www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


The road to Emmaus
The greatest mystery revealed
NEEMA Media B.V., 2016
30 min.
Ä4,99
ISBN: 9789492189233
DVD bestellen...De film vertelt de geschiedenis van de EmmaŁsgangers, twee mannen onderweg van Jeruzalem naar huis, pratend over wat er zojuist gebeurd is: de kruisiging van hun rabbi Jezus. Ze begrijpen er niets van en zijn teleurgesteld. Was Jezus dan niet de beloofde Messias? Dan voegt zich een Man (gespeeld door Bruce Marchiano) bij hen, Die de twee begint uit te leggen dat wat er gebeurd is, al lang geleden voorzegd was in de Bijbel.

..


1. - mei 2016 - www.uitdaging.nl 

Road to Emmaus

Uit de evangeliŽn in de Bijbel blijkt dat de leerlingen van de Here Jezus hun Meester regelmatig helemaal niet begrepen. Dit onbegrip komt tot een climax na Zijn terechtstelling. Hoe nu verder zonder hun Meester? Als Hij de Messias was, hoe kon Hij dan sterven? Wat moesten ze ervan denken dat Zijn graf open en leeg was gevonden? Er was grote droefheid en verontrusting onder hen. Dit blijkt uit de gesprekken van twee leerlingen die drie dagen later Jeruzalem verlaten. Dan voegt zich een derde wandelaar bij hen en bemoeit zich met hun gesprek. Later blijkt dit de opgestane Heer Zelf te zijn. Dit staat beschreven in Lucas 24:13-51. Een nieuwe, bekroonde film laat zien hoe hun gesprekken kunnen zijn verlopen.


Recensie door Marco van Putten

Verwarring komt tot een climax
De Here Jezus deed grote godsdienstige oproer ontstaan onder de JudeeŽrs van Zijn generatie. Hij wees IsraŽl erop dat ze afstevende op hun godsdienstige ondergang, maar wees ook op Gods weg van verlossing en herstel. Ook onder Zijn leerlingen was regelmatig verwarring. Toch was Zijn leer en wat Hij deed niet nieuw, maar beschreven in hun eigen boeken. Ze konden Zijn Messiasschap echter niet plaatsen. Het voldeed niet aan het traditionele beeld. De bekende spanning tussen traditie en Gods werkelijkheid.

Vooral toen de Here Jezus gevangen werd genomen en terechtgesteld bereikte hun verwarring een climax. De leerlingen waren verslagen, hoewel de Here Jezus alles voorzegd had. Hun grootste vrees was werkelijkheid geworden. Ze hadden hun geliefde Leraar niet meer. Hun groepering Ė de Nazarenen (Hnd 24:5) Ė was door de Joodse autoriteit officieel als afvallig veroordeeld. Hoe nu verder met IsraŽls herstel?

Verwarring weggenomen
Twee leerlingen van de Here Jezus verlaten na de Sjabbat Jeruzalem. Hun Meester was vlak voor die Sjabbat daar terechtgesteld. Een wandelaar voegt zich bij hen en vraagt waarover ze zo emotioneel spraken. Ze vertellen over de terechtstelling van hun Meester, maar ook wat ze de tijd daarvoor met Hem hadden meegemaakt. De vreemdeling zegt hen dat ze dan niet verontrust moeten zijn. Hij vertelt hen hoe dit de vervulling is van de profetieŽn over IsraŽls Messias (Lc 24:25). Ze staan verbaast, maar zijn ook vertroost. Ze begrepen nog niet dat het hun Heer was Die tot hen sprakÖ

Evaluatie
Dit is een opmerkelijk Bijbelgetrouwe film die op indringende wijze samenvat Wie de Here Jezus was en wat er in het verschiet ligt voor Gods volk. De gesprekken in deze film zijn het Evangelie in een notendop. Een eenvoudige, verfrissende Bijbelstudie. Dit maakt deze film zeer geschikt voor zending.

De film volgt vrij precies het verslag in Lukas en de opnames zijn filmisch goed en mooi in elkaar gezet. De gesprekken worden op een goede en makkelijke manier verteld. Ze gaan wel veel verder dan het Bijbelboek en beginnen met de uitleg vanuit de boeken van Mozes, dus in Genesis. Dan worden de profeten genoemd, waarvan Jesaja het meest. Zeker een aanrader.


www.vergadering.nu