www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Handboek voor diakenen
Hayo Wijma e.a.
Uitgeverij Buijten & Schipperheijn
192 pagina's, € 17,90
ISBN 9789058817020
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Als je `ja` zegt op de vraag of je diaken wilt worden, word je direct met allerlei vragen geconfronteerd. Maar ook als ervaren diaken loop je soms tegen ingewikkelde problemen op. Wat zijn precies de grenzen van mijn taak? Hoe signaleer ik problemen? Hoe werk ik samen en met wie? Hoe werkt schuldhulpverlening precies? Hoe draag ik mijn taak over aan een nieuwe generatie? Hoe ben ik diakenen voor jongeren? Hoe schakel ik de gemeente in? Hoe selecteer je goede doelen voor ondersteuning? Hoe vindt verantwoording plaats? Hoe communiceer ik transparant? Het boek staat boordevol informatie, tips en inzichten voor zowel beginnende als ervaren diakenen. 

Auteurs en medewerkers aan dit boek zijn: Hayo Wijma, Trudy Eijkelenboom, Derk Jan Poel en Lútzen Miedema, René Erwich, Willemijn Döpp, Lisa Borgerhoff-van den Bergh en Martijn Dekker. Allen zijn afkomstig uit verschillende protestantse kerken.


1. - juli-augustus 2014 - www.uitdaging.nl


'In de gunst bij het hele volk'

Recensie door de redactie Uitdaging


Een bekende Bijbeltekst, uit Handelingen 2, over de eerste gemeente. De tekst wordt geciteerd in het recent verschenen Handboek voor diakenen, een boek voor iedereen die betrokken is bij 'activiteiten ( ... ) vanuit kerken, gericht op het voorkomen of opheffen van het lijden én om te zorgen voor mensen die lijden'.


Uitgever is Buijten & Schipperheijn, een uitgeverij die ervaring heeft met boeken voor mensen die in kerken als vrijwilliger actief zijn. Zo zijn er al handboeken voor kinderwerkers, jeugdleiders en kerkelijke coaches.


'Als ze er niet meer was'
Het boek zet fraai in met een citaat van de bekende Amerikaanse voorganger Tim Keller: 'Wij willen een ( ... ) kerk zijn die mensen zouden missen als ze er niet meer was. Eigenlijk vormt die zin het hart onder diaconaal werk: Zou er buiten de gemeente zelf iemand zijn die, door betrokkenheid en zorg vanuit de kerk, die gemeente mist als zij er niet meer is? 


Het handboek is vrij compleet. Al in het begin staan, naast Bijbelse theorie, ook praktische tips, bijvoorbeeld over het voeren van een gesprek. Later volgt waardevol materiaal over thema's als armoede, eenzaamheid en: wat doe je als kerk met de aanstaande participatiesamenleving? Aan het boek werken diverse deskundigen mee, onder meer René Erwich, CHE-lector en ook betrokken bij de Evangelisch-Theologische Faculteit in Heverlee, België.

www.vergadering.nu