www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu


Gevarenzone
Het Genodyne-experiment (Blood of Heaven, 1996), 315 blz.
Bill Myers
319 blz.
Novapres, Apeldoorn
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Eén van de twee getuigen uit de Apocalyps is al onder ons. Hij weet het alleen nog niet…
Volgens sommigen heeft Brandon Martus de geheimzinnige gave om in de toekomst te kijken, om iets te ervaren wat in de wetenschap ‘een hogere dimensie’ wordt genoemd. Volgens anderen is hij gewoon een typisch kind van de generatie-X die de dood van zijn jongere zusje niet kan verwerken. Pas als hij met Sarah Weintraub gaat werken, een ambitieuze neurobiologe met haar eigen problemen, komt een dieper geheim tevoorschijn.
Gesteund door de nieuwste ontdekkingen in hersenonderzoek en de quantum-natuurkunde begeven de twee zich in een verraderlijk netwerk van hebzucht en bovennatuurlijke ontdekkingen die zowel echt als vals zijn - tot ze uiteindelijk de verbijsterende waarheid over Brandon Martus blootleggen. Geïnspireerd door de wereld van de wetenschap, het paranormale en de profetieën uit de Bijbel is Gevarenzone een thriller die je aan het denken zet met een waarschuwing die niet onopgemerkt mag blijven. Een reis vol onverwachte wegen door het bedrog van de hel in de armen van Jezus Christus.Nederlands Dagblad

Recensie door Wim Houtman

'Het Genodyne-experiment' is een nogal letterlijke uitwerking van 1 Joh. 1,7:
'het bloed van Jezus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde'. Op een eeuwenoud relikwie zijn bloedsporen ontdekt: misschien wel bloed van Christus. Er zitten alleen maar vrouwelijke genen in, geen mannelijke, en een mysterieus gen dat niemand kent. Onderzoekers dopen dit het 'God-gen' en brengen het als experiment bij muizen in en daarna bij een seriemoordenaar. Die wordt er een ander mens van, begrijpend en liefdevol. Maar er zijn tegenstanders:
een jonge wetenschapper zet het 'God-gen' om in een 'duivel-gen' en kweekt gewetenloze vechtmachines.


'Gevarenzone' gaat over de 'twee getuigen' uit Openbaring 11. Brandon is een jongen met telepathische en voorspellende gaven; Sarah doet wetenschappelijk onderzoek naar het paranormale. Een proefpersoon is daarbij in handen van demonen gekomen. Stemmen zetten hem aan tot geweld en moord. Bij een ander experiment komt Brandons geest zelf bijna in de hel terecht. In een slotscène laat een demon zich kennen in de predikant van de ingeslapen kerk van Brandons moeder.

Je mag het van Myers gerust oneens met zijn interpretatie van dit bijbelgedeelte - dat is hijzelf eigenlijk ook. Het gaat hem om het spannende van beperkte mensen die proberen een onbeperkte God en zijn onfeilbaar Woord te bevatten.


www.vergadering.nu