www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


DVD, 'Waar is de aapmens?’
Doorn: Uitg. St. De 0ude Wereld
i.s.m. Johannes Multimedia, 2009. 
Speelduur: 52 minuten
Prijs € 15,95
ISBN 9789057982590
Deze dvd bestellen...

Het evolutiemodel op zoek naar de herkomst van de mens
Auteur: Fritz Poppenberg 
DVD 5 van de wetenschappelijke serie
Sinds Darwin zijn er talloze pogingen gedaan om de afstamming van de mens van dierlijke voorouders te bewijzen. Daarbij ging het er niet altijd wetenschappelijk correct aan toe: naast ondubbelzinnig foutieve interpretaties waren er ook manipulaties en vervalsingen. Om het bewijs van afstamming te forceren, probeerde men zelfs mens en chimpansee te kruisen. Maar de aapmens bleef een wensdroom van evolutionaire wetenschap en politiek.
De raadselachtige kloof tussen mens en dier kon tot op de dag van vandaag niet worden gedicht. Door de vondsten van nieuwe fossielen is de kloof zelfs nog breder geworden. Ook de vaak aangehaalde genetische overeenkomst tussen chimpansee en mens blijkt bij nadere bestudering geen bewijs voor afstamming te zijn – en de ‘scheppende kracht van mutaties’ blijkt niet uit de resultaten van langjarig mutatieonderzoek.Maar de onderzoeksresultaten passen wel goed in het Bijbels ontstaansmodel dat uitgaat van afzonderlijke schepping van de aap en de mens door God. Sommige wetenschappers onderzoeken met wetenschappelijke methoden of intelligent ontwerp (‘intelligent design’) herkenbaar is.
De DVD bevat een uitgebreid keuzemenu en is bijzonder goed geschikt voor zowel persoonlijke studie als gebruik in klaslokaal of collegezaal.


1. Ellips - maart 2010

dvd - Waar is de aapmens?

Recensie door Dr. H. Bos

Van Stichting De 0ude Wereld ( www.oude-wereld.nl ) verscheen de laatste en vijfde dvd, Duits gesproken, in Nederlandse ondertiteling: Het evolutiemodel op zoek naar de herkomst van de mens (52 min.; oorspr. titel: Der Fall des Affenmenschen). 

De dvd geeft een goed overzicht van de speurtocht naar de voorouders van de hedendaagse mens. Falende kruisingsexperimenten tussen mens en chimpansee komen aan de orde. De fraude met de Piltdownmens als voorbeeld van de honger van evolutionistische wetenschappers om hun theorie te bewijzen. Helder geďllustreerd worden de schedelverschillen tussen mens en o.a. gorilla uitgelegd. De variatie in hersenvolume van de verschillende species wordt helder uiteengezet. H. erectus en Neanderthaler liggen qua hersenvolume binnen de variatiebreedte van de moderne mens (790 ­2000 cc). Ausralopithecus (ca. 510 cc), gorilla (400-750 cc) en chimpansee (ca.500 cc) liggen daar alle buiten. Er is bij mensen een correlatie tussen hersenvolume en klimaatzone; in warmere zones zien we kleinere hersenen bij mensen. 0ok de chromosomale verschillen tussen chimpansee en mens worden beschouwd. 

Dr. Wolf-Ekkehard Lönnig bekritiseert gepubliceerde onderzoeken en komt tot een werkelijk verschil van 8,9% bij nauwkeurige analyse van DNA-basenparen. Van 20% daarvan is die afwijking zodanig dat het leidt tot structurele (3-D), dus essentiële verschillen in die proteďnen. Ook is er veel overeenkomst tussen het DNA van mens en muis; daarover praten evolutieaanhangers echter nauwelijks. 

Oncoloog prof. dr. Ferdinand Schmidt betoogt dat de meeste mutaties tot zware lichamelijke of verstandelijke schade leiden. Bij de mens is geen enkele puur gunstige mutatie gevonden. Bij röntgenbestraling van fruitvliegjes bleek van 25.000 mutanten er misschien een enkele bruikbaar. Deze ene betrof dan ook nog een verliesmutant; dus degeneratie. Van de geschatte miljarden verkregen mutaties van Drosophila is er niet één natuurbestendige soort verkregen. De ‘scheppende kracht van mutaties' blijkt dus niet uit de experimentele resultaten. 

De dvd eindigt met de vraag of de feiten niet aantonen dat mens en aap duidelijk gescheiden zijn geschapen. Een interessante dvd die ik zeker aanbeveel bij evolutionisten en creationisten. 

www.vergadering.nu