www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Christus volgen
M.A. Van Willigen
288 pag.
Prijs 14,95
Uitgever Groen, Heerenveen, 2014
9789088970955
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Christus volgen: hoe doe je dat? Een nog altijd actuele vraag, waar ook de eerste christenen al mee worstelden. In de praktijk kwam het voor hen vaak neer op jezelf verloochenen. Toch putte de kerk van Christus ook toen al troost uit de wetenschap dat Hij haar Hoofd is en dat Hij Zijn Kerk vasthoudt.
Dit boek gaat in op de vraag wat het in de Vroege Kerk concreet inhield om Christus te volgen. Wat betekende de doop voor de eerste christenen? Welke plaats had het avondmaal voor hen? Bij het beantwoorden van deze vragen wordt gebruikgemaakt van veel nog niet eerder in het Nederlands
vertaald bronnenmateriaal en nog niet eerder in kaart gebrachte archeologische vondsten.
De teksten van de kerkvaders houden ook hedendaagse lezers een spiegel voor. Wat betekent het voor mij om christen te zijn?

..


1. De Oogst - maart 2015 - www.totheildesvolks.nl/de-oogst/home

Oorlogsverklaring aan de duivelRecensie door Matthijs Guijt


Af en toe verschijnt er een boek waarvan je hoopt dat heel christelijk Nederland zich er door laat inspireren. Wat mij betreft is 'Christus volgen' van dr. M.A. van Willigen zo'n boek. De uitgave verscheen ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk (www.sbvk.nl) en wil hedendaagse lezers een spiegel voorhouden: wat betekent het voor mij om christen te zijn?


Door de vele citaten van kerkvaders, archeologische vondsten en rake symboliek ontstaat een indrukwekkend beeld van de manier waarop in de vroege kerk de heilige doop werd bediend en de maaltijd des Heeren werd gehouden. Zonder de vroege kerk te willen idealiseren, doet de radicale gerichtheid op Christus en het leven uit Zijn offer weldadig aan.


'lk ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij' (Gal. 2:20). Treffend vind ik de nadruk op de totale afhankelijkheid van Gods genade, in het besef dat het heil van de andere kant komt.


In een toespraak voor pasgedoopten zegt Augustinus: 'Als onze hulp in Zijn naam is, laten we dan "nee" zeggen tegen de duivel, zijn pracht en praal, en tegen zijn engelen.' Vervolgens roept hij de 'goede rekruten van God' op om de oorlog te verklaren aan de duivel. De duivelse tactiek is solide, verraderlijk en verleidelijk.


Zijn twee belangrijkste wapens zijn angst en begeerte. De angst om Jezus' naam te belijden en om radicale keuzes te maken in Zijn navolging en de strikken van satan om toe te geven aan 'de dwaasheid van bepaalde belangen en schandelijke begeerten', met als doel om 'hen die hij is kwijtgeraakt door deze verleidingen weer terug te halen'.


www.vergadering.nu