www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Dit boek bestellen...Kerk, Evangelie en IsraŽl
Piet van der Wolf
ISBN: 9789079895076
Paperback
152 pag. Prijs: Ä 13,50
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

De apostel Paulus maakt duidelijk dat het Evangelie een 'kracht Gods is tot behoud voor een ieder die gelooft' (Rom. 1:16). Maar hierbij geldt wel: 'eerst de Jood'.
Door de verschikkingen van de Tweede Wereldoorlog en de oprichting van de staat IsraŽl is binnen de kerk twijfel gerezen over de vraag of ook IsraŽl het Evangelie gebracht moet worden. Zijn zij al niet het volk van God? Gaat God niet een eigen weg met hen, los van de kerk?
In dit heldere onderzoek toont drs. Piet van der Wolf aan dat de kerk veelal een eigen theologie is gaan ontwikkelen rondom IsraŽl die echter niet op Bijbelse waarheden is gefundeerd. Joden wordt daardoor het licht van het Evangelie onthouden. In dit bijbelgetrouwe en buitengewoon belangrijke boek roept Van der Wolf de kerk op tot een heroriŽntatie op de zendingsopdracht. "Want", zegt hij, "als het Evangelie voor iedereen 'goed nieuws' is, dan toch zeker voor de Joden."
Door misverstanden en pijn van alle vervolgingen is een kloof ontstaan tussen Joden en christenen. Die kloof kan overbrugd worden door Joden weer bekend te maken met het authentieke Evangelie, dat gegrond is in hun eigen Hebreeuwse Geschriften.

2 RECENSIES


2. Oogst Ė juli 2011 - www.habakuk.nu

Een warm pleidooi voor jodenzending

De schrijver van dit boek, Piet van der Wolf (63), is een veelzijdig mens. Enkele jaren geleden studeerde hij af aan de theologische faculteit van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij spreekt regelmatig in diverse kerken, ook in Suriname en Frans Guyana. Het profetische Woord van de Bijbel heeft hem al vroeg gegrepen, wat ook blijkt in dit boek over evangelieverkondiging onder Joden.

Het boek is een samenvatting van de doctoraalscriptie, waarmee de auteur zijn studie aan de VU afsloot. Het boek is, wat kort-door-de-bocht gezegd, een oproep aan kerken en individuele Christenen om aan Joden, aan IsraŽl het Evangelie te verkondigen door bijbelverspreiding. Dus niet alleen door sociaal dienstbetoon (zoals Christenen voor IsraŽl), door dialoog (zoals gebruikelijk onder theologen) of door persoonlijke getuigenissen en gesprekken. Dat zijn wel goede activiteiten, maar alleen het Woord heeft overtuigingskracht. De titel van het boek lijkt mij een misdruk: de kerk bovenaan, dan het Evangelie en helemaal onderaan IsraŽl.

In hoofdstuk 1 bespreekt de schrijver de visies van de theologen A.van de Beek en B.Reitsma op IsraŽl en Jezus. Daarbij citeert hij voornamelijk hun boeken. Respectievelijk ĎDe kring om de Messias.IsraŽl als volk van de lijdende Heerí en ĎWie is onze God? Arabische Christenen, IsraŽl en de aard van onze Godí. In concluderende paragraafjes laat de schrijver zien waarin en op welke gronden hij het niet eens is met deze collega-theologen.

Mijn indruk is dat deze niet onbekende theologen elk een nieuw jasje hebben genaaid om de oude, achterhaalde vervangingsleer in te passen. Van de Beek biedt ons een Ďsprituele benaderingí waarbij alle beloften door en in Christus vergeestelijkt worden. Dus exit IsraŽl, inclusief Gods landbelofte. Reitsma, in zijn vriendschap met en zorgen om zijn Arabische christenvrienden, biedt een universele benadering. Hij zet zich wel af tegen de vervangingsleer, maar de landbelofte krijgt een Ďuniverseel karakterí. Dus niet meer alleen voor het Joodse volk, maar ook voor heidenen in de vorm van de hele wereld. Dus ook hier Ďweg met IsraŽlí. Het zijn opvattingen die mij verdrietig maken.

Joodse visies
Hoofdstuk 2 bleek veel interessanter.......
Lees verder...


1. Israel en de Bijbel Ė oktober 2010 - http://www.israelendebijbel.nl/interview-piet-wolf

Een enkele keer kom je ze tegen. Mensen die hun door God gegeven talenten hebben mogen ontwikkelen en zo tot zegen en inspiratie voor anderen zijn. Schilder, beeldhouwer, tekenaarĄ fotograaf ťn theoloog Piet van der Wolf is zo'n mens, Een begenadigd man met liefde voor God en bewogenheid voor het Joodse volk. Een gesprek over kunst, natuur en zijn pas verschenen boek 'Kerk, Evangelie & IsraŽl'.

Kerk, Evangelie en IsraŽl

Recensie/interview door Ira Stam

Op een zonovergoten dag rijd ik naar een mooi waterrijk gebied in het westen van ons land. Het huis van Piet en zijn vrouw staat op een prachtige plek omringd door water en (water)vogels. Het valt eigenlijk niet zo op als je door de voortuin loopt. Alleen als je goed kijkt, zie je het staan. Een door Piet gemaakt bronzen beeldje van een orthodoxe Joodse man met een Boek in zijn hand. Die man is verwonderd over wat hij zojuist heeft gelezen. Het onderschrift op de sokkel luidt: "Wanneer zij de Messias gaan herkennen, dan zullen zij tot zegen voor de volkeren zijn".

"Elke morgen wanneer ik wakker word en uit het raam kijk, zie ik het beeldje staan. Dan word ik bepaald bij de verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt voor de Gemeente", vertelt Piet.
Wat is de reden dat u 'Kerk, Evangelie en IsraŽl' heeft geschreven?

Piet: "Ik ben geboren op 4 mei in het jaar 1948. Enkele dagen voordat de VN toestemde in de stichting van de staat IsraŽl. Op 4 mei is er Dodenherdenking in ons land. Ik herinner mij de mineurstemming op de avond van mijn verjaardag, maar begreep daar als kind niets van. De vlaggen halfstok en om 20.00 uur stil zijn. Hierdoor ontstond al snel mijn belangstelling voor wat er was gebeurd tijdens de Tweede Wereldoorlog. lk begon de Bijbelse profetieŽn te bestuderen en ontdekte de samenhang. Later heb ik veel concentratiekampen bezocht en kwam altijd gedeprimeerd en vol vragen terug. Te staan op het perron van het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau was aangrijpender dan wat ook. In oktober 1994 haalde ik mijn bachelor op de Bijbelschool in Veenendaal. In november van het daarop volgende jaar nam ik afscheid van ons familiebedrijf. Tijdens de zes jaar studie heb ik nooit een uitnodiging ontvangen om ergens te preken. Na mijn afscheid ontving ik nog diezelfde maand een uitnodiging. Hoe wonderlijk is Gods leiding. jaren later ben ik mijn master gaan doen en in 2006-2007 koos ik voor mijn onderzoek Kerk, Evangelie & IsraŽl. In die periode kwam de zending onder de Joden weer op de agenda, door een boek van A. van de Beek, dus mijn onderzoek was zeer actueel".

Wat betekent kunst voor u?

"Ik wilde graag naar de Kunstacademie, maar ik moest het familiebedrijf in. In mijn vrije tijd schilderde ik. Er zijn zaken in het leven die me raken en dat probeer ik uit te beelden door te schilderen, te beeldhouwen, te fotograferen of te tekenen. Zoals bijvoorbeeld een paar oude, afgedragen schoenen. Daar zit een heel leven achter. God heeft mij oog voor detail gegeven. De natuur is prachtig, het speelt zich hier voor mijn huis af. In het water, in de lucht. Maar je moet het wel ziťn. Veel mensen kijken, maar zien niet."

U zegt: als er werkelijk bewogenheid is met de Joden, dan zal juist de zendingsopdracht ons ter harte dienen te gaan. Hoe zou dat vorm moeten krijgen?

"Bewogenheid vanuit het hart moet centraal komen te staan en collectief worden beleefd. Daar mankeert het aan in Nederland. Het zou zo maar kunnen dat de eens zo gezegende kerken in West-Europa van de saprijke wortel van de olijfboom worden afgetrokken. We moeten Joden niet gaan 'christenen'. Zij moeten in aanraking komen met het Nieuwe Testament, zodat zij zelf gaan lezen en ontdekken. We mogen hen daarbij helpen", aldus Piet.

Waarom is het voor de zendingsopdracht belangrijk de Joodse oorsprong van het Evangelie te herontdekken?

"Dat is heel simpel. Als zij er niet waren geweest, hadden wij het Woord niet. Hun zijn de Woorden Gods toevertrouwd. Als je liefde hebt voor Gods Woord, dan gun je hen dat Woord. De vroege christelijke gemeenten bestonden uit Joden en daar zijn christenen uit de heidenen bijgekomen. De kerk vervreemdde steeds verder van haar Joodse wortels. De kerk zou zich moeten bezinnen en zich zuiveren van bepaalde dogma's en die overboord zetten. De vraag is: wil de kerk dat?"

U schrijft dat de Joods-christelijke dialoog op z'n retour is en dat andere mogelijkheden om in gesprek te raken met Joodse mensen kunnen worden overwogen. Hierbij valt te denken aan bijbelverspreiding onder het Joodse volk. Waarom heeft de kerk geen oog voor deze mogelijkheid?

"Voor mij is het werkelijk een raadsel dat kerkelijk Nederland deze mogelijkheid niet collectief omarmt. De Bijbels zijn beschikbaar. Er gebeurt veel individueel,
maar niet collectief. Veel pioniers zien dit als de enige mogelijkheid. Luister maar naar de getuigenissen van Joodse mensen die door het Woord tot geloof in hun Messias komen."

Hoe denkt u over de huidige situatie waarin het Joodse volk en het land IsraŽl verkeren?

"Veel Joodse mensen zijn zoekende. Individuele bloemen komen tot bloei. Het Westen keert zich af en het Joodse volk komt in een isolement. Over het land IsraŽl ben ik somber. Lees de profetieŽn. Jeruzalem wordt meer en meer een steen des aanstoots. Maar verder kijkend is er een heerlijk perspectief. "In die dagen zullen tien mannen uit volken van allerlei taal de slip van een Judeese man vastgrijpen en zeggen wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord dat God met u is" (Zach. 8:23)."


www.vergadering.nu