www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Thuis in het Woord
met je hoofd en je hart de Bijbel bestuderen
Jen Wilkin
Uitgeverij: Jongbloed Media, 2020
Paperback
ISBN: 9789088972607
188 pagina's
Prijs: 12,50
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

We vinden het allemaal belangrijk om Gods Woord te lezen en te bestuderen. Maar soms is het lastig om ergens te beginnen. Misschien vind je het moeilijk om de tijd ervoor te vinden, of zorgen frustraties uit het verleden ervoor dat je niet de motivatie hebt om te lezen in Gods Woord. Hoe kunnen we, als christelijke vrouwen, ons verlangen om de Bijbel te lezen voeden? Hoe kunnen we telkens opnieuw onze focus op God leggen? 'Thuis in het Woord' biedt je een duidelijke aanpak als het gaat om bijbellezen. Het wil je helpen om een spade dieper te gaan in je bijbelstudie, zodat je kennis over God vergroot wordt en je hart door het bestuderen van Gods Woord verandert. Elk hoofdstuk sluit af met een aantal gespreksvragen waardoor het boek ook geschikt is voor groepsbesprekingen, naast het persoonlijk gebruik.


1. Christenleven - 20 juli 2023 -  https://christenleven.blogspot.com

Thuis in het Woord

Boekrecensie door Wendy Born-van den Brink
(28 maart 2023)

Veel christenen vinden het belangrijk om Gods Woord te lezen en te bestuderen. Maar soms is het lastig om ergens te beginnen. Misschien vind je het moeilijk om de tijd ervoor te vinden, of zorgen frustraties uit het verleden ervoor dat je niet de motivatie hebt om erin te lezen. Hoe kunnen we (als christelijke vrouwen) ons verlangen om de Bijbel te lezen voeden? Hoe kunnen we telkens opnieuw onze focus op God leggen?

Het prachtige en leerzame boek 'Thuis in het Woord' - met je hoofd en je hart de Bijbel bestuderen - van Jen Wilkin biedt je een duidelijke aanpak als het gaat om Bijbellezen. Het wil je helpen om een spade dieper te gaan in je Bijbelstudie, zodat je kennis over God vergroot wordt en je hart door het bestuderen van Gods Woord verandert. 

'Thuis in het Woord' is verdeeld in 9 hoofdstukken. De inleiding zou ik zeker niet overslaan omdat de schrijfster hierin duidelijk en met een aantal voorbeelden verwoordt wat het doel is van haar boek: het toerusten van vrouwen door middel van Bijbelstudie.

In hoofdstuk 1 maakt Wilkin duidelijk op welke manier we de Bijbel zouden moeten lezen. Het is goed om onszelf de vraag de stellen 'Wat zegt Gods Woord in dit gedeelte over Wie God is?' in plaats van 'Wat kan ik eruit halen?'. Het gaat in de Bijbel niet in de eerste plaats over ns. We moeten Zijn Woord lezen met onze oren afgestemd op Zijn verkondiging over Zichzelf. We mogen vervolgens Hem vragen hoe we de Bijbel mogen leren lezen.

In hoofdstuk 2 voert de auteur een vurig pleidooi voor Bijbelse geletterdheid. Ze vertelt aan de hand van zes herkenbare benaderingen hoe wij geneigd zijn de Bijbel te lezen en hoe dat wellicht anders zou kunnen. Aan de hand van de 5 G's van een gedegen studie werkt ze dit uit in de hoofdstukken 3 t/m 7.

1. Studeer met een gericht doel (onderzoek waar teksten binnen het het grote geheel van de Bijbel thuishoren)
2. Studeer met een gericht perspectief (weet teksten te plaatsen in hun oorspronkelijke historische en culturele context)
3. Studeer met geduld (wanneer je iets wilt leren heb je nu eenmaal geduld nodig. Richt je hierbij op de lange termijn)
4. Studeer met een gericht proces (lees methodisch om te werken aan begrip, interpretatie en toepassing)
5. Studeer met gebed (vraag de Vader je vr, tijdens en na je studietijd in de Bijbel te helpen)

Deze vijf richtlijnen zullen je helpen je Bijbelse geletterdheid te vergroten en daarmee te groeien in je liefde voor de God Die de Bijbel verkondigt. In hoofdstuk 8 wordt dit nog eens samengevat en wordt aan de hand van het Bijbelboek Jakobus een Bijbelstudie uitgewerkt.
Hoofdstuk 9 bevat hulpmiddelen voor docentes die weer door kunnen geven wat Wilkin heeft aangedragen. Bovendien sluit elk hoofdstuk af met een aantal gespreksvragen waardoor het boek ook geschikt is voor groepsbesprekingen, naast het persoonlijk gebruik.

Dit is dus een boek voor vrouwen die bereid zijn om te graven.
Dit is een boek voor vrouwen die bereid zijn om de berg van hun
onsamenhangende inzicht in de Heilige Schrift recht aan te kijken,
en die berg vervolgens met een lepel in de hand opdracht geven
opzij te gaan.


Al met al is dit boek zr de moeite waard om te lezen. Je zult nooit meer op dezelfde manier Bijbellezen als je (waarschijnlijk) gewend was.
In een van de laatste hoofdstukken las ik nog een opmerkelijk gedeelte: 'Bijbelstudie is een middel, niet een doel op zich. Het is een middel om meer van God te houden en anders te leven omdat we hebben geleerd meer acht op Hem te slaan. En het is een middel om te worden wat we aanschouwen. De wederkerige liefde van God is een liefde die verandert.'

Jen Wilkin is spreker, schrijver en leider van Bijbelstudiegroepen voor vrouwen. Jen en haar familie wonen in Dallas, in de Verenigde Staten.

www.vergadering.nu