www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Leven in de Eindtijd
- via gisteren naar de toekomst
Lammert de Wit
ISBN:9789064514074
Aantal pagina's: 776
Verkrijgbaar bij: Het Zoeklicht
Prijs: Ä 39,95
775 pag.
Gebonden
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Een Bijbelse visie op de profetieŽn over de eindtijd.
De toekomst. Een bijna magisch begrip. Velen zouden graag weten hoe het in de toekomst zal gaan, met henzelf, maar zeker ook met deze wereld. Klimaatverandering, oorlogen, de clash tussen religies, de vergaande digitalisering van samenlevingen. Speelt Europa in de Bijbelse toekomstverwachting een rol, of Rusland, het Midden-Oosten en IsraŽl? Hoe zal dat in de toekomst verder gaan?
Al die aspecten worden in dit boek aan elkaar gekoppeld. De bron voor die koppeling is een eeuwenoud boek: de Bijbel. Vanuit de vele voorzeggingen of profetieŽn die in de Bijbel staan wordt een beeld geschetst van onze nabije toekomst. Zelfs de moderne digitale technieken spelen een rol in de toekomst die de Bijbel uittekent. En hoe je die toekomst zult beleven, hangt af van keuzes die je nu nog kunt maken.
De wereld is op weg naar het einde, naar een tijd van dictatuur en enorme rampen. De Bijbel schetst dit duistere vooruitzicht in onze nabije toekomst, maar vertelt ook over de tijd daarna.
De Bijbel is het wonderlijke boek dat in de geschiedenis bewezen heeft de waarheid te vertellen. Daarom is er geen enkele reden om te denken dat de in diezelfde Bijbel voorzegde toekomst niet zou uitkomen.
Dit boek gaat over het plan van God met de wereld. Via de Bijbel laat God weten hoe Zijn plan eruit ziet, wat ervan uitgekomen is en wat er wellicht binnen afzienbare tijd nog zal gaan gebeuren.


1. Christenleven - 14 mei 2024 -  https://christenleven.blogspot.com

Leven in de eindtijd

Boekrecensie door Wendy Born-van den Brink

Een aantal weken geleden ontving ik via Lammert de Wit een recensie-exemplaar van zijn boek 'Leven in de eindtijd' - via gisteren naar de toekomst. Omdat deze uitgave ruim 700 bladzijden telt, kost het even tijd om de inhoud tot je te nemen, maar... dit is zeer zeker meer dan de moeite waard! 

'De toekomst' is voor velen een bijna magisch begrip. Wat zouden veel mensen graag willen weten hoe het in de toekomst zal gaan, met henzelf, maar zeker ook met deze wereld. Klimaatverandering, oorlogen, de clash tussen religies en de vergaande digitalisering van samenlevingen. En welke rol speelt Europa in de Bijbelse toekomstverwachting, en Rusland, het Midden-Oosten en IsraŽl? Hoe zal dat in de toekomst verder gaan?

Op een heldere manier heeft Lammert de Wit al deze aspecten in dit boek aan elkaar gekoppeld. De Bijbel is hiervoor als uitgangspunt gebruikt. Vanuit de vele voorzeggingen of profetieŽn die in de Bijbel staan wordt een beeld geschetst van onze nabije toekomst. Zelfs de moderne digitale technieken spelen een rol in de toekomst die de Bijbel uittekent. En hoe je die toekomst zult beleven, hangt af van keuzes die je nu nog kunt maken.

De wereld is op weg naar het einde, naar een tijd van dictatuur en enorme rampen (de grote verdrukking). De Bijbel schetst dit duistere vooruitzicht in onze nabije toekomst, maar vertelt ook over de tijd daarna. De Bijbel is het wonderlijke boek dat in de geschiedenis bewezen heeft de waarheid te vertellen. Daarom is er geen enkele reden om te denken dat de in diezelfde Bijbel voorzegde toekomst niet zou uitkomen.


Indeling
De hoofdstukken beginnen met een proloog waarna diverse andere onderwerpen worden behandeld. Gods handelen in de geschiedenis draait om IsraŽl, God en Zijn tegenstander; Openbaring 12 Ė de vrouw en de draak; DaniŽl en de toekomst; Van het oude Rome naar het heden; De grote verdrukking; Openbaring 13 Ė de beesten uit de zee en de aarde; De grote aanval in de eindtijd door Gog uit Magog; Openbaring 17 Ė de religie van de eindtijd; Na de grote verdrukking Ė het duizendjarig rijk; Het leven na de dood; Komt Jezus Zijn gemeente halen?; Gelovigen in de zevenjarige verdrukking; Hoe lang nog?
Tot slot volgt nog een epiloog en zijn er nog een tiental bijlagen toegevoegd die zeer de moeite waard zijn. De complete inhoudsopgave van het boek is hier te vinden op de website van de auteur.


Inhoud
Het boek leest makkelijk, staat boordevol Bijbelgedeelten en verwijzingen en behandelt enorm veel onderwerpen (over de eindtijd). Er zijn natuurlijk vele andere boeken verschenen van diverse auteurs over dit onderwerp, maar Lammert de Wit is er in geslaagd om alle informatie rondom dit belangrijke onderwerp samen te voegen in ťťn uitgave. Het is een zeer compleet (naslag)werk dat ik van harte kan aanbevelen bij iedereen die acht wil slaan op de profetieŽn (2 Petrus 1:19-21). 
Hoewel het boek zeer begrijpelijk is, is het geen uitgave die je in ťťn keer uitleest. Tussendoor is het goed om de stof te laten bezinken en de belangrijkste punten nog eens te overdenken of op te schrijven. Ook is het geen boek om in de kast te laten staan nadat je het gelezen hebt. Ik weet nu al dat ik het regelmatig zal gaan gebruiken bij het schrijven over de eindtijd of voor verdere verdieping en verduidelijking.
Het boek is zeer geschikt om te gebruiken bij persoonlijke Bijbelstudie maar daarnaast is het ook prima in (Bijbelstudie)kringen te gebruiken als achtergrondinformatie en verdieping bij bepaalde thema's. 

Auteur
Lammert de Wit heeft zich al meer dan dertig jaar in de Bijbelse profetieŽn verdiept. Hij is geen theoloog, maar weet zich vanuit zín professie op het gebied van de machineveiligheid een scherp analyticus. Daardoor weet hij Bijbelteksten zo te analyseren dat daar verrassende inzichten door ontstaan, waar menig theoloog weinig tegenin zal kunnen brengen.
Wie meer wil weten over de auteur of over zijn website kan kijken op www.levenindeeindtijd.nl  Via deze website wil hij de lezer graag meenemen op een reis door de tijd. Die tijd begint zoín 2500 tot 3000 jaar geleden en loopt door tot ruim 1000 jaar in de toekomst. Toch zal het vooral gaan om het begrip eindtijd en de nabije toekomst. Daarbij wordt vooral ook gekeken naar de tijd waarin we vandaag leven.
De site wordt regelmatig bijgewerkt met recente artikelen.

Via de site zijn ook enkele pagina's uit het boek in te zien.

www.vergadering.nu