www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Onderweg naar vrijheid
Russell Willingham
248 blz,; 16,90
Uitgeverij Navigator Boeken, Driebergen, 2005.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

De wereld wordt bedolven onder seks.
Overal waar we kijken, worden we ermee geconfronteerd. 
Als deze altijd aanwezige verleiding gecombineerd wordt met menselijke zwakheid en onbeantwoorde behoeften, zullen velen in een verslaving van zondig seksueel gedrag gezogen worden. Ze haten hun eigen gewoonten, maar kunnen het patroon niet doorbreken.
Is er hoop voor hen?
Russel Willingham spreekt uit ervaring, die van hemzelf en die van velen die hij heeft geholpen. Zijn antwoord?
'Ja! Er is hoop. Jezus biedt vergeving en genezing.'
De principes die mensen kunnen helpen los te breken zijn in praktische stappen uitgewerkt.
Willingham behandelt de volgende onderwerpen: 
Wat alle verslaafden gemeen hebben;
De jacht van het ondervoede hart;
De moed putten om onze schaduwkant onder ogen te zien;
Worstelen met schaamte en genade;
De genezende invloed van radicale eerlijkheid.
Russel Willingham adviseert en begeleidt groepen en houdt wereldwijd lezingen over onderwerpen die gerelateerd zijn aan seksverslaving.

1 RECENSIE


1. Oogst - maart 2006 

Loskomen van Seksverslaving
Recensie door Krijn de Jong

Alcoholverslaving is in onze cultuur een vertrouwd fenomeen. Drugsverslaving is van de laatste twee generaties en voor de meeste mensen bedreigender. Gokverslaving weet zich over het algemeen aardig op de achtergrond te houden. Seksverslaving is een nieuw verschijnsel, althans voor wat betreft de enorme aantallen mensen die er bij betrokken zijn.

Door tv, video/dvd, en met name door de ontelbare pornosites op internet lijkt seksverslaving meer en meer de belangrijkste vorm van verslaving te worden. Iedereen, mannen maar ook vrouwen, worden in onze huidige cultuur op seksueel gebied ongehoord uitgedaagd. Verslaving in welke vorm dan ook heeft niet zelden eenzaamheidsgevoelens als voedingsbodem. De tragiek is dat niets mensen zo eenzaam maakt als verslaving. Het is de doodsteek voor elke relatie. Dat geldt in de meest hevige vorm voor seksverslaving, omdat hierdoor de intiemste intermenselijke relatie naar beneden wordt gehaald.

Eerlijk
Is er een uitweg voor seksverslaafden? Ja, zegt Russell Willingham en hij schreef een hoopvol boek, onder de titel 'Onderweg naar de vrijheid' met als ondertitel 'loskomen van seksverslaving'. Het is een neerslag van zijn eigen leven als seksverslaafde en van zijn ervaring als hulpverlener onder mensen die met deze vorm van verslaving kampen. Zijn stelling is: 'Er is hoop. Jezus biedt genezing en vergeving.' Alleen al vanwege de verbluffende eerlijkheid waarmee Willingham over zichzelf schrijft, dwingt hij door dit boek respect af.

Eigen geschiedenis
De schrijver gaat ervan uit dat oorzaken voor verslaving in veel gevallen in de jeugdjaren gezocht moeten worden. Hij doet dit overigens zonder de suggestie te wekken dat we zelf niet voor onze daden verantwoordelijk zouden zijn. Dat zijn we wel. Hij raadt zijn mensen aan moed te vatten om hun eigen geschiedenis onder ogen te zien. De voorbeelden die gegeven worden liegen er niet om. Misbruik, mishandeling, verwaarlozing en vernedering. Maar ook in minder ernstige gevallen kan een kind schade oplopen. We kunnen veilig stellen dat er in elk gezin dingen fout gaan. Echtparen gaan zelf ook door allerlei fases heen. En elk kind heeft zijn eigen gevoeligheid, die ouders soms pas doorkrijgen als de belangrijkste fase in de opvoeding al achter de rug is.

Aan de slag
De schrijver doet niet verhullend of vergoelijkend. 'We hebben geleerd dat seksverslaving sterk, sluw en moeilijk te pakken is. Ze benvloedt niet alleen de geest maar ook het lichaam'. Aan de slag gaan en verantwoording afleggen, dat levert wat op. 'We moeten ons geloof belijden en er mee aan de slag gaan. We moeten onze kwaadaardigheid onder ogen zien en er mee aan de slag gaan.'

Groeien
De oplossing ligt in Christus. We moeten Hem vragen in onze pijn te komen. Dat is wat anders dan eindeloos bidden of Hij de pijn en de drang tot verslaving weg wil nemen. We hebben niet iets nodig, maar Iemand. Wellingham gaat ervan uit dat er permanent strijd gevoerd moet worden. 'In het herstelproces van seksverslaving is gezond worden slechts het begin. Gezond blijven is minstens zo belangrijk. Dit betekent dat het nodig is om te blijven groeien op terreinen als persoonlijk leven, huwelijk, ouderschap, relaties en geestelijk leven.'

'Onderweg naar vrijheid' kan mensen helpen uit het moeras van de seksverslaving te komen. Het kan ook helpen mensen te begrijpen en te steunen. Lees het en ga aan de slag.

www.vergadering.nu