www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Gods plan met mijn leven
Jan Zijlstra
autobiografie

Uitg. De Levensstroom, Leiderdorp
ISBN 978 90 7615 2226
341 blz., prijs 17,95

50 jaar na zijn roeping heeft evangelist Jan Zijlstra zijn autobiografie geschreven.
- 50 inspirerende hoofdstukken
- 382 pagina's dik
- 32 pagina's fullcolour foto's
- hardcover
Gods plan met mijn leven
Dit is het bijzondere verhaal van evangelist Jan Zijlstra. Jarenlang heeft hij grote reddings- en genezingscampagnes in Nederland gehouden. Velen hebben zijn campagnes meegemaakt, en hebben zijn inspirerende boeken over genezing gelezen. Van tijd tot tijd hoorden zij verhalen over zijn leven, over de wonderen die er gebeurden, en over zijn geloofsavonturen. 
 

Met dit boek: Gods plan met mijn leven, ontdekt u meer dan die verhalen. U ontdekt het plan dat God met zijn leven had en wat hij nauwgezet volgde. Hoe hij door God werd aangeraakt, door de Geest geleid werd. Dit boek zal u niet alleen boeien, maar ook inspireren, om ook de lessen die hij meemaakte en waar hij doorheen ging, te volgen. Om ook te zeggen: Heer, laat ook uw plan in mijn leven vervuld worden. 

De presentatie van het boek tijdens het 50-jarig jubileum...
Kanttekening:
In feite gaat Jan Zijlstra het probleem van mensen die niet genezen helemaal niet uit de weg. Lees maar hoofdstuk 39 van het boek. Ook heeft hij een boek van 270 bladzijden geschreven dat speciaal gaat over vragen die ontstaan als mensen niet genezen worden en als gebeden niet beantwoord worden. De titel van dat boek is: 50 hindernissen op weg naar genezing... Zonder met een beschuldigende vinger te wijzen worden vele hindernissen op weg naar genezing behandeld. Klik hier... [HS]


1. Bodem - februari 2008

Gods plan met mijn leven

Boekrecensie door Bodem-redactie

Een sympathiek boek van de bekende evangelist, uitgegeven door zijn eigen organisatie. Vooral het relaas van zijn jonge jaren, dat ik maar fragmentarisch had gehoord, is boeiend om te lezen: hoe God een jonge man op een plek neerzet en hem een bediening geeft. Eigenlijk is Jan Zijlstra, hij zegt het dikwijls ook zelf, 'gewoon' een evangelist.

Iemand die erg veel van mensen houdt, en die het niet kan verkroppen dat er nog zo veel mensen zonder Jezus leven; die het ook niet kan hebben dat mensen zo verschrikkelijk veel moeten lijden, en die dan niets anders weet te doen dan te bidden en te geloven. Dan gebeurt het, er worden mensen genezen!

Wonderlijke verhalen staan ook in deze autobiografie, dingen die ik voor een deel ook voor het eerst hoorde. Alles bij elkaar denk ik dat de gemeenschappelijke noemer is: geloof.


Een zwak punt is, zoals ook in het magazine De Levensstroom en in andere boeken, dat de onverhoorde gebeden en de worstelingen er niet in vermeld worden. Dat is jammer, want ze zijn er wel degelijk, en in feite zou de vermelding ervan iets toevoegen, en niet afdoen.

www.vergadering.nu