www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Kracht om te groeien
John Wimber
Uitgeverij Gideon
Prijs: 14,95
ISBN: 9789059991378
Dit boek bestellen...

John Wimber is z bekend door de wonderbaarlijke verschijnselen die zijn prediking en gebeden begeleiden, dat velen hem zien als een wonderdoener. En hij heeft inderdaad stelling genomen tegen n van de meest verlammende dwalingen in het westerse christendom: het diepe wantrouwen tegen het bovennatuurlijke.
Hoewel er vaak genezingen plaatsvinden in de samenkomsten die hij leidt, is hij geen gebedsgenezer. Hij predikt dat God bereid is en bij machte om onze ziekten te genezen als we Hem vertrouwen en als we ons openstellen voor de Heilige Geest. Maar Wimber beperkt zich daar niet toe.
Hij verbaasde zijn, soms enthousiaste, aanhangers door het zwaartepunt van zijn onderwijs te verleggen naar gebed en heiligheid. En nu komt hij voor de dag met dit boek over het groeien naar geestelijke volwassenheid. Het boek vloeit voort uit zijn diepe bezorgdheid over de oppervlakkigheid en afkalving van het christendom in de westerse wereld.
Kracht om te groeien geeft christenen vastigheid in hun ontwikkeling. Die vastigheid vinden ze in de hoofdpunten van dit boek: Het horen van Gods stem, het geloven van Zijn Woord, het zoeken van de Vader, de onderwerping aan Christus, het opnemen van je kruis, de afhankelijkheid van de Heilige Geest en de vervulling van de Grote Opdracht.

..


1. - 29 augustus 2021 - https://libris.nl/westerhofboeken-jufferenwal/

Herdruk van John Wimbers boek 'Kracht om te groeien'

Boekrecensie door ds. Jenno Sijtsma

StudieboekenStudieboeken

Als we de Bijbel vergelijken met een brief van God, dan doet de Heilige Geest de postbezorging. Daarom is het werk van de Geest zo belangrijk. Hij is de sleutelfiguur bij het aanknopen van een persoonlijke band met de God van wie we in de Schrift lezen. Hij verlicht de woorden van de Bijbel en brengt ons weer in contact met onze Maker
Het is bijna veertig jaar geleden dat ik dit boek las en nu, tijdens het lezen dacht ik regelmatig: Dit heb ik eerder gelezen, dit herken ik Op de een of andere manier spreekt Wimber de lezer zo sterk aan, dat zijn woorden een soort beklemming betekenen, je in het hart raken. Het is als een wolk van vrede en heerlijke vreugde, maar ook als een licht in je bestaan. Dat ervaar je als je leest en beseft dat er meer groeien in geloof en belijden en beleven mogelijk, zo niet broodnodig is. Dat het geloven een innige, zo niet intieme relatie met God betekent, Die zich in en door zijn Woord kenbaar maakt en een persoonlijke boodschap voor elk mens heeft. Geloven in God heeft door alles heen te maken met de gesteldheid van het hart.

Hoe het begon
De auteur vertelt hoe hij ver van God leefde en alleen in Las Vegas zat, omdat een scheiding dreigde van zijn vrouw Carol. Een vriend zei hem naar de woestijn te gaan en daar de zonsopgang te zien. Dat deed hij en onderweg begon hij te huilen en in de woestijn riep hij kijkend naar de sterren: Help mij als daar iemand is Tot zijn verbazing bleek dat, terug in het hotel, zijn vrouw gebeld had en hem vroeg thuis te komen en het samen opnieuw te proberen. Vanaf dat moment kwamen er mensen in hun leven die hen de ogen openden voor Gods Woord, ze deden Bijbelstudie en kwamen tot inkeer. Hun krachtdadig geloof was de overgang naar een nieuw leven, vol van de Geest. John werd voorganger en door zijn indringende preken en gebeden kwamen mensen tot geloof, velen werden genezen, zodat hij al gauw de naam van wonderdoener kreeg.

En nu
In dit nieuwe boek dat dus al dertig jaar oud is, maar waarvan de boodschap springlevend is, geeft hij in 34 hoofdstukken als het ware de lezer een handvat om geestelijk meer en meer te groeien. Er is geen woord Frans bij, want Wimber heeft de gave om de dingen eenvoudig en zeer helder te vertellen. Opnieuw heb ik ervaren hoe belangrijk ieder mens is in de ogen van God, en uitermate waardevol om getuige te zijn van die liefde die God wil geven. Ik ervaar dit boek als een geschenk voor het leven, voor een ieder die ver van God leeft en misschien niets met Hem te maken wil hebben. Maar niet minder is het belangrijk voor elke volgeling van Jezus, de mens binnen en buiten de kerk die wil ervaren hoe persoonlijk God in je leven kan worden en zijn, hoe belangrijk je in Zijn ogen bent als zijn geliefde kind. Het is een studieboek, een leerboek en een levensboek, dat de ogen opent voor de boodschap van de Bijbel. En daarom ook beveel ik het boek van harte ieder mens aan en ben de uitgever dankbaar dat ze het voor nog geen 15,00 op de markt brengen

www.vergadering.nu