Charisma Nederland - Christelijk Lifestyle Magazine - december 2011 - www.charisma.nl 

JOP STAAT NU OP STRAAT
Redding voor jou!

We kennen Jop van der Bijl natuurlijk als redacteur van Charisma Magazine. Anderen kennen hem misschien van de Indische kookcursussen of van zijn spreekbeurten, als directeur van Trin, als oprichter van Jesus is the Rock of als organisator van grote evangelisatiecampagnes in Afrika. Vorig jaar lazen we nog dat Jop een cd had uitgebracht met Bijbelteksten over genezing, en nu bereikt ons ineens het bericht dat hij op straat staat. 
Wat is er aan de hand?

Op de vraag hoe we dit moeten interpreteren, antwoordt Jop: 'Al jaren ben ik bezig rond het thema Goddelijke genezing. In Afrika heb ik duizenden mensen genezen zien worden van allerlei mogelijke kwalen, doven, blinden, verlamden, noem maar op. Tijdens mijn spreekbeurten hier in Nederland zie ik God ook wonderen doen als ik voor zieken bid, maar God bepaalde mij steeds meer bij het feit dat Jezus de discipelen en alle gelovigen de wereld instuurt met de opdracht om het Evangelie te verkondigen en de zieken te genezen.

Natuurlijk is genezing ook voor gelovigen, in Jacobus lezen we de procedure als er iemand ziek is in de kerk. Maar in Lucas 10 lezen we dat Jezus de zeventig uitzendt, twee aan twee, langs de deuren, om het Koninkrijk te verkondigen en de zieken te genezen. Ze gehoorzaamden en kwamen terug met enthousiaste verhalen van wonderen en bevrijdingen.
Jezus droeg ons niet op om evangelisatiediensten in kerken te organiseren, omdat Hij wel wist dat dat niet werkt. We moeten de wereld in en de mensen bereiken waar ze zijn.' 

Hoe doe je dat concreet?
'Nou, het is heel leuk. We bellen gewoon aan bij de mensen en vragen of er iemand ziek is en of we voor ze mogen bidden. Dat is een heel andere benadering dan bijvoorbeeld de Jehova's getuigen, die alleen een boodschap hebben, en nog wel een hele slechte. Het gebeurt inderdaad niet vaak dat mensen ons verwarren met Jehova's getuigen, we zien er anders uit en we preken niet. Als mensen door God worden aangeraakt komen de vragen vanzelf.'

Wat zijn de reacties?
'We merken dat er veel openheid is en we hebben heel leuke gesprekken. We hebben al voor verschillende mensen mogen bidden, waaronder een moslim en een vrouw van een Jehova's getuige. Ook zijn we bij Jehova's getuigen binnen geweest en hebben we ons getuigenis kunnen geven. Zij hebben het Evangelie ook nodig en we mogen hen jaloers maken.'

Doe je het alleen of heb je een team?
'We hebben een groeiend team van enthousiaste mensen die met ons meegaan. Ze zijn van verschillende kerkelijke achtergronden en we hebben contacten met voorgangers en dominees van verschillende kerken in Harderwijk. Een belangrijk onderdeel van ons getuigenis is dat we als gelovigen van verschillende kerken in eenheid op kunnen trekken.
Omdat ik me al een poosje profileer op het gebied van genezing, door mijn cd en mijn blog, krijg ik veel vragen over genezing en veel gebedsverzoeken voor zieke mensen. Hier willen we meer tijd en aandacht aan gaan besteden met ons eigen gebedsteam. En verder ben ik natuurlijk ook nog steeds gewoon beschikbaar voor spreekbeurten.'

God verbindt daar een zegen aan; ik geloof niet dat we opwekking gaan krijgen als we elkaar als gelovigen blijven bekritiseren en tegenwerken. Gelukkig zie ik dat er steeds meer toenadering en samenwerking komt.'

Hebben jullie een naam?
'We zijn een stichting met ANBI-status en zijn helemaal afhankelijk van giften, die dus gelukkig belastingaftrekbaar zijn. Onze naam is Stichting Woorden van Geloof, een naam die we al voerden voor de cd-serie. We hebben ook een website www.woordenvangeloof.nl .'

Doen jullie nog andere dingen?
'We gaan binnenkort Bijbelstudies aanbieden voor mensen die recent tot geloof zijn gekomen. Gewoon de basisprincipes van het geloof, maar dat gaat al heel diep. De Bijbel is een heel krachtig boek en als we gaan leren de Bijbel op z'n woord te nemen en er naar te handelen zullen we ook de wonderen uit de Bijbel in onze levens gaan zien.

Wat is je wens?
'Ik hoop dat wij de rest van Nederland mogen uitdagen en inspireren om hetzelfde te gaan doen. Wij willen laten zien dat het heel eenvoudig is, als wij het kunnen, kan iedereen het. Met z'n allen kunnen we laten zien dat Jezus leeft en dat Hij dezelfde is, gisteren, vandaag en voor eeuwig.'


  Jop belt aan met 'Redding voor jou!'

Uit: www.charisma.nl 


www.vergadering.nu