Recensieindex

2 RECENSIES


De klaagkamer  
(The Weeping Chamber, 1998)
Sigmund Brouwer
9789063181475
320 blz.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl
Spannende roman over Christus' laatste acht dagen op aarde. Hij werd de Meester genoemd. Volgens sommigen kon hij met één aanraking ziekten genezen, ja, dat hij zelfs doden had doen opstaan. Volgens anderen was hij een bedrieger, een tovenaar. Hij was gestoord. Of de Messias. Gehaat. Bewierookt. Een man met oneindig veel geheimen. Iemand die een opstand tegen een wereldrijk zou kunnen leiden. Of vele generaties gevestigde godsdienst uiteenslaan. Of beide. Deze man had nog één week te leven.
Rond diezelfde tijd, het liep tegen Pesach, kwam een andere man in Jeruzalem aan. Onbekend. Onopvallend. Een man met oneindige wanhoop. Iemand die zijn vrouw en dochter misschien nooit meer zou zien. En dat alleen aan zichzelf te danken had. Deze man had nog één week om het wonder waarnaar hij op zoek was te vinden.
Dit is het verhaal van die beide mannen.

 


Nederlands Dagblad   2-6-2000

Recensie door Wim Houtman

Enigszins in de schaduw van Peretti is Sigmund Brouwer een van de beste schrijvers van christelijke spannende boeken. 'Dubbele Helix' is een prima thriller met allerlei mysterieuze draadjes die steeds strakker worden aangetrokken, en een bloedstollende slotfase. In een diepe kelder op een verlaten legerbasis spelen zich macabere experimenten af. Artsen en politiemensen met een vlekje op hun blazoen worden ingeschakeld en via chantage en lijfelijk geweld medeplichtig gemaakt. Totdat een voortvluchtige moordenaar drie gekloonde jongetjes op de weg vindt en een speurtocht begint. De boodschap: experimenteren met mensen is onmenselijk, maar we zitten er in onze beschaafde samenleving vlakbij.

Ook '
Bloedwraak' is spannend van begin tot eind: een jacht op een seriemoordenaar. De compositie is helder: een proloog, deel 1 over achttien dagen uit 1973, deel 2 over vijf dagen uit 1996. Stap voor stap wordt het verband tussen de gebeurtenissen ontrafeld. Kelsie is de mooie, zestienjarige dochter van een boer en weduwnaar, begeerd door de cowboys op de ranch en achtervolgd door een schrijver van hinderlijke liefdesbrieven - en 23 jaar later nog steeds; op een ochtend vindt ze twee ratelslangen in haar auto. Waarom kiest 'de Volger' haar als doelwit? Sterk in spanning, sfeertekening en psychologie.

'De klaagkamer'
is eigenlijk geen thriller, of toch wel? Wat voor geheim draagt de verteller mee: berooid na een brand en nu brieven schrijvend aan zijn vrouw, of hij ooit bij haar mag terugkomen? Het boek speelt in de Goede Week; de verteller is op weg naar Jeruzalem en hoort van de Meester over wie iedereen spreekt. Aan het eind blijft het verdriet, maar niet zonder hoop.

'Dans in het duister',
vorig jaar christelijke actieboekje voor de Maand van het Spannende Boek, speelt in de Middeleeuwen. Een weesjongen wordt belaagd vanwege een medaillon dat hij van zijn ouders heeft gekregen. Ontknoping in de catacomben van Rome. Een intrigerend en ook spannend verhaal, maar zonder thema, boodschap of dubbele bodem.


Reformatorisch Dagblad - 24 februari 1999

Recensie door A. Tukker-Versluijs

Titel: De Klaagkamer
Auteur: Sigmund Brouwer

Uitgeverij: Novapres, Apeldoorn 1998, Pagina's: 320

Het droge piepen van mijn oude longen

Onder de nogal onheilspellend klinkende titel "De Klaagkamer" verscheen een prachtige bijbelse roman. Niet vaak tref je in één boek zoveel kwaliteitskenmerken aan: intrigerende beschrijvingen, knappe karaktertekeningen, een kunstig plot én een bijbelse boodschap. Dit boek kan de lezer onmogelijk onberoerd laten. De titel vormt de sleutel tot een goed begrip van deze roman.

/>

Het historische verhaal speelt zich af in Jeruzalem, in de laatste week van het leven van de Heere Jezus (in het boek: Jeshua) op aarde. Sigmund Brouwer, de auteur, laat een van de twee hoofdfiguren het verhaal vertellen. Daarvoor gebruikt hij de ikvorm, regelmatig en op functionele wijze afgewisseld met een brief.

De ikfiguur is als een onbekende, onopvallende persoon in Jeruzalem aanwezig. Stukje bij beetje onthult hij zich echter. De lezer die over enige bijbelkennis beschikt, zal hem gaan herkennen als een bekende man uit het Nieuwe Testament.

Deze man is oneindig wanhopig. Hij ziet zijn vrouw en kinderen misschien nooit meer terug. En hij weet dat hij dat aan zichzelf te wijten heeft. Hij heeft nog één week om het wonder waarnaar hij op zoek is te vinden. Hij zoekt genezing voor zijn dochter, herstel van de relatie met zijn vrouw en bovenal rust voor zijn ziel. Hij is de wanhoop echter zo dicht nabij, dat hij met plannen van zelfmoord rondloopt.

Lap
De manier waarop de schrijver personen weet te schilderen, is levensecht en uitermate boeiend. Natuurlijk is het een persoonlijke interpretatie. Maar voorzover ik kon nagaan wel heel dicht bij de Bijbel. Heel herkenbaar wordt bij voorbeeld een man als Judas beschreven. Of Petrus. Zo heb ik me altijd voorgesteld dat hij was. De auteur kan zich ook goed in verschillende personages inleven. Dat maakt het boek extra aansprekend.

De roman heeft een bijzondere opbouw. Eerst is er een korte inleiding (twee bladzijden), waarin de ikpersoon op zeventigjarige leeftijd weergeeft hoe hij zich voelt. Het begint enigszins luguber, in ieder geval triest: "Ik sta in de klaagkamer van mijn eigen graftombe. Ik hoor het droge piepen van mijn oude longen. Terwijl ik op een wandelstok leun om in evenwicht te blijven, beef en tril ik over mijn hele lichaam".

De inhoud van de Inleiding ligt op de tijdsbalk een kleine 40 jaar ná het grote verhaal. Dat grote verhaal heeft de auteur in dagboekvorm gegoten. Zondag tot en met donderdag begint de ikfiguur met het schrijven van een brief aan zijn vrouw. Dan volgen nog de donderdagavond, -nacht en vrijdag. Het eindigt in zijn woonplaats.

De auteur sluit het boek af met een epiloog. Daarin beschrijft de ikpersoon onder andere de dood van zijn vrouw, 40 jaar na Goede Vrijdag. Maar hij schrijft ook over de zondag van 40 jaar geleden. Hoe hij in het graf van de Heere Jezus ging kijken. "Ik keek naar de plek waar hij was begraven en zag alleen het doodslinnen. Er gleed een glimlach over mijn gezicht toen ik de lap zag die over Jeshua's hoofd was gelegd. De lap was op de helft gevouwen, toen nog eens doormidden gevouwen en keurig op de stenen vloer naast de linnen doeken gelegd. Toen ik daar in de klaagkamer stond, jaren nadat Jeshua zijn timmergereedschap terzijde had gelegd, begreep ik het. En werd er een onbekend gevoel in mij wakker. Vreugde.

De opgevouwen lap was een eenvoudige methode, een gewoonte onder timmerlieden, omdat de meesten van hen niet konden lezen of schrijven. Na het voltooien van een karwei nam een timmerman water uit een schaal om het zaagsel van zijn armen en gezicht te wassen, droogde zich af, vouwde de doek op dezelfde manier en liet hem achter zodat iemand die later zou komen kijken de boodschap zou begrijpen, diezelfde boodschap die Jeshua op die zondag in het lege graf voor ons achterliet. Het is volbracht."

Nieuwe vorm
Het belangrijkste thema in het boek is de vergeving, die de ikfiguur ontvangt door de Heere Jezus. Hij moet leren begrijpen dat verdiende of gekochte vergeving geen vergeving, maar een handeling is. In zijn epiloog laat de auteur de ikfiguur schrijven: "Door Jeshua heb ik vergeving ontvangen. Hij heeft mij thuis gebracht. (...) Het is en blijft een geloofszaak. (...) Wij hebben allen een ziel die verdergaat dan het lichaam. Dat weet ik zeker." Hij noemt Jeshua de brug over de kloof die er is tussen God en de mens, maar "alleen als wij geloven dat hij is wie hij beweerde te zijn." Het lijkt me haast onmogelijk dat een lezer de lijn niet naar zichzelf doortrekt. Heb ik die rust die de hoofdpersoon kent ook gevonden? En zo niet, wat dan?

Brouwer zegt in zijn voorwoord dat hij niet pretendeert een historicus te zijn. Hij heeft als romanschrijver zijn best gedaan "om datgene wat ik van grote schrijvers en historici heb geleerd in een nieuwe vorm te gieten en tot leven te brengen." De auteur noemt met name het boek "Het leven en de tijd van Jezus de Messias", van Alfred Edelsheim, als belangrijke inspiratiebron. Verder schrijft hij: "Omdat ik dit boek als romanschrijver geschreven heb, hoop ik dat mijn lezers tegemoet zullen komen aan mijn beslissingen om een bepaalde tijd of plaats of een bepaald karakter te verbinden aan een paar gebeurtenissen in het evangelie. Het was mijn bedoeling om trouw te blijven aan de Schrift en aan de historische feiten." Mijns inziens is hij daar uitstekend in geslaagd.

 


Dubbele Helix  
(Double Helik 1995)
Sigmund Brouwer
9789063180805
320 blz.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl
‘Stel je een ladder voor’ legt dr. Josef van Klees aan zijn studenten uit, ‘en maak een draai in die ladder zodat je een spiraal hebt. Dat is de dubbele helix van een dna-molecuul –de schroefdraad der onsterfelijkheid.
Op het ogenblik dat er iets geheimzinnigs aan de hand is met het doodgeboren kind op ‘Het Instituut’, wat tot een bevel voor moord in koelen bloede leidt, wordt de lezer meegetrokken in de verschrikkelijke wereld van Van Klees’ geheime genetische experimenten, onwillige orgaan-‘donors’, obsessie, krankzinnigheid en onuitsprekelijke gruwelijkheden.
Met de thriller Dubbele Helix verteld Sigmund Brouwer het verhaal van de hedendaagse wetenschap die de ethiek uit het oog dreigt te verliezen. Wat kan er gebeuren als de honger naar onsterfelijkheid het toppunt van onsterfelijkheid creëert!.
 

Bloedwraak
(Blood Ties, 1996)
Sigmund Brouwer
9789063181086
366 blz.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl
Als Clay Garner, FBI-agent, twintig jaar later naar Montana terugkeert, is hij moe van het politiewerk en de gruwelijke moorden en toe aan rust. Maar zijn rustige leventje stort in elkaar als Kelsie en haar zoontje worden ontvoerd. Plotseling komt het allemaal terug. De vermoorde indiaanse vrouw met de veer in haar mond en het cryptische briefje dat hem blijft achtervolgen: ‘Laat deze veer je een waarschuwing zijn. Weet dat de adelaar een veer achterlaat wanneer hij zijn prooi te pakken heeft. Ik hou je in de gaten. Ik ben je volger. Voor altijd. Met alle trucs die hij in zijn lange diensttijd bij de FBI heeft opgedaan en met de hulp van een wijze, negentigjarige indiaan, gaat Garner op zoek naar de ontvoerder, de volger. Het leven van zijn vrouw en zoon staat op het spel - en ook hijzelf is in gevaar.
 

Dans in het duister (1999), 91 blz.
Sigmund Brouwer
Novapres, Apeldoorn
9789063181758
90 blz.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl
Een brief uit het verleden, een blonde jongen temidden van donkere zigeuners en een medaillon van mysterieuze afkomst; vier ingrediënten voor een meeslepend verhaal over een geheimzinnige geloofsgemeenschap in het Europa van de Middeleeuwen. Landon, de hoofdpersoon van dit verhaal, is wees en wordt door de zigeunerclan waartoe hij behoort op bijzonder onvriendelijke wijze behandeld. Van zijn ouders weet hij niet meer dan dat zijn moeder een zigeunerin was die er met een ‘burgerman’ vandoor ging, bij zijn geboorte overleed en hem, Landon, bij haar familie achterliet. Maar dan ontmoet hij op eigenaardige wijze een vreemdelinge uit een ver land die meer lijkt te weten over zijn vader, maar haar geheimen niet gemakkelijk prijs blijkt te geven. Haar schoonheid en haar geheimzinnigheid dwingen hem ertoe met haar mee te gaan, zelfs al weet hij dat het onvermijdelijk zijn ondergang zal worden. Hij begeleidt haar op haar zoektocht naar iets waar hij en zijn ouders mee te maken schijnen te hebben, een zoektocht die eindigt in de verborgen catacomben van het oude Rome. Daar, in de donkere gangen van de langvergeten catacomben, wordt het geheim ontsluierd van drie generaties hebzucht en moord, en komt Landon erachter wat de betekenis is van zijn leven.

www.vergadering.nu