www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


ELK HOOFDSTUK APART
Warren Wiersbe

Uitgeverij: Medema, Vaassen, 2002,
groot formaat gebonden boek

Warren Wiersbe heeft als predikant verscheiden gemeenten gediend, onder andere de historische Moody Church in Chicago. Hij is de auteur van meer dan honderd boeken, waarvan er verscheidene in het Nederlands verschenen zijn, o.a.
- De Namen van Jezus
- Dus dat is nu een christen

2 RECENSIES


De Oogst - September 2002

Elk hoofdstuk apart
 width="1" height="1"


Een zeer nuttig boek om de hele Bijbel door te werken in persoonlijke bijbelstudie of stille tijd is 'Elk hoofdstuk apart' van Warren Wiersbe. Het bevat een bewerking van Wiersbe's aantekeningen die hij maakte tijdens zijn eigen persoonlijke bijbelstudie. Per hoofdstuk geeft het achtergrond en globale uitleg bij de tekst en wordt regelmatig op specifieke zaken of betekenissen van de grondtekst gewezen, die niet direct in de vertaling te zien zijn, maar wel essentieel zijn voor het verstaan van de tekst. Ook bevat het nuttige verwijzingen naar andere teksten en toepasselijke uitspraken van bekende predikers uit heden en verleden. Een prachtige gebonden uitgave, zeer nuttig en een verrijking voor de stille tijd. Mijn privilege als recensent stelde me in staat het zelf te gaan gebruiken. Een aanrader. Wel moet er flink wat voor neergeteld worden. Daarvoor krijgt men echter ook een CD van het boek met interessante extra's bij geleverd.
HF
N.a.v. Elk hoofdstuk apart,
door Warren Wiersbe,
480 blz., € 29,50;
Uitgeverij Medema, Vaassen, 2002.


Reformatorisch Dagblad - 1 mei 2002
Drs. I. A. Kole

Nuttig advies voor bijbellezen
.
„Iedereen kan overdag zingen. Het is gemakkelijk om te zingen als we de noten kunnen lezen bij daglicht; maar wie kan zingen als er geen straaltje licht is om bij te zien, die is een bekwaam zanger. Liederen in de nacht komen alleen van God; die heeft de mens niet in zijn macht.” Het zijn woorden van Spurgeon, door de Amerikaanse evangelische predikant Warren Wiersbe opgenomen in zijn boek ”Elk hoofdstuk apart. Door de Bijbel van kaft tot kaft”.
.
Allereerst wil ik de uitgever een compliment maken voor dit keurig uitgevoerde gebonden boek. In een toelichting geeft de schrijver aan dat het zijn bedoeling is dat we, onderwezen door God de Heilige Geest, oog krijgen voor de stichtelijke waarheid van de Bijbel. Daarbij verwijst hij naar de hoofdstukken 14 tot 16 in het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, waarin Jezus spreekt over de Trooster.
.
Alle bijbelboeken komen in deze uitgave aan de orde. Kort wordt de inhoud ervan aangegeven. Daarna geeft de auteur bij elk hoofdstuk -soms heeft hij enkele hoofdstukken samengevoegd- korte toelichtingen over gedeelten die bij elkaar horen, met soms een persoonlijke toespitsing naar nu.
.
Zo gaat het in Genesis 4 over ongeloof (vers 1-7), haat (vers 8), wanhoop (vers 9-24) en hoop (vers 25-26). Bij het onderdeel ”wanhoop” plaatst de schrijver dan de opmerking: „Gods vraag aan Adam en Eva was: „Waar zijt gij?” Zijn vraag aan Kaïn luidde: „Waar is uw broeder Abel?” Weten wij waar onze broers en zusters zijn? Of verzinnen we net als Kaïn uitvluchten?”
.
Nog een voorbeeld, psalm 32. Wiersbe verdeelt deze in: Gods Woord in de aanbidding (vers1-5), Gods Woord in de schepping (vers 6-9), Gods Woord in de geschiedenis (vers 10-17) en Gods Woord in uw leven (vers 18-22). Bij dit laatste onderdeel zegt hij: „Het Woord dat het heelal schiep en bestuurt, kan ook uw leven besturen.”
.
De schrijver geeft ons enkele waardevolle adviezen voor het lezen van de Bijbel. a. Lukraak bijbellezen is beter dan helemaal niet lezen, maar zelden opbouwend. Hij roept dan ook op om de Bijbel volgens een bepaald programma te lezen. b. Lees het bijbelgedeelte en vraag daarbij om de leiding van de Heilige Geest, zodat de waarheid ontdekt wordt. Soms is het goed bepaalde gedachten in een dagboek op te schrijven. c. Lees daarna het commentaar in dit boek; zoek de verwijzingen op; vergelijk Schrift met Schrift, zodat de bevindelijke inhoud wordt ontdekt. d. Vraag aan God de Heilige Geest de genade om de waarheid ook in de praktijk te brengen.
.
Uitdrukkelijk wijst de auteur erop dat zijn opmerkingen, die weliswaar heel zorgvuldig en met grote eerbied voor het Woord van God worden gegeven, niet de maaltijd zijn. Ze zijn slechts „het menu dat die maaltijd beschrijft. Ze zijn niet de weg, maar de verlichting die de weg helpt wijzen.”
.
Het boek biedt veel dat geschikt is bij het lezen van de Bijbel. Dat betekent niet dat alle andere commentaren voortaan dicht kunnen blijven en we geen dagboeken meer nodig hebben. Het gaat om opmerkingen die van belang zijn bij de eerste kennismaking met de Bijbel.
.
Enkele praktische zaken vallen op. Bij de vertaling is gekozen voor de naam ”Heer”. De auteur geeft veel verwijsplaatsen aan, maar de afkortingen van de bijbelboeken wijken af van de gebruikelijke. Het is jammer dat er geen lijst van afkortingen in het boek is opgenomen.
.
Bij het boek is ook nog een cd gevoegd met daarop de Statenvertaling, de Telosvertaling, de King James Version, kanttekeningen, meditaties, Telos-voetnoten en -verwijsteksten. Dat geeft nog meer mogelijkheden bij het gebruik van dit boek.
.
”Elk hoofdstuk apart” is een bijbel-waardige uitgave geworden. Bij 2 Korinthe 12 plaatst Wierbse een opmerking van D. Bonhoeffer: „We moeten ons oordeel over mensen minder vormen op grond van hun prestaties en mislukkingen; meer op grond van hun beproevingen.”


Titel: ”Elk hoofdstuk apart. Door de Bijbel van kaft tot kaft”
Auteur: Warren Wiersbe
Uitgeverij: Medema, Vaassen, 2001
ISBN 90 6353 368 3
Pagina’s: 480 blz., € 29,50.

EO-site www.eo.nl "Mijn geloof"

Door de Bijbel van kaft tot kaft
Geestelijke lessen uit ieder hoofdstuk van de Bijbel


Bij uitgeverij Medema verscheen onlangs ‘Elk hoofdstuk apart’ van Warren Wiersbe. In dit naslagwerk geeft de auteur uit ieder hoofdstuk van de Bijbel geestelijke lessen mee. Het boek wil helpen de geestelijke lessen te ontdekken en ook toe te passen.

Eigenlijk zou je het boek een meditatief naslagwerk kunnen noemen. Het boek is geschikt voor stille tijd, maar ook voor bijbelstudiegroepen. Bij ieder bijbelboek geeft de auteur een algemene inleiding. Daarna volgen per hoofdstuk een aantal geestelijke lessen met verwijzingen naar andere bijbelboeken. In aparte blokjes staan citaten van bekende christenen. De auteur biedt geen vers-voor-vers-uitleg of uitgebreide overdenking, maar wat hij schrijft zet wel aan tot nadenken en geeft inzicht in de kern van een hoofdstuk.

In zijn voorwoord schrijft Warren Wiersbe dat het boek is ontstaan uit vele aantekeningen die hij maakte tijdens zijn stille tijd en bijbelstudies. Toen hem werd gevraagd om een ‘stichtelijk commentaar’ te schrijven gebruikte hij die aantekeningen om de geestelijke lessen op te schrijven. "Ik heb keer op keer mijn aantekenboekjes geraadpleegd om de waarheden waarvan ik dacht dat ze medepelgrims op het levenspad zouden kunnen helpen, eruit te halen. In elk geval hebben ze mij geholpen en daarvoor ben ik de Heer dankbaar."

Bij het boek wordt ook een cd-rom geleverd met het complete boek in pdf-files. Om het gebruiksvriendelijker te maken heeft de uitgever de Telos-vertaling, de Statenvertaling en de King James Version toegevoegd, inclusief Telos voetnoten en verwijsteksten, de Kanttekeningen op de Statenvertaling en meditaties. Via de cd-rom kan in al deze vertalingen en commentaren worden gezocht naar een woord of deel van een woord.

Warren Wiersbe heeft meer dan 100 boeken geschreven. Een aantal boeken zijn ook in het Nederlands verschenen, onder andere ‘De Namen van Jezus’ en ‘Dus dat is nu een christen’. Hij heeft in verscheidene gemeenten als predikant gediend, waaronder de historische Moody Church in Chigagowww.vergadering.nu