www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Petrus en het laatste Avondmaal
Het laatste Avondmaal door de ogen van Jezus’ leerlingen
NEEMA Media B.V.
2012, 90 min.
€ 4,99
ISBN: 8715664096710
DVD bestellen...

De film laat het Bijbelse verhaal van het laatste avondmaal vertellen door de ogen van de apostelen.

Rome, het jaar 67 na Christus. Twee gevangenbewaarders krijgen de opdracht om een beruchte crimineel te bewaken. Hij heet Simon Petrus en komt uit Galilea. Een apostel, discipel en persoonlijke vriend van Jezus, die ook wel Christus wordt genoemd.

Tot de dood veroordeeld laat de oude Petrus zijn leven aan zich voorbij trekken. Het levensverhaal van een man die begon als simpele visser en uitgroeide tot een van de sterkste figuren in het hele Christendom. Als Petrus zich klaar maakt om dit aardse leven te verlaten, maakt hij tegelijkertijd een diepe indruk op zijn bewakers door de reddende kracht van het Evangelie.

Video/trailer: https://vimeo.com/57688281

..


1. - augustus 2016 - www.uitdaging.nl 

Petrus en het laatste Avondmaal

Simon Petrus, een van de 12 apostelen van de Here Jezus, zat aan het einde van zijn leven in een gevangenis in Rome. Hij was veroordeeld tot kruisiging. De Romeinse keizer Nero (54-68 n. Chr.) was begonnen met een christenvervolging in zijn rijk. Hij had de christenen o.a. de schuld gegeven van een grote brand in Rome (64 n. Chr.). Tijdens zijn verblijf in de cel wordt Petrus verzocht door een demon, maar ook ondervraagd over zijn geloof door de Romeinse gevangenbewaarder Martinianus. Deze film laat zien hoe Petrus zelfs in zijn gevangenis als christelijk leider kan hebben gehandeld.


Recensie door Marco van Putten

De Here Jezus centraal
Deze film toont, aan de hand van vragen van een Romeinse soldaat, hoe Petrus (Robert Loggia) leerling werd van de Here Jezus (Bruce Marchiano) en wat hij met Hem meemaakte. Delen uit Zijn onderwijs aan de 12 leerlingen komen naar voren. De meeste nadruk ligt op de laatste uren van de Here Jezus met hen. Vooral in de scene over het laatste Avondmaal komt niet alleen Petrus, maar ook diverse andere apostelen, zoals Judas Iskariot, naar voren. Grote nadruk wordt gelegd op de persoonlijke relatie die ze hadden met de Here Jezus als Hij naar voren brengt dat iemand onder hen Hem zal verraden. Dit is bepaald ironisch omdat de leerlingen eerder hun grote ego’s naar voren hadden gebracht en bediscussieerden op welke heerlijke posities zij wel niet recht zouden hebben in het komende Koninkrijk. Uiteindelijk lieten ze de Here Jezus allemaal in de steek toen Hij gevangen genomen werd en hun toekomst aan duigen leek te vallen.

Petrus zelfs in de cel zendeling
Herhaaldelijk verschijnt een demon met allerlei leugens die Petrus aan het twijfelen moeten brengen. Alleen met woorden uit de Bijbel, bevestigd door zijn vrome leven, weet hij deze te verslaan. Hierin zit een belangrijke les.

De Romeinse gevangenbewaarder Martinianus heeft interesse in de woorden van Petrus en komt hem herhaaldelijk vragen stellen. Langzaam verandert zijn aanvankelijke spot in oprechte interesse. Ook zijn vrouw hoort dat hij in contact staat met Petrus en laat hem vragen over hun toekomst stellen. De boodschap van de film is zo dat Petrus tot het einde vast hield aan zijn geloof en het zaad van het Evangelie zaaide.

Evaluatie
Het verhaal over wat er in de laatste drie dagen van Petrus in een Romeinse gevangenis gebeurde is verzonnen. Maar deze film geeft de gebeurtenissen die in de Bijbel staan nauwkeurig weer. Vooral de scene over het laatste Avondmaal is indrukwekkend verfilmd. De scènes zijn soms net schilderijen. Deze film brengt het Avondmaal in verband met de gevangenschap en terechtstelling van Petrus en dat drukt de meervoudige betekenis van het eten van brood en het drinken van wijn uit. Zijn volgelingen herdenken niet alleen Zijn dood, maar ook dat sommige verdrukt, vervolgd, gemarteld en terechtgesteld zullen worden.

www.vergadering.nu