www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Broeder Yun: in vuur en vlam voor Jezus
Lessen van De hemelse man
Broeder Yun, Red. Paul Hattaway
Uitg. Medema, Heerenveen
295 pag., € 17,50
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Nederland heeft in het boek De hemelse man kennis kunnen maken met een bijzonder evangelist uit China die nu in Europa woont: Broeder Yun, de man die van het Chinese platteland door God werd geroepen om Zijn woord te verspreiden. Broeder Yun heeft zich ontwikkeld tot een vurig evangelist die zich door niets laat weerhouden, ondanks de soms gruwelijke weerstand die hij heeft ondervonden bij zijn werk.

In dit nieuwe boek van Broeder Yun, In vuur en vlam voor Jezus, deelt de auteur zijn lessen over vertrouwen en radicaal discipelschap met ons. In deze levensveranderende lessen brengt hij ons de bijbelse boodschap met voorbeelden uit zijn eigen leven.

Yun daagt ons uit om dieper te groeien in geloof en standvastige getuigen te zijn voor Christus. Hij inspireert ons om in vuur en vlam voor Jezus te staan en Christus met passie te volgen!
Broeder Yun wordt gezien als een van de meest toegewijde en dappere kerkleiders uit China. Ondanks vervolging, marteling en gevangenschap bleef hij enthousiast doorgaan met het verspreiden van het goede nieuws in bijna alle hoeken van de wereld.

Paul Hattaway is expert op het gebied van de Chinese kerk en tekende Yuns levensverhaal en de geloofslessen in dit boek uit diens mond op.

2 RECENSIES


2. Oogst - juni 2010 - www.totheildesvolks.nl/de-oogst

In vuur en vlam voor Jezus

Recensie door Pieter de Boer

De rake typering van de Westerse kerk door onze Chinese broeder Yun in dit boek heeft mij enorm getroffen. Hij vertelt dat wij in het Westen lijken op Martha. Als de Heere Jezus na Lazarus’ dood bij haar komt zegt ze: ‘Als U hier was geweest, was onze broeder Lazarus niet gestorven.’ Yun interpreteert: net als Martha geloven wij westerlingen wel in een historische Jezus die echt heeft bestaan en ook in een toekomstige Jezus die terug zal komen op de wolken, maar niet in een tegenwoordige Jezus die een rol speelt in ons dagelijks leven. Yun vertelt dat hij zelfs Westerse christenen tegenkwam die op Lazarus lijken; ze zijn dood en beginnen al te stinken. Daarom roept hij op tot verootmoediging en berouw en te vragen of Jezus de leiding in ons leven wil overnemen, zodat we niet meer bidden: ‘Wij gaan dit en dat doen, wilt U het zegenen?’, maar dat we Hem elke dag vragen: ‘Wat wilt U dat wij zullen doen?’

Over de islam zegt broeder Yun heel andere dingen dan Wilders: ‘We moeten niet denken dat God de islam van de aardbodem gaat wegvagen vanwege hun geweld en ongeloof. In plaats daarvan moeten we hen vertellen van de liefde van God zoals wij die kennen uit het Evangelie.’ God wil dat allen het Evangelie horen, ook de moslims. Broeder Yun heeft jarenlang vastgezeten omwille van zijn geloof in Jezus. Laat u door dit boek wakker schudden voor het te laat is.


1. Uitdaging - mei 2010 - www.uitdaging.nl

Vlammend betoog voor iedereen die een oppepper nodig heeft
Sommige christenen staan bijna altijd in vuur en vlam voor Jezus. Broeder Yun is zo'n man. De evangelist ziet het als zijn taak om overal in de wereld van waaklichtjes steekvlammen te maken. In dit boek is hij vooral inspirator.

Recensie door Rianne van der Molen

De Chinese Broeder Yun werd in China gevangen genomen en gemarteld. Hij bleef trouw aan zijn geloof. Hij bleef zelfs enthousiast voor het Evangelie, ondanks de ontberingen die hij moest doorstaan. Nu inspireert hij andere christenen met zijn verhalen en zijn overtuiging.

Toch werd zijn bediening naar eigen zeggen een afgod. Hij had geen tijd meer over om zijn eigen innerlijke leven met God te leiden. Vervolgens zorgde God voor rust. Niet op de meest logische manier. Yun werd in Birma gearresteerd en tot zeven jaar gevangenisstraf veroordeeld. In die tijd, het werden uiteindelijk maar zeven maanden, kon Yun zijn relatie met Jezus vernieuwen. Dit soort inzichten deelt hij in In Vuur en Vlam. 

Ieder hoofdstuk in dit boekje leest als een preek. Aan de hand van voorbeelden en Bijbelteksten geeft de schrijver, Paul Hattaway, via de uitspraken van de Chinese evangelist een handleiding voor een christelijk leven. Hij roept gelovigen op om vurig te zijn en te vechten voor God. Hij benadrukt dat we de wereld om ons heen moeten liefhebben. Dat christenen het woord moeten verspreiden en hun omgeving met het vuur van de liefde moeten bekeren. Soms zorgt dat in dit boek voor extreme voorbeelden. Zoals de evangelisatiemaand in China, waarin iedere kerkelijke leider in China vijf mensen tot Christus moest brengen. Het is mooi en indrukwekkend dat uiteindelijk 12.000 nieuwe gelovigen werden gedoopt, maar heeft ook wat weg van scoringsdrang. Bij dit soort acties blijft de vraag over: hoeveel van deze mensen zijn nog steeds in vuur en vlam voor God?

Wel is dit een integer boek dat veel christenen kan inspireren. Broeder Yun bleef zelfs na vreselijke martelingen geloven in het goede van zijn Heer en blijft altijd vechten tegen elk moment van bitterheid. Alleen al die houding is een voorbeeld voor vele gelovigen. 

www.vergadering.nu