www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Met vreugde man zijn
Jim Wilder
448 blz.; prijs € 24,95
Uitgeverij Archippus Boeken, Enschede, 2007.
ISBN 9789079011018
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Eindelijk is de Nederlandse vertaling van 'Living With Men' beschikbaar. Een baanbrekend boek, dat leemtes opvult in de (pastorale) zorg die tot dusverre wordt geboden. Een uitdagend boek ook, omdat de auteur standpunten inneemt die op zijn zachtst gezegd tot nadenken stemmen. Al met al: een boek om veel, heel veel van te leren. 
Het nieuwe boek van Jim gaat over mannen, maar is niet uitsluitend voor hen bedoeld. Ook voor vrouwen die hun man in zijn ontwikkeling willen helpen is dit boek erg nuttig.

Meer info...

2 RECENSIES

2. Uitdaging - oktober 2007

Man worden lukt weinigen
`Mannenboek mist bijbelse basis'

"Het kind in de man sterft nooit," placht mijn overleden moeder te zeggen. Die diagnose van een wijze huisvrouw is wetenschappelijk te verdedigen, begrijp ik eindelijk. Volgens de neuropsycholoog dr. E. James (Jim) Wilder is bijna driekwart van de mannen onvolwassen.

Recensie door Johan Th. Bos

Dit staat in zijn boek The complete guide to living with men, nu in het
Nederlands als eersteling verschenen bij de kersverse uitgeverij Archippus
Boeken onder de titel Met vreugde man zijn - groeien naar volwassenheid.

In zijn lijvige werk (448 pagina's in een kleine letter) verdeelt Jim Wilder het leven van een man in vijf fasen: van baby en peuter via jongen, man en vader tot oudere. Voor elke periode maakt hij als het goed is een metamorfose door. Pastoraal traumatherapeut Theo van der Weele meldt op de cover gedurende zijn dertigjarige ervaring met seksueel misbruikte mensen nog nooit 'zo'n eerlijk en indringend boek' te hebben gelezen.

Het zal misschien voor pastors wel verplichte literatuur worden, maar voor de gemiddelde lezer waarschijnlijk blijven steken in de categorie: 'verbazend interessant, maar gaat u verder'.
De auteur weet veel van hersenen en daarvan draagt zijn boek dan ook alle sporen. Hij heeft de nieuwste ontwikkelingen in de hersenfysioiogie verwerkt in een eigen hiërarchisch hersenmodel. Hoewel hij ook christen en theoloog is, blijven geestelijke aspecten onderbelicht in vergelijking met de psychologische. De bijbelse onderbouwing is uiterst beperkt en lijkt niet verder te komen dan een nu eenmaal voor een christelijk boek noodzakelijk sausje. Dat bedoel ik absoluut niet onaardig, maar Wilder is evident althans voor zover uit dit boek blijkt in zijn werk nu eenmaal primair psycholoog.

Voor elke fase van het leven somt hij behoeften en 'leerdoelen' op. Zo'n stadium begint met groei, gevolgd door reparatie en onderhoud. Als dat programna niet goed wordt afgewerkt, dreigt het kort door de bocht gezegd mis te gaan met de ontwikkeling tot volwassene. Doorgaans schijnt het fout te gaan. De meeste mannen zijn in feite kinderen, constateert Wilder. Dat is kennelijk niet de bedoeling van de Schepper.

Of zijn boek een handleiding voor velen zal zijn om dat gevaar af te wenden, valt te betwijfelen. Daarvoor is het te theoretisch en te complex. Wilder somt aan het einde van zijn boek dan ook tal van mensen uit zijn praktijk op van wie al teveel fasen voorbij zijn om nog een volwassen 'oudere' te worden. De kans is groot dat ik daar zelf bij hoor. Maar echt man worden lijkt mij, dankzij dit boek, een bijna onmogelijke opgave en het behalen van een vliegbrevet voor de nieuwste Airbus (A 380) daarmee vergeleken een fluitje van een cent. Al voel ik mij misschien ten onrechte wel schraal getroost door de gedachte dat ik bij de meerderheid behoor. Want niemand kan volgens Wilder mannen langere tijd observeren zonder tot de conclusie te komen dat er 'met een aanzienlijk aantal iets mis is'.

Vreugde is het hoofdkenmerk van een sterke identiteit, legt hij uit. Daarom moet de mens in elke fase van zijn leven terug naar 'Kamp Vreugde' waarmee het ooit allemaal (als baby in de buik en aan de borst van zijn moeder) begon. "God verandert ons gedurende ons leven van heerlijkheid tot heerlijkheid in een reeks van identiteitswisselingen, mits wij hierin niet door angst worden afgeremd", weet Wilder. Ik wil hem graag geloven, maar ben blij dat de échte heerlijkheid voor wie Christus kennen nog komt. Het delen in de Zijne. Daarmee doe ik niets af aan deze voor veel voorgangers en pastorale hulpverleners ongetwijfeld waardevolle studie, die evenwel over de hoofden van de modale gelovige heen zal gaan.1. Oogst - september 2007

Met vreugde man zijn

Boekrecensie door  H.Frinsel

in dit boek beschrijft Jim Wilder uitgebreid de ontwikkeling van de man in de verschillende fases van zijn leven, van baby tot bejaarde. Velen blijven ergens steken in hun ontwikkeling, met name door gebroken omstandigheden en negatieve ervaringen vroeg in het leven.

Wilder verwerkt in zijn studie ook het moderne hersenonderzoek dat laat zien welke verkeerde ontwikkelingen er in de hersenen plaatsvinden door trauma's en negatieve ervaringen. Met vele voorbeelden uit zijn praktijk beschrijft hij de ontwikkelingspsychologie van de man en dat geeft veel boeiende inzichten. Met name omdat hij de man niet als individu behandelt, maar juist in zijn sociale context met zijn verschillende verantwoordelijkheden bij elke levensfase, is dit een waardevolle studie.

Terecht stelt Wilder dat het de plicht van de man is om aan zijn volwassenheid te werken, daar waar hierin iets ontbreekt. Wel heb ik er moeite mee dat in het materiaal van Wilder het onderscheid tussen deze psychologische ontwikkeling en de geestelijke positie soms lijkt te vervagen. De titel van het boek kan de indruk geven van een 'pop psychology' boek met hapklare recepten voor de snelle lezer. Dat is het beslist niet. Bij het lezen van de 448 pagina's met de vele problemen en gevaren op de weg van de man, bekroop me soms bijna een angst voor het man zijn. Het boek geeft echter ook veel praktische raad.

Geen boek met 'instant' antwoorden voor de oppervlakkige lezer, wel een boek voor serieuze lezers, pastoraal werkers, counselors en maatschappelijk werkers.

www.vergadering.nu