www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Als gebed de hemel raakt
Gary Wilkerson
Elia Media in Nieuwleusen
128 pagina's, 11,50
ISBN
9789077412114
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Het bijzondere van dit boek is dat u en ik worden uitgedaagd om boven het alledaagse uit te bidden, om dieper te gaan dan ons gebruikelijke lijstje. Gary toont aan dat intensiteit, intimiteit en integriteit sleutels zijn om de hemel te raken! Het resultaat is dan bidden met gezag, bidden met effect en kracht. Oer-Hollandse bolwerken zullen geslecht worden en Gods glorie doen neerdalen.

2 RECENSIES


2. Oogst - december 2005

Als gebed de hemel raakt

Boekrecensie door H. Frinsel

 Dit boek over gebed is geschreven door Gary Wilkerson, de zoon van de bekende David Wilkerson. Hij wijst ons op het belang van het najagen van echte intimiteit met God in gebed. Hij laat zien dat Jezus ons leerde bidden op een manier die ver uitstijgt boven het mechanisch vervullen van een gebedsplicht of het inleveren van een wensenlijstje. Echt gebed komt vanuit een hart dat hongert en dorst naar God, een hart dat zich openstelt om in gebed geleid te worden door de Heilige Geest. Als de Bijbel zegt dat wij onze weg moeten wentelen op de Heer en 'Hij zal u geven de wensen van uw hart', dan betekent dit niet dat wij nze natuurlijke wensen vervuld krijgen, maar allereerst dat ons hart vervuld wordt van Gods wensen. Deze brengen wij vervolgens voor Hem in gebed. Het boek laat de noodzaak zien van een volhardend en gedisciplineerd gebedsleven en geeft daartoe praktische aanwijzingen.


1. Uitdaging - mei 2005

Als gebed de hemel raakt
Gary Wilkerson

Van verlanglijstje naar gebed vol intensiteit, intimiteit en integriteit

Voor een voorganger van een gemeente en internationaal steeds meer gevraagd spreker moet het gebed toch geen al te groot probleem vormen. Gary Wilkerson (inderdaad, de zoon van) nam zich voor elke dag ten minste n uur in gebed door te brengen. Dat, bedacht hij, zou niet zo'n opgave zijn. Maar hij was na vijf minuten al uitgepraat en wist niet hoe hij verder moest.

Gebed blijkt in de meeste gevallen slechts te bestaan uit het opsommen van een verlanglijstje. En de meeste van die lijstjes blijken niet alleen herhalingen van voorgaande te zijn, maar bovendien ook nog verrassend kort.

Gary Wilkerson had ook zo'n verlanglijstje gebedsleven. Zijn gebed was nauwelijks meer dan een monotone opsomming van wat hij graag door God gedaan zag, met zo af en toe een sprankje meeleven voor de naaste in nood.
Dat knaagde. Hij wist dat het gebed veel meer moest inhouden. Maar op de een of andere manier kwam hij er niet toe zo'n gebedsleven te ontwikkelen. Tot hij het roer radicaal omgooide en besloot niet langer tevreden te zijn met een kwijnend gebedsleven.

Zijn zoektocht naar een echt gebedsleven begon met de vraag die de discipelen tweeduizend jaar geleden al stelden ('Heer, leer ons bidden') en eindigde met een gebedsleven vol intensiteit, intimiteit en integriteit.

Er was een ongewone geloofsstap voor nodig, maar het leidde wel tot een gebed dat de hemel raakt. En daar is het gebed uiteindelijk voor bedoeld, zegt Gary Wilkerson. Over de aanleiding, de zoektocht en de gevolgen schreef hij een prachtig boek. Als gebed de hemel raakt ' heet het, en het is uitgegeven door Elia Media in Nieuwleusen. Het dreigde, in de veelheid van boeken die elke maand op onze redactionele burelen belanden, snel in de vergetelheid te raken. Maar gelukkig vestigde uitgever John Hofman onze aandacht op het boek. Want het is een boek dat het alleszins waard is gelezen (en herlezen!) te worden. 

Gary Wilkerson verstaat niet alleen de kunst zijn boodschap op een pakkende wijze voor het voetlicht te brengen, hij brengt ook een boodschap die het waard is om kennis van te nemen. Onder de veelheid aan boeken die over het onderwerp gebed verschijnen, is zijn boek er zeker niet eentje uit de grauwe middenmoot.

Maar pas op, het is geen boek dat je onberoerd laat. Het lezen ervan is niet vrijblijvend. Hij constateert dat de huidige christenen zich vooral druk lijken te maken over de vraag hoe zij een groot, begaafd spreker kunnen worden, of hoe ze de gaven van genezing kunnen krijgen. Het gebed lijkt veel minder in tel. Toch is dat zo'n beetje de grootste van alle 'bedieningen' leert het boek.www.vergadering.nu