www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Frank Peretti

De duisternis aanwezig (This Present Darkness, 1986)
Frank Peretti
9789460730153, 426 blz.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl
Ashton is een onopvallend stadje, ergens in de Verenigde Staten. Toch is dit de plaats waar drie totaal verschillende karakters de zwaarste beproeving van hun leven doormaken: een jonge dominee die meteen in het diepe gegooid wordt, een gedreven hoofdredacteur van een plaatselijke krant en Tal, de aanvoerder van het engelenleger. In hun strijd tegen een sluwe en slinkse vijand, vaak onzichtbaar maar nooit afwezig, blijkt hoezeer ze elkaar nodig hebben. Meer dan ze zelf ooit hadden beseft.

Licht door de duisternis (Piercing the Darkness, 1989)
Frank Peretti
448 blz.
9789063180461
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl
Het begint allemaal in Bacon’s Corner, een kleine boerengemeenschap ver van de bewoonde wereld...Een poging tot moord, een persoonsverwisseling - per ongeluk of opgezet? - en een meedogenloze rechtszaak tegen een christelijke school die toch al in de problemen zit. Sally Beth Roe, een eenling, een jonge vrouw die het leven moe is, ziet alle bizarre dingen om zich heen gebeuren en moet vluchten voor haar leven, terwijl ze intussen haar duistere verleden probeert terug te halen.
In een breed panorama vol bloedstollende gebeurtenissen zien we Sally Roe’s reis, een indringend portret van deze tijd, het verhaal van onze zoektocht, een levendige roman die ons eraan herinnert dat het Kruis nog altijd een bevrijdende kracht heeft.

De profeet (Prophet, 1992)
Frank Peretti
495 blz.
9789063180553
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl
John Barrett, nieuwslezer van 'NewsSix at Five', het meest bekeken nieuwsprogramma van de stad, zit in de problemen. Zijn gladjes verlopende, succesvolle leventje staat op springen. Hij heeft namelijk ontdekt dat zijn producente een verhaal heeft verdraaid om haar eigen vooroordelen bevestigd te zien, vervolgens wist ze haar sporen met leugens uit - en begint het erop te lijken dat ze iets veel groters te verbergen heeft. Het ongeluk waarbij zijn vader om het leven is gekomen lijkt ineens veel minder op een ongeluk. Carl, zijn zoon die hij nauwelijks nog spreekt, komt terug om Johns integriteit op de proef te stellen en de man achter de nieuwslezer te zoeken. De zogenaamde professionele en objectieve perskamer valt nu uiteen door geruzie om de Waarheid. En wat zijn die vreemde ‘stemmen’ die Barrett steeds hoort?

De eed (The Oath, 1995)
Frank Peretti
446 blz.
9789063180799
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl
In Hyde River, een oud, afgelegen mijnstadje in de Pacific Northwest, is iets sinisters aan het werk. Iets boosaardigs. Het slaat toe in duisternis. De slachtoffers gaan een gewelddadige dood tegemoet. Als de bioloog Steve Benson, broer van een van de slachtoffers, toegang krijgt tot oude brieven en dagboeken van de eerste bewoners is hij in staat de waas van geheimzinnigheid rond Hyde River te ontsluieren.

De bezoeking (The Visitation, 1999)
Frank Peretti
473 blz.
Novapres, Apeldoorn
9789063181581
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl
Een huilend kruisbeeld
Verschijningen van engelen
Afbeeldingen van de messias in de lucht
Nooit gebeurt er eens iets interessants in Antioch, een klein landbouwstadje ten oosten van Washington. Maar dan… Zonder enige waarschuwing, van het ene op het andere moment, wordt Antioch overstelpt met bovennatuurlijke verschijnselen zoals ontmoetingen met engelen, messiaanse afbeeldingen in de wolken, en een huilend kruisbeeld dat in staat is mensen te genezen.
Deze wonderen zijn echter nog maar het begin van iets dat veel groter is: de terugkeer van de messias zoals voorzegd in de Bijbel. En alsof dat nog niet genoeg is, dient zich op een plaatselijke ranch een geheimzinnige profeet aan met een boodschap… van God?


2 RECENSIESNederlands Dagblad

Recensie door Wim Houtman

Engelen en demonen bevechten elkaar om de zielen van mensen in de eerste twee relithrillers van Frank Peretti.

'De duisternis aanwezig': een dominee en een journalist ontdekken een New Age-complot om hun stadje en de hele wereld te veroveren.

'Licht door de duisternis':
een vrouw wordt aangevallen door 'vrienden van vroeger, uit een duister verleden. De strijd gaat om gewone mensen, op het niveau van gemiddelde Amerikaanse stadjes. Engelen en demonen treden expliciet als personages in de roman op.
Na dit tweetal slaat Peretti een andere weg in. 'De profeet' gaat wel over geestelijke strijd, maar nu in het hart van een mens, zonder die tastbare geesten. Tv-journalist John Barrett ontdekt dat zijn redactie een verhaal verdraait om haar eigen vooroordelen te bevestigen. Hij moet kiezen tussen zijn carrière en zijn integriteit, tussen zijn baan en zijn vader die straatprediker is. Een roman over de abortuskwestie en over het werkelijkheidsbeeld van de media.


In 'De eed' wordt een mijnstadje achtervolgd door een bloedbad van een eeuw geleden, dat nog steeds doorwerkt.


'De bezoeking'
is Peretti's meest 'aardse' roman, een fascinerend verhaal over een dorpje dat in de ban raakt van een Christusfiguur die aan mensen verschijnt. Het boek laat zich op een aantal niveaus lezen: als thriller over een dorpsgemeenschap, als roman
over een soort zelfmoordsekte, als waarschuwing tegen 'valse christussen', als autobiografie van een uitgebluste predikant die door kerkelijke pretenties heen het evangelie weer ontdekt.


De bezoeking
Frank Peretti
Uitgeverij: Novapres, Apeldoorn, 1999
Pagina's: 473
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl


Reformatorisch Dagblad

Recensie door drs. H. van 't Veld - 5 april 2000

Nieuwe roman van Frank Peretti vliegt de winkels uit

Een bezoek als beproeving
"Een huilend kruisbeeld", "Verschijningen van engelen", "Afbeeldingen van Christus in de lucht", "Thriller" - vermeldingen op de omslag die als uithangborden aankondigen dat er in Frank Peretti's nieuwste boek "De bezoeking" ("The Visitation") veel opzienbarends te beleven valt.

Van de auteur, die Engels en filmkunde studeerde en een tijd lang zijn vader assisteerde als hulpvoorganger van een kleine, Amerikaanse pinkstergemeente, zijn ook in het Nederlands vertaald: "This Present Darkness" ("De duisternis aanwezig"); "Piercing the Darkness" ("Licht door de duisternis"); "Prophet" ("De profeet") en "The Oath" ("De eed").

In Amerika zijn er van Peretti's boeken al 8 miljoen exemplaren verkocht; hij signeert ze voortaan met een stempel om een lamme hand te voorkomen.

/>

Bij evangelische lezers, soms wat in de ban van het bovennatuurlijke, geboeid door engelen of beducht voor demonen, én bij reformatorische, de streekroman als verantwoorde literatuur wat beu, zijn Peretti's romans niet onbekend. Beide categorieën strekken hun handen opnieuw gretig uit naar "De bezoeking"; de exemplaren vliegen de winkels uit.

Weduwnaar
Hoofdpersoon van het boek is de weduwnaar Travis Jordan, die zijn ambt als voorganger van een pinksterzendingskerk heeft opgegeven. De teleurstellingen en de geloofsstrijd uit zijn verleden, die in lange terugblikken beschreven worden, zijn reële ervaringen van Peretti of diens vrienden. Hoe komt men de twijfel te boven als "tekenen van God" niet uitkomen, zieken die je biddend meende te kunnen "genezen" niet beter worden, een evangelisatiecommissie niet op je enthousiasme zit te wachten?

Peretti wil in zijn boeken aantonen dat veel christenen dan behoefte hebben aan uiterlijke tekenen als een soort veiligheidssymbolen: een crucifix, een visteken op de auto, visioenen van Jezus in de wolken. Menselijke bedenksels of bevindingen worden dan echter al te gemakkelijk als goddelijke zaken aangezien. Alle christenen moeten de geestelijke strijd voeren.

Om aan te geven dat dit niet slechts geldt voor één bepaalde kerk of geloofsgemeenschap, bevolkt Peretti het kleine fictieve dorpje Antioch in de staat Washington aan Amerika's westkust, waar het verhaal speelt, met een buitengewoon hoog aantal kerken.

Boeiend wordt in de roman verslag gedaan van wonderen en visioenen die de bewoners van Antioch in hun greep krijgen: een huilend kruisbeeld, een plotseling verdwijnende lifter die Christus' komst aankondigt. Een nieuwe knecht op de boerderij van weduwe Macon, die zich Brandon Nichols noemt, gedraagt zich alsof hij Christus is, maar laat de mensen wel hun eigen conclusies trekken. Daar hij wel zieken kan genezen en wonderen verricht, is hij een tegenhanger van de uitgebluste Travis.

Velen in het stadje raken in zijn ban. Een vrouw pretendeert de maagd Maria te zijn, de zoon van de methodistische domineesweduwe Morgan Elliot gedraagt zich als Johannes de Doper en ieder profiteert van het sterk toegenomen toeristenbezoek.

Kritiek
Toch is er ook kritiek: Kyle Sherman, de opvolger van Travis, is beducht dat de mensen hun aandacht gaan richten op een afgod, een van de valse christussen uit de laatste dagen. Tot zijn verbazing heeft echter ook Brandon littekens van spijkers in zijn polsen.

Travis blijft lang zwijgen. Brandon herinnert hem op een pijnlijke manier aan zijn verleden, toen hij tevergeefs probeerde anderen te genezen. Samen met Kyle gaat hij uiteindelijk de vijand uitdrijven in Jezus' naam.

Brandon blijkt voorheen als Herb Johnson voor een sloopbedrijf in Missoula gewerkt te hebben en daarvoor als Justin Cantwell -veelbetekenende initialen?- lid van de Levenskathedraal in Los Angeles te zijn geweest, de kerk van ds. Harris, die zich richt op hoogopgeleiden en organisatie belangrijker acht dan pastorale contacten. Van de aangeboden diensten van Travis wilde men in het verleden geen gebruikmaken. De dochter van ds. Harris vertelt Travis dat zij indertijd een verhouding met Justin heeft gehad. Met hem kon ze praten, in tegenstelling tot met haar vader en haar man, een hulppredikant, die in feite alleen met de kerk getrouwd waren.

Justin heeft dit gebrek aan belangstelling zelf ook ondervonden, toen hij in Nechville in Texas opgroeide. Daar hij de Kerk van het Ware Evangelie, waar zijn vader een oordeelsprediker was, haatte, is hij door zijn vader in de achtertuin aan de schutting genageld - waar in de proloog al op gezinspeeld is. Uit wraak heeft hij zijn vader met een honkbalknuppel invalide geslagen. Nadat hij vervolgens de echte Brandon Nichols heeft vermoord, neemt hij diens naam aan.

Spoedig komt er een nieuwe Jezus in het dorp, zijn volgelingen stichten brand, lijken eerder in de macht van demonen te zijn dan van engelen. Uiteindelijk overmeestert een politiemacht de boerderij, Brandon vindt de dood.

De epiloog beschrijft dat niemand nog een visioen verwacht, iedereen kijkt vooruit. Het gaat niet meer om de dingen die heilig voor hen waren, maar om Jezus. Travis trouwt Morgan. God schept orde in zijn leven.

Corrigeren
Peretti is een geboren verteller, in zijn jeugd hingen de buurtkinderen al aan zijn lippen. Soms is zijn verteltrant langdradig, ook onduidelijk. Wat is visioen, wat werkelijkheid? De lezers moeten zijn intenties voor ogen houden. Het gaat hem om een karakterisering van christenen: hun visie op de wereld, hun geloof in Gods Woord en de toepassing ervan in de levenspraktijk. Hij wil terecht ook corrigeren: ontaardingen van kerk of ambt mogen het leven niet bepalen en men moet niet reageren op visioenen waarin God tegen anderen zegt wat ze moeten doen of laten. De echte Jezus is groter dan alle verhalen die mensen om Hem heen kunnen weven, alle verwachtingen die ze Hem kunnen opleggen.

Het lijkt soms blasfemisch, als de "Messias van Antioch", zijn voorlopers en volgelingen bijbelteksten in de mond nemen. Maar valt op grond van Jezus' woorden in Matthéüs 24 anders te verwachten van de valse profeten die zich onder Zijn naam zullen aandienen? Zullen ze juist dit taalgebruik niet aangrijpen om Zijn volgelingen te verleiden?

De gereformeerde lezer behoeft niet alles wat de pinksterman Peretti soms vragenderwijs aandraagt te onderschrijven, maar de auteur, die in vergelijking met zijn vroegere werk genuanceerder, bescheidener, evenwichtiger is geworden, kan wel tot bezinning brengen. Erken ik Gods soevereiniteit, loof ik Zijn liefde, ook al begrijpt mijn ziel hem niet? Waarop berust mijn godsvertrouwen eigenlijk? Slokt het kerkelijk leven ook mij op ten koste van de aandacht voor mijn medemens?

De vertaling door Anke de Bruin is vlot, maar niet altijd even nauwkeurig, zoals een kleine steekproef leert: "to emphasize" is meer dan "zeggen", "nasty" iets anders dan "ernstig" en een "incredible actor" niet hetzelfde als een "geboren auteur".


 

www.vergadering.nu