www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Jezus zoals ik Hem niet kende
Philip Yancey
9789063535971
vert. uit het Engels: P.J. de Gier
8e dr, Heerenveen, Medema, 2010
292 pag.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Welk beeld hebben wij van Jezus, en klopt dat eigenlijk wel? 'Zijn woorden waren vriendelijk, Zijn stem was altijd zoet', zo zegt een oud zondagschoolversje het - maar was Hij nu écht zo? Van de kribbe in Bethlehem tot het kruis even buiten Jeruzalem volgen wij Christus, en wij ontmoeten Iemand die anders is dan wij ooit gedacht hebben. Briljant, creatief, uitdagend, zonder angst, liefdevol, onvoorspelbaar, en meer dan voldoende voor wie zijn hart laat vullen met Hem. Niemand die Jezus ontmoet, kan ooit weer dezelfde zijn. Terwijl onze cultuurgebonden clichés aan stukken vallen, onze gekleurde brillenglazen afglijden, onze vrome herhalingen-van-wat-we-al-wisten ons in de keel blijven steken, krijgen we in dit boek een overweldigend beeld van wie Jezus echt is.
'Yancey's bevlogenheid voor eerlijke, levendige, goed-geïnformeerde nuchterheid geeft indringende kracht aan deze overdenkingen over de feiten van het evangelie ten aanzien van Jezus Christus. In een tijd waarin allerlei nieuwigheden over Jezus in de mode zijn, helpen de bladzijden van Yancey's boek ons om Hem te zien zoals Hij echt was.' (dr. J.I. Packer) 

Philip Yancey is als algemeen redacteur verbonden aan het toonaangevende Amerikaanse tijdschrift Christianity Today. Hij is auteur van een groot aantal boeken, waarvan verschillende een onderscheiding hebben gekregen. Naast Jezus zoals ik Hem niet kende zijn ook de titels Genade wat een wonder! en Teleurgesteld in God veelgelezen.


1. NBG/Biblion - 23 december 2010

Jezus zoals ik Hem niet kende


De auteur, algemeen redacteur van Christianity Today en evangelicale bijbelleraar die al tientallen jaren lezingen over de hele wereld verzorgt, laat zich in dit boek zien van zijn intieme en kwetsbare kant in de omgang met Jezus. Hij bekijkt het leven van Jezus vanaf zijn geboorte tot en met zijn hemelvaart, waarbij hij de lezer op een openhartige en goudeerlijke manier allerlei opvattingen uit zijn lange leven aanreikt die te maken hebben met zijn geloof en geloven. 


Tegelijk vertelt hij van zijn eigen tekortkomingen vroeger en nu, maar ook van nieuw inzicht met enorm veel achtergrondinformatie en onbekende feiten die het begrijpen van Jezus' leven en werk verhelderen. 


Er zijn prachtige hoofdstukken over de Bergrede en over wonderen, waarin Jezus doorleefd wordt beschreven als zondeloze vriend van zondaren en God-mens. 


Een van de betere, zo niet het beste boek van Yancey, waar helaas nog steeds een tekstregister aan ontbreekt.

www.vergadering.nu