen. Hij heeft verkeer in zijn portefeuille, fietst door de stad, luistert naar burgers en probeert het milieu te verbeteren door autorijden te ontmoedigen. Ik geloof dat hij, zoals iedere gelovige dat zou moeten, zijn werk doet 'als voor de Here.' Maar een diepe gebedsles? Nou nee.

Het boekje werd uitgegeven ter gelegenheid van de Nationale Gebedsdag en de Week van Gebed. Zij hadden deze keer de boektitel als thema. De uitgave was een initiatief van EO en EA om 'gezamenlijk gebed te stimuleren.' Maar juist over samen bidden vond ik er vrijwel niets in. Verspreid door de bundel staan als een soort rode draad meditaties van EO's ds. Arie van der Veer over de handen van de Here Jezus, gekoppeld aan die van ons. Het zouden, naar Zijn voorbeeld, beschermende, zegenende en dienende handen moeten zijn.

Het is uiterst licht verteerbare (zo niet oppervlakkige) kost en de stukjes blijven steken in wat de Heer tijdens zijn aardse leven deed, een veel gebruikte manier om te manen tot horizontale activiteit. Niets over wat Hij nu voor Zijn gemeente doet, als biddende Hogepriester.

Er staan een paar ontroerende verhalen in dit boek, die overigens niet direct een bepaald schriftuurlijk licht op het wezen van gebed werpen, zoals dat over David Wek (schuilnaam), die als kindsoldaat werd geronseld door het Soedanese bevrijdingsleger, vluchtte, vreselijke ontberingen leed, moordpartijen meemaakte en zijn geloof in zijn Heer behield. Hij woont nu in Nederland, is maatschappelijk werker en studeert daarnaast. 'Het gebed hielp mij de angst en het geweld van mij af te zetten,' zegt hij. De enige zekerheid in zijn leven was contact zoeken met de God in Wie hij geloofde, net als zijn eveneens weggevoerde familie. 'Dat deed ik: bidden, bidden en nog eens bidden.'

Een andere indrukwekkende geschiedenis is die over de medewerkers van een christelijke uitgeverij in Turkije. Zij werden door moslimfanatici gruwelijk vermoord. In een tv interview sprak de weduwe van een van hen vergeving uit, in navolging van haar Heer en Heiland: 'Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.'

Maar met het oog op het onderwerp is misschien toch de belangrijkste opmerking in het boek wel die van ds. Carol van Wieren: 'Geloof is de motor van mijn leven. Zonder gebed droog ik op ( ... ). Gebed is meer een houding van luisteren naar God.' Ofwel: gebed is een levenshouding. Waarvan akte.


1. Nederlands Dagblad - 21 december 2007 - www.nd.nl

Bidden met open handen

Boekrecensie door Roel Sikkema

Je kunt op verschillende manieren bidden, met gevouwen handen, maar ook met uitgestrekte handen. Maar bidden staat niet los van je handelen als gelovige. Anderen helpen, anderen dienen, het zijn voor een christen bekende zaken. Ter voorbereiding op de Nationale Gebedsdag en de Week van Gebed bevat dit boek zeven meditaties over het gebed. Onder titells als ‘Biddende handen’, ‘Genezende handen’ en ‘Dienende handen’. Elke meditatie wordt gevolgd door een interview met iemand die vanuit het gebed als christen werkzaam is. Zo vertelt onder anderen Margreet Bouw over het werk dat zij samen met haar man Wim doet in het Huis van Gebed Domino in Utrecht en de arts Paul Lieverse over ‘genezende handen’ met een nuchter verhaal over gebed met en zonder genezing.

www.vergadering.nu