www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Kanalen van genezing
Hoe goddelijke genezing tot ons komt
door Jan Zijlstra
223 blz.; prijs 9,95
Uitgever De Levensstroom, Leiderdorp; 2006.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Velen vragen, hoe komt genezing tot de mens?
Goddelijke genezing komt tot de mens door verschillende kanalen.
In al deze kanalen is de kracht Gods onbeperkt.
De levendmakende kracht van God bereikt de mens en brengt genezing.
Kanalen van genezing zal u een antwoord geven op de vele vragen betreffende Goddelijke genezing.
Evangelist Jan Zijlstra schrijft in 13 inspirerende hoofdstukken over deze kanalen.

 


1. Oogst - 1 december 2006
Kanalen van genezing

Recensie door J. van Barneveld

Een groot deel van de Bijbel gaat over genezing. Genezing naar geest, ziel en lichaam. De Here Jezus besteedde veel tijd en aandacht aan bevrijden en genezen. 'Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen die door de duivel overweldigd waren'. De discipelen kregen de
opdracht: 'Geneest de zieken'.

In verschillende kerken krijgt de 'dienst der genezing' weer aandacht. Een zeer positieve ontwikkeling! Evangelist Jan Zijlstra, leider van de Levensstroomgemeente te Leiderdorp heeft veel ervaring met en een diepe kennis van deze bediening.

In zijn laatste boek 'Kanalen van genezing' laat hij zien hoe de HERE door tenminste twaalf kanalen de zieke mensheid Zijn heil aanbiedt.
Kort weergegeven:
Handoplegging: Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen (Matt.16:18);
Uitdrijven van boze geesten: Jezus zei: 'Drijft boze geesten uit' (Matt.10:8);
Zalven met olie: In verschillende kerken wordt het voorschrift uit Jakobus 5:14 15 opgevolgd;
Zweetdoeken: Zoals de zweetdoeken van Paulus (Hand.19:11,12);
Handelen naar Gods Woord: Vooral bij dit voorbeeld behandelt de schrijver veel voorbeelden;
De vinger van God: Dat deed de Here Jezus ook (Luc.11:20);
Gebed: De vele teksten waarin God gebedsverhoring belooft, bevatten meestal een paar voorwaarden;
Gods tegenwoordigheid: Soms is Gods heilige tegenwoordigheid zo sterk, dat mensen zonder gebed of handoplegging worden genezen (Matt.18:20);
Het Heilig Avondmaal: Verrassend en vol geestelijke diepte is Zijlstra's uitleg van de genezende kracht die van het Avondmaal uitgaat;
Vergeving: Niet vergeven is een enorm struikelblok op de weg naar genezing;
De HERE is mijn Heelmeester: uitleg hoe door deze belofte genezing tot ons komt.

Aanbevolen voor voorgangers, predikanten, ouderlingen en oudsten, die met de dienst der genezing bezig zijn. Bemoedigend en verhelderend voor velen die genezing zoeken. De tientallen getuigenissen zijn een grote en soms ontroerende bemoediging voor elke lezer. Maar allereerst is het de verkonding van het bijbelse woord van genezing die dit boek zo belangrijk en waardevol maakt.

www.vergadering.nu