Charisma Nederland - Christelijk Lifestyle Magazine - december 2011 - www.charisma.nl 

Genezen kun je leren
Interview met Paul & Annick Rooda over hun Genezingsschool

Door Jop van der Bijl

Paul Rooda (48) groeide op in Eindhoven, waar hij op zijn achttiende tot een levend geloof kwam. Hij haalde zijn Bachelors Degree Theologie in Heverlee, waarop hij godsdienstonderwijzer werd. Na een bijzondere ontmoeting vertrok Paul met zijn Belgische vrouw Annick voor twee weken naar Canada. Daar bleven ze zeven jaar hangen en zetten een afdeling van de Bethel School of Supernatural Ministry op. In 2008 kwamen Paul en Annick terug naar Europa, waar ze de organisatie Alive and Well Ministries begonnen, en waarmee ze Genezingsscholen houden in Nederland en BelgiŽ.

Wat houdt je genezingsschool in?
De genezingsschool heeft een drieledig doel:
1. Een brede en diepe Bijbelse onderbouw geven met betrekking tot Goddelijke genezing. De Bijbel is van Genesis tot Openbaring doorspekt van Goddelijke genezing. Vanuit diverse invalswegen laten we zien hoezeer genezing verweven is in Gods koninkrijk.
2. Mensen leren zelf hun genezing ontvangen.
3. Mensen toerusten en trainen zodat ze zelf de zieken gaan genezen en het Evangelie gaan brengen, dus een getuige te zijn in de kracht van de Heilige Geest door wonderen en tekenen.

Als je de Genezingsschool hebt doorlopen, kun je dan genezen?
Ja, maar dat kun je ook zonder er naar toe te gaan. Maar je kunt het wel beter, absoluut.

Waarom zo veel nadruk op genezing? Is het niet belangrijker dat de ziel van mensen behouden is? 
Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat iemand Jezus leert kennen en voor eeuwig verzoend is met de Vader. Jezus zegt zelf: 'Het is beter om ziek de hemel in te gaan, dan kerngezond de hel in te gaan'. Daarmee zegt Jezus niet dat ziekte maar moet blijven; daar geeft Hij alleen maar mee aan dat het belangrijkste is dat we weer terugverzoend zijn met de Vader.
Maar mijn tegenvraag luidt: Is er zo veel nadruk op genezing?

Maar waarom noem je het genezingsschool en niet evangelisatieschool?
Evangelisatiescholen hebben we al. Waarom genezing? Omdat we dat de eerste paar honderd jaar na Christus hebben laten afsnoepen. Pas sinds Godsmannen als T.L. Osborn en andere grote genezingsevangelisten, is het vorige eeuw weer doorgebroken.
Genezing is gewoon deel van het koninkrijk van God, het is eigenlijk niks speciaals. Bij God bestaan geen wonderen en genezing. Dat is wie Hij is. God is gezond. God doet geen wonderen. Wij noemen het zo.
Onze grote passie met de genezingsschool is om te laten zien dat het niet iets exclusiefs is om mensen te genezen en de handen op te leggen. Het is iets wat iedere gelovige mag en kan en daarom gaf Jezus ook deze opdracht aan iedere gelovige.

Hoe ben je zelf met de boodschap van genezing in aanraking gekomen?
In de Volle Evangeliegemeente waar ik deel van uitmaakte, geloofde men wel in genezing, en er gebeurden ook wel wonderen, maar er was niet de openbaring dat genezing altijd Gods wil is. Het hing dan meestal af van speciale sprekers die langskwamen. We baden: 'Heer, als het Uw wil is, wilt U deze persoon dan aanraken?' maar zagen weinig resultaten.

Toen onze voorgangers eind jaren negentig naar Toronto gingen, had ik graag meegewild om die zegen ook te ontvangen. Omdat dat niet ging, gaf ik ze een zakdoek mee, Š la Paulus. In Toronto ontvingen ze een woord voor mij dat ik de gave van genezing had. Ik praat verder heel weinig over die gave, omdat ik niet de indruk wil wekken dat ik iets doe omdat ik een gave heb, die anderen niet hebben. Als ik het heb, hebben anderen die de Heilige Geest hebben hem ook, je hoeft het alleen maar aan te boren.

Omdat ik de gave van genezing meende te hebben ontvangen bad ik die week voor een man, waarop niets gebeurde. Daarop ging ik de Bijbel onderzoeken op de volgende drie vragen: Kan God genezen? Wil God genezen? en Doet Hij het nog steeds? De eerste vraag was heel simpel. Als je Genesis 1:1 gelooft, dan is die vraag beantwoord. Doet Hij het nog steeds? Ik had heel veel boekjes gelezen van Erlo Stegeman, Reinhard Bonnke, Mel Tari, en andere mannen en vrouwen van God, waaruit bleek dat het nog volop gebeurde. Dit wilde ik ook in Nederland en BelgiŽ gaan zien.

Op de vraag of God wel wilde genezen liep ik vast. Ik kwam steeds teksten tegen zoals: 'Indien gij in Mij blijft en Ik in u, vraag wat gij maar wilt, en het zal u geworden'. Of: 'Indien je gelooft, vraag wat je maar wilt'. Het gebeurde niet, dus mijn conclusie was dat ik niet genoeg geloof had. Ik vraag, het gebeurt niet, dus wanneer ben ik dan voldoende in Christus en Hij in mij? Ik kon geen goed antwoord vinden op de vraag of het nu Gods wil was om te genezen. Ik had geleerd dat God mensen ziek maakte, of dat God mensen ziek hield, omdat Hij er een doel mee heeft, zoals dankbaarheid en nederigheid aanleren, of dichter naar Zijn hart toetrekken. Ik bad altijd: 'Heer, wilt U deze persoon aanraken, wilt U deze persoon genezen', maar nooit genas er iemand. Iedere keer moest ik me afvragen of het wel Gods wil was. Als God dan zou spreken zou ik misschien genoeg geloof hebben voor genezing.

In 2001 kwamen er genezingsevangelisten naar de gemeente waar ik deel van uitmaakte. Ik moest een hen van het station ophalen, en in de 20 minuten durende rit terug veranderde mijn leven. Ik vroeg die evangelist de vraag die op mijn lippen brandde: 'Hoe weet je nu wanneer God wil genezen?'
Hij zei: 'De striemen van Jezus. Jezus is aan het kruis gestorven voor de zonden van de mensen, en als iemand tot bekering komt, komt Hij niet terug om het opnieuw te doen. Het is al gebeurd, klaar. Het is volbracht. En zo is het ook met de striemen van Jezus, dat was Zijn uiting van Gods wil.'

Dit was voor mij zo overduidelijk. De genezingsdiensten die hierop volgden zagen we aan de lopende band genezingen gebeuren. Tegen mensen met gehoorproblemen zeiden ze: 'In de Naam van Jezus, deaf spirit, loose!' en ze konden weer horen.
Die week is het bij ons doorgebroken. We zijn gelijk uitgestapt en gingen met een van die evangelisten naar het ziekenhuis. Ook daar hebben we genezingen mogen zien. Op de school waar ik les gaf, bad ik voor een Turkse jongen, die een verstuikte enkel had. Ik bad voor hem en zei: 'Beweeg je enkel maar.' Dat hadden we geleerd, als je bidt, gelijk testen. De jongen voelde zich gelijk een stuk beter en de volgende dag was hij helemaal genezen. Dat was eigenlijk mijn eerst ervaring met hoe simpel het was. Annick heeft gelijksoortige ervaringen.

Wat gebeurde hierna?
Mijn voorganger organiseerde genezingsdiensten die ik moest gaan houden. Ik was stiknerveus. Ik zei: 'Wat als het nou niet gebeurt?' Mijn voorganger draaide de vraag om en zei: 'Wat als het nou wel gebeurt?'
Er is maar ťťn manier om nooit Goddelijke genezing te zien en dat is: nooit bidden. Als je gaat bidden met zieken zul je altijd resultaat hebben. Er is niet een juiste manier van bidden, maar er is wel een juiste manier van gaan staan in autoriteit. Dit zijn de twee principes die we zijn gaan zien: Als ik weet dat het Gods wil is, hoef ik het Hem niet meer te vragen. En als ik besef dat ik autoriteit en kracht van Hem heb gekregen om het te doen. Daar zijn we mee aan de slag gegaan. Dat was in 2001. Daarna zijn we met die evangelisten meegegaan naar Canada.

Wat hebben jullie in Canada gedaan?
In eerste instantie gingen we mee voor twee weken genezingsdiensten in Victoria, om de koffers te dragen en te leren. Dat was een leuke ervaring.
Maar om een lang verhaal kort te maken: God sprak dat we in Canada moesten blijven om die gemeente te helpen en zo werden die twee weken zeven jaar. We hielpen mee met straatwerk, drugsverslaafden, voedselprogramma's, evangelisatie langs de deuren en bidden voor zieken, en gemeentebouw en alles wat daar bij komt kijken. Tot 2004 zijn we nog betrokken geweest bij die evangelist en kwamen daar ook af en toe voor terug naar Nederland, waar we ook betrokken zijn geweest bij de genezingsopwekking in Stolwijk. In 2008 leidde God ons weer naar Europa en sinds die tijd opereren we vanuit Genk, BelgiŽ.

Wat is jullie focus?
Onze bediening heet Alive and Well Ministries en het motto is: Oogsten, genezen en toerusten. Mensen winnen voor Jezus, genezing en bevrijding brengen, zowel lichamelijk alsook innerlijk. Jezus maakte daar weinig onderscheid in. Verder willen we christenen en gemeentes toerusten om een geestelijke doorbraak te krijgen in het bovennatuurlijke met God. Het is leuk als je handen op zieken mag leggen, zodat ze genezen, maar het is nog leuker als je dat aan anderen kunt leren.

Waar loop je zoal tegen aan?
Waar we vooral tegenaan lopen zijn de passief makende theologieŽn. Dat zijn de denkbeelden die ons aangeleerd zijn, zoals: God is almachtig, en God is soeverein. Als God het wil, doet Hij het toch wel, maar Hij kan er ook voor kiezen om het niet te doen. Deze theologieŽn hebben de boel enorm lam gelegd. Maar ik durf keihard te zeggen dat God niet almachtig en soeverein is op de manier dat mensen dat denken.
Als God een belofte doet is dat Zijn eigen wil en keus, daar kan niemand Hem in beÔnvloeden. Dat is soevereiniteit. Maar zodra Hij een belofte heeft gedaan zit Hij er zelf ook aan vast, Hij kan niet Zijn eigen beloftes breken. 
En God is almachtig, dus als God het wil, dan is Hij machtig genoeg iemand te genezen, dan doet Hij het toch wel. Het kan, maar in principe heeft Jezus ons de opdracht gegeven om de zieken te genezen, de melaatsen te reinigen en de doden op te wekken, in de gebiedende wijs. Het is een gebod. Als Hij ons een gebod geeft, betekent dit dat Hij weet en gelooft dat wij dat ook kunnen. Als wij het niet doen gebeurt het niet.

Zie je iedereen genezen worden?
Nee, dat niet, maar zelfs Jezus kon niet iedereen genezen. In de plaats waar Hij vandaan kwam, genas Hij maar enkelen. Er zijn mensen die zeggen dat dat kwam door ongeloof, maar wij hebben zelfs mensen zien genezen die helemaal niet geloofden. Maar die mensen namen aanstoot aan Jezus. Jij bent toch de zoon van die timmerman? Je gaat ons toch niet vertellen...' Dat was aanstoot nemen en daarom kon Jezus daar niet vele dingen doen. Er zijn dus bepaalde omstandigheden of aspecten waardoor mensen hun genezing niet ontvangen. Soms laten mensen zich aanklagen en kunnen we dat vrijzetten, waarop ze alsnog genezen worden.
Maar uiteindelijk kom je in situaties dat mensen niet genezen, en dat we moeten zeggen: 'Ik heb werkelijk geen flauw idee'. Er zijn gewoon vragen waar we geen antwoord op hebben. Heel simpel.
God is goed en Zijn beloften zijn ja en amen. Als er ergens iets niet gebeurt, dan moet er iets veranderen, maar niet God. Dan moeten we het bij onszelf zoeken.

Iets waar we ook tegenaan lopen is als mensen zeggen: 'Er zijn al 20 mensen die voor me bidden', of: 'De hele gemeente bidt voor me'. Dat zegt me helemaal niks. Als mensen God smeken en vragen, communiceer je dat God nog iets moet doen en nog een beslissing moet nemen. Zelf heb ik 20 jaar zo geleefd en heb ik bijna geen wonderen gezien. Maar Jezus zei: 'Het is volbracht, klaar. Ik heb alles gedaan wat Ik kan. Ik ga naar de Vader, nu moeten jullie het doen.'

Voor wie is de school, wanneer begint de volgende, en hoe meld ik me aan?
De eerstvolgende school is in Harderwijk en begint deze maand. Het is voor iedereen en je kunt je aanmelden op onze website www.alive-and-well.org . De volgende school begint in het voorjaar in Genk, BelgiŽ.

Uit: www.charisma.nl 


www.vergadering.nu