www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Op zoek naar de onzichtbare God
Philip Yancey
Uitgeverij Barnabas 2001
327 blz.
ISBN 9789058292216
Gebonden. Prijs: 19,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Kunnen we op God rekenen? Hoe komen we daar achter? Hoe kunnen we God kennen? Hoe functioneert deze relatie met een God die we niet kunnen zien, horen of aanraken, in de praktijk?
Het leven met God verloopt niet altijd zoals wij denken. Grote verwachtingen lopen stuk op de werkelijkheid van persoonlijke zwakheden en vervelende verrassingen. De God van wie altijd gezegd is dat Hij graag bij ons wil zijn, kan afstandelijk overkomen.
In Op zoek naar de onzichtbare God worden op een diepgaande en waardige wijze vragen aan de orde gesteld die wij vaak niet durven stellen. De auteur, Philip Yancey, onderzoekt zes fundamentele aspecten: onze dorst naar God, geloven als God onbereikbaar lijkt, Gods eigenschappen, onze persoonlijke relatie met God, fasen op weg naar geloof, en het bereiken van een geestelijke transformatie.
Het gaat om een openhartig, zeer persoonlijk verslag van het leven van een christen, bestemd voor mensen die geen genoegen nemen met pasklare antwoorden op levensvragen. Uiteindelijk verlegt Yancey de aandacht van onze vragen naar de Ene die zelf het antwoord is. Dat is God, die ons uitnodigt Hem te zoeken en te vinden.


/>


Bode des heils - juni/juli 2002

Op zoek naar de onzichtbare God

Boekbespreking door Annet Burggraaf

De Amerikaanse auteur Philip Yancey heeft een groot aantal boeken op zijn naam staan, waarvan verschillende een onderscheiding hebben gekregen. In deze uitgave houdt Yancey zich bezig met de vraag: Hoe kan ik een persoonlijke relatie hebben met Iemand van Wie ik nooit zeker weet of Hij wel bestaat? Of is er toch een manier om zekerheid te krijgen?

Het boek is een openhartig verslag geworden van zijn pelgrimage op de weg van twijfel naar geloof. De schrijver heeft in zijn leven vaak reden gezien om niet te geloven, of om zich af te keren, omdat hij zich verraden voelde. Hij verbaast zich erover dat God hem gezegend heeft met de gave van geloof. Toch voelt hij zich vaak schuldig over zijn gebrek aan geloof. Maar, zo stelt hij, als we de twijfels eerlijk onder ogen willen zien, merken we vaak dat een groeiend geloof de twijfels overwint. God is blijkbaar minder bang voor twijfel. Als we kijken naar vele bijbelfiguren, zoals Sara, Jakob, Job, Jona, Thomas en Petrus, dan zien we mensen die vraagtekens zetten, zich in allerlei bochten wringen, rebelleren en toch loyaal blijven. Yancey stelt dat het tegenovergestelde van geloof geen twijfel is maar vrees.


Veel mensen komen in een geloofscrisis als ze geconfronteerd worden met rampen, ziekte en dood. We willen dan
duidelijkheid, maar God wil dat we op Hem vertrouwen. De vrede die Jezus aanbiedt, komt niet tot stand door zekerheden. De 'vrede Gods, die alle verstand te boven gaat' (Fp4:7) is een vrede te midden van oorlog, rust te midden van vrees, vertrouwen te midden van twijfel.

Dan volgt de vraag hoe we God leren kennen. Yancey noemt drie stappen: idee, expressie en herkenning. Door Jezus hoeven we Gods verlangen naar verbondenheid met ons nooit meer in twijfel te trekken. De Geest wekt nieuw leven en verandert ons van binnenuit. Dat is een langzaam proces en gaat gepaard met vallen en opstaan. Hoe kunnen we groeien in de relatie met God? Op dezelfde manier als David, die 'een man naar Gods hart' genoemd werd. Hij was zowel in hoogte? als dieptepunten met God verbonden.

God doet iets goeds uit het kwaad voortkomen. Niet door Jezus te redden van het kruis, maar door anderen te redden door Jezus' kruisdood. In de vleeswording was Gods energie werkzaam om het kwade te overwinnen door het goede, haat door liefde en dood door opstanding.


www.vergadering.nu