Evangelisch Gereformeerd
Overeenkomsten en verschillen

 

Evangelisch-Gereformeerd
   Home
   Blokkades
   Catechismus
   Charismatisch
   De 10 geboden
   Derde weg
   Doelgerichte gemeente
   Dorstende dominee
   Gemeentegroei
   Gergem
   Israël
   Jeugdkerken
   Middelpunt
   Openbaring
   Strijden
   Theologie
   Vereniging
   Vernieuwing
   Ziekenzalving
   Links

De Opwekking komt eraan

NBV recensies

Waar was God?

Abortus - Euthanasie

Kerkgeschiedenis

Satan

Charismatisch - Geestesgaven

RD - 7-10-2006 - Sterke groei pinksterkerk
De pinksterbeweging en charismatische christenen winnen snel aan aanhang en hun inzichten beïnvloeden steeds meer de christenen en politici in de gehele wereld. Zeker 500 miljoen van de 2 miljard christenen in de wereld behoren inmiddels tot deze bewegingen, die grote waarde hechten aan de werking van de Heilige Geest. 

ND - 14-9-2006 - Hoek blijft openheid voor de Geest bepleiten
NIJKERK - Ook na kritiek uit kerkelijke kring handhaaft prof.dr. J. Hoek zijn pleidooi voor meer openheid voor de bijzondere gaven van de Geest in de kerken. ,,Maar ik voeg daar wel aan toe een evenzeer noodzakelijk pleidooi voor waakzaamheid''.

ND - 9-10-2006 New Wine ondermijnt gereformeerd karakter GKV
Ds W. Wierenga: "Het optreden van New Wine Nederland is onbehoorlijk, onkerkelijk, ongeestelijk, en neigend naar subversief uithollen van het gereformeerd karakter van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).

ND -  1-5-2006 Dick Westerkamp: De bijbelse gaven gelden ook nú
De predikanten Van Benthem en De Vries hebben in de discussie over 'charismatisch en gereformeerd' kritische vragen gesteld over het bijbelgebruik dat dat ze bij de New Wine-beweging bespeuren (Nederlands Dagblad 12 april). In onderstaand artikel een reactie van ds. D. Westerkamp.
Welke plaats hebben de bijzondere ervaringen waarvan we lezen in de Bijbel in het christelijk leven? Sommigen menen dat tekenen en wonderen beperkt waren tot de begintijd van de kerk, en dat we die nu niet hoeven te verwachten. Nu zijn er mensen, zelfs op het gereformeerde erf, die beweren dat God ook vandaag in ons midden diezelfde dingen wil doen. Ze zeggen dat omdat ze zijn gaan geloven dat de Bijbel dat zo leert. 

ND - 12 april 2006 Bijbelgebruik New Wine roept vragen op 
door ds. Hans van Benthem en ds. Klaas de Vries
In de discussie tussen ds. W. Wierenga en ds. D. Westerkamp (Nederland Dagblad resp. 6 en 8 april) valt het op dat Westerkamp zich vooral richt op wat Wierenga zegt over spreken in tongen dan wel klanktaal. De kern van het verschil tussen charismatisch en gereformeerd is volgens Wierenga echter het verschillend bijbelgebruik. 


ND 8 april 2006: Spreken over de Geest zonder karikaturen
door ds. Dick Westerkamp
Gereformeerd en charismatisch kunnen wel harmonisch samengaan. Maar dan moet je geen karikaturen van elkaars standpunt maken. Klanktaal als bewijs van doop met de Geest is niet een opvatting van 'de charismatische beweging', maar van de Pinksterbeweging. De charismatische beweging binnen de kerken neemt daar juist afstand van. 


ND 6 april 2006 Bijbelgebruik scheidt gereformeerd en charismatisch
door ds. W. Wierenga
Het bijbelgebruik van de charismatischen is voor gereformeerden een blokkade voor een harmonisch samenleven met deze beweging. Bevelen, beloften en verschijnselen die je de Bijbel tegenkomt, kun je niet zomaar toepassen op vandaag. In de discussie over het werk van de Heilige Geest, die onder meer in deze krant wordt gevoerd, wordt soms de wens uitgesproken van een harmonisch samengaan van charismatisch en gereformeerd gedachtegoed. 


ND 24-3-2006 Nieuw boek: Philip Troost: Christus ontvangen
Gereformeerd en charismatisch: leren van elkaar.
Het is spannend in de kerk, want waar de een in de charismatische vernieuwing hét antwoord ziet op de malaise van de kerk, ziet de ander daarin juist hét grote gevaar voor de kerk vandaag.

ND 22-2-2006 Nieuw boek: "Geestrijk leven" toont grotere openheid voor geestesgaven in GKV...
BARNEVELD - Twee jaar geleden schreven vrijgemaakt- en christelijk-gereformeerde predikanten een boek tegen charismatische vernieuwing: Meer dan genoeg. Na kritische reacties komen ze met een vervolg, dat toch meer openheid laat zien voor gaven van de Geest vandaag.

RD 20-2-2006
In het RD verscheen een recensie over het boek "Gaven voor de gemeente" onder de titel "Eenzijdig beeld geestesgaven", maar... de schrijver herkende zich niet in de eenzijdige recensie...

RD 23-1-2006 "Profetie, we gaan het gewoon doen"
"...Een tweede vraag is of het streven naar charismatische vernieuwing wel gereformeerd mag heten. Ds. Westerkamp kan daar best inkomen, omdat deze traditie veel waardevols bevat. „Maar het is ook gereformeerd om open te staan voor correctie. Een gereformeerde kerk moet altijd weer hervormd worden..." 

Nederlands Dagblad 18-1-2006
C. Zandbergen: Drs. R.J.A. Doornenbal geeft in het Nederlands Dagblad van 14 januari goede argumenten om de vragen die er zijn rond de gaven van de Geest op een grondige en open manier te benaderen. Ik wil iets zegggen over de plek waar de gaven hun plaats en uitwerking dienen te vinden, ongeacht welke exegetische uitleg je bij de geestesgaven geeft: namelijk in de gemeente...

Nederlands Dagblad 14-1-2006
Doornenbal: Geestesgaven vragen geen strijd, maar studie - Het onderwerp 'gaven van de Geest' lijkt vooral strijdbare artikelen op te leveren. Waarom niet liever gekozen voor studie en zorgvuldige argumentatie? Daar ontbreekt het nog te veel aan...

Reformatorisch Dagblad 14-12-2005...
COGG belegt dag over geestesgaven
Het Contactorgaan Gereformeerde Gezindte (COGG) geeft zijn jaarlijkse conferentie komend voorjaar het thema ”Geestesgaven: niet los verkrijgbaar” mee. Het platform meldde dat dinsdag in een persbericht. Vanwege de brede bezinning op de kerk en op de gaven van de Heilige Geest zet het COGG dit onderwerp op de agenda. Drs. I. A. Kole, secretaris van het COGG, noemt desgevraagd als directe aanleiding twee boeken die in het voorjaar verschenen: ”Meer dan genoeg. Het verlangen naar meer van de Geest” van onder anderen prof. dr. J. W. Maris en ds. H. ten Brinke, en het boek van ds. G. H. Hutten ”Verrast door de Geest”.

Reformatorisch Dagblad 13-12-2005
Enkele ingezonden brieven n.a.v. reacties op de Studiedag Geestesgaven van CV-Koers...


Verslagen van de CV-Koers Studiedag:

Nederlands Dagblad - 25-11-2005...
Geestesgaven en het gevaar van ongelukken
door Wim Houtman
Op een studiedag in Ede werd het werken met gaven van de Geest vergeleken met autorijden: ongelukken liggen altijd op de loer, maar dat is geen reden om dan maar thuis te blijven.

Reformatorisch Dagblad - 25 november 2005...
„Er zal verder niets engs gebeuren”
CV.Koers belegt studiedag over gaven van de Geest
EDE - „We zijn hier misschien wel gekomen met een stukje scepsis”, besluit ds. J. G. Brienen zijn lezing. „Maar misschien zijn er ook gekomen met een verlangen. Tegen diegenen zou ik willen zeggen: Laten we God dan nu de gelegenheid geven om Hem te laten werken zoals Hij dat verkiest.”

Nederlands Dagblad - 24 november 2005...
Hoogleraren blijven weg bij CV.Koersdag 
van onze redactie kerk 
EDE - Drs. C.J. Haak en prof. dr. J.W. Maris blijven vandaag demonstratief weg van het CV.Koers-congres over de gaven van de Geest. ,,Onze conclusie is dat wij op een congres van gelijkgezinden, waar men al overtuigd is, niets te zoeken hebben.'' 

Reformatorisch Dagblad - 24-11-2005...
Studiedag CV.Koers onder kritiek
Drs. Haak en prof. Maris afwezig
EDE - Drs. C. J. Haak en prof. dr. J. W. Maris blijven donderdag weg van de „door velen langverwachte” studiedag in Ede over de gaven van de Geest in de christelijke gemeente. „Tegenstemmen in de marge” zouden er volgens hen „alleen maar hinderlijk” zijn. 

Nederlands Dagblad - 24 november 2005...
De teerling is geworpen 
door C.J. Haak en J.W. Maris 
De door velen langverwachte studiedag in Ede over de gaven aan de gemeente is aangebroken: 'tussen verlangen en verlegenheid.' Adjunct-hoofdredacteur Van Bekkum schetste gisteren in een sympathiek- kritische analyse het grote belang van dit congres voor de Nederlandse, bijbelgetrouwe christenheid. Als aanvulling daarop graag enkele opmerkingen

Studiedag van CV-Koers en CHE...
Binnen de kerken is steeds meer aandacht voor het werk van de Heilige Geest. Velen verlangen naar meer ruimte voor de Geest, maar er is ook verlegenheid. Want hoe 'werkt' de Heilige Geest? En wat vraagt deze 'herontdekking' van de kerk? CV·Koers en het Instituut voor Gemeenteopbouw aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) houden op donderdag 24 november een studiedag over deze vragen.

Nederlands Dagblad - 23 november 2005...
Tussen verlangen en verlegenheid 
door Koert van Bekkum 
Morgen wordt in Ede een congres gehouden over de gaven van de Heilige Geest, dat een nieuwe fase lijkt in te luiden in de bezinning op 'meer van de Geest' in orthodox-christelijke kring.

Nederlands Dagblad - 19 november 2005...
'We zijn zo geremd in het getuigen van Christus' 
door onze redacteur Wim Houtman 
Komende donderdag houdt CV/Koers samen met de Christelijke Hogeschool Ede een themadag over de gaven van de Geest. De hervormd-gereformeerde prof. dr. J. Hoek doet een opvallende oproep om deze 'blinde vlek' in de gereformeerde traditie te corrigeren. ,,Er is zoveel matheid en lauwheid.''


Nederlands Dagblad - www.nd.nl - 2 november 2005

Openheid voor gaven van de Geest

van onze redactie kerk

DEVENTER - Het merendeel van de predikanten in de gereformeerde gezindte vindt dat er in de kerk principiële openheid moet zijn voor alle gaven van de Geest, dus ook voor 'bijzondere' gaven als tongentaal en profetie.

Die conclusie valt te trekken uit een enquête onder een aantal predikanten van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlandse Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Bond, uitgevoerd door het christelijke opinieblad CV.Koers. Hoewel tweederde van de predikanten aangeeft in zijn gemeente meer ruimte te willen geven aan de gaven van de Geest, blijkt die openheid er volgens het onderzoek vaak nauwelijks te zijn. Als oorzaken geven zij aan: gebrek aan kennis van de geestesgaven, gebrek aan persoonlijke ervaring daarmee en angst voor pastorale problemen.

Representatief

Aan het onderzoek, waarvoor CV.Koers volgens hoofdredacteur Ronald Westerbeek de helft van alle predikanten in de vier kerken heeft benaderd, deden 113 dominees mee: 40 vrijgemaakt-gereformeerde, 16 Nederlands-gereformeerde, 22 christelijk-gereformeerde en 35 gereformeerde-bonders. ,,Je kunt je afvragen of dat echt representatief is'', geeft Westerbeek zelf aan. ,,Dat zal het wel niet helemaal zijn.''

Zo wordt een van de eindconclusies, namelijk dat tien procent van de predikanten zelf weleens in tongen spreekt, sterk beïnvloed door de Nederlands-gereformeerden, van wie meer dan de helft die vraag positief beantwoordde. ,,Dat is ook wel te verklaren, omdat de meesten van hen wel eens een New Wine-conferentie hebben bezocht'', aldus Westerbeek, verwijzend naar conferenties waar veel aandacht is voor de bijzondere gaven van de Geest en waar ook wel cursussen 'spreken in tongen' worden gegeven.

Geloofsleven

Uit het onderzoek blijkt verder dat praktijkervaring invloed heeft op de openheid voor het werk van de Geest. ,,Predikanten die weinig openstaan voor de bijzondere gaven, kennen deze niet uit hun eigen geloofsleven of in hun gemeente'', zegt Westerbeek. ,,Andersom geldt: wie ervoor openstaat, kent de gaven veelal uit ervaring. Kent men de gaven omdat men ervoor openstaat, of staat men ervoor open omdat men ze in de praktijk zag functioneren? In elk geval blijkt er een verband tussen ontvankelijkheid en ervaring, en is er eveneens een verband tussen het ontbreken van ervaring en de grote verlegenheid die onder predikanten blijkt rond de geestesgaven.''

Missen

CV.Koers hield het predikantenonderzoek ter voorbereiding op een 'gavencongres' op 24 november. In de aanloop daarnaar hield dr. Jan Hoek, directeur van Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Bond, in het oktobernummer van CV.Koers een pleidooi om de Geest ruim baan te geven. Hij schreef toen dat ,,we de nadruk op totale overgave, de openheid voor de overweldigende werking van de Geest te veel missen in de gevestigde kerken''.

Daarom vindt Hoek dat mensen met bijzondere geestelijke ervaringen in de gemeente serieus genomen moeten worden. ,,In plaats van gemakkelijk elkaar de maat te nemen en etiketten te plakken, zou er dankbaarheid en verlangen moeten zijn wanneer we een sprankelend getuigenis horen van een ervaring met de Heilige Geest.''


Reformatorisch Dagblad - www.refdag.nl - 2 november 2005

„Veel verlegenheid over geestesgaven” 
CV.Koers publiceert onderzoek onder predikanten

door Kerkredactie 

AMERSFOORT - Er moet meer ruimte komen voor alle gaven van de Geest, dus ook voor tongentaal en profetie. Dat vindt 80 procent van de predikanten die meededen aan een CV.Koers-predikantenonderzoek over geestesgaven. In de praktijk is er echter „veel verlegenheid”. Per denominatie vulde gemiddeld een op de acht predikanten de enquête in. 

Het onderzoek wordt gepubliceerd in een themanummer van CV.Koers dat vrijdag verschijnt en in het CV.Koers-boek ”Stromen van levend water”, dat volgende week in de boekhandel ligt. 

De enquête werd gehouden onder predikanten binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk. Het onderzoek werd gehouden ter voorbereiding op het gavencongres dat CV.Koers en het Instituut voor Gemeenteopbouw en Theologie (IGT) op 24 november houden. 

Tweederde van de ondervraagde predikanten zegt in zijn gemeente graag meer ruimte te willen geven aan de gaven van de Geest. In de praktijk echter blijkt die openheid er vaak nauwelijks te zijn. Als oorzaak geven de predikanten aan: „gebrek aan kennis over de geestesgaven, gebrek aan persoonlijke ervaring met de gaven en huiver voor pastorale brokken.” Volgens CV.Koers lijkt cruciaal „in hoeverre de predikant in zijn persoonlijke geloofsleven openstaat voor dit werk van de Geest.” 

Er speelt meer mee. Predikanten weten niet hoe ze ruimte moeten geven aan de geestesgaven in een gereformeerde context (20 procent), zijn bang voor weerstand vanuit de gemeente of kerkenraad (12 procent), of zijn beducht voor valkuilen (36 procent). Veel predikanten geven aan dat het ontbreekt aan Bijbels onderwijs over dit aspect van het werk van de Geest. Een groot deel van de verlegenheid komt hieruit voort. 

De zogenaamde ”streeptheologie”, die stelt dat deze gaven alleen voor de apostolische tijd beloofd waren, vindt onder de ondervraagde gemeentepredikanten volgens CV.Koers weinig weerklank: 17 procent denkt dat de bijzondere gaven niet voor deze tijd zijn bedoeld. 

B. Popkema, redacteur bij CV.Koers, gaf vanmorgen desgevraagd aan dat er in totaal 105 predikanten gereageerd hebben. Van de vrijgemaakte predikanten reageerden er 41, van de hervormd-gereformeerde predikanten in de Protestantse Kerk 26, van de christelijke gereformeerde predikanten 22 en van de Nederlands gereformeerde predikanten 16. 

Per denominatie vulde maar 14 procent van de predikanten de enquête in. Is het onderzoek daardoor wel representatief?
„Ruim 25 procent van de aangeschreven predikanten heeft meegewerkt aan het onderzoek. Dat is per denominatie gemiddeld 14 procent van het totaalaantal predikanten. Of dat representatief is, kun je je afvragen. We pretenderen dan ook niet dat dit onderzoek sluitende uitspraken doet over het geheel van deze denominaties.”

Reageren niet juist de mensen die openstaan voor alle gaven van de Geest? 
„Dat zou kunnen. Maar ik verwacht niet dat de uitkomst -er blijkt in veel kerken verlangen naar meer Geest in de gemeente, maar vooral ook veel verlegenheid- erg anders zou zijn geweest als het onderzoek op een andere manier gedaan was.”Oudere artikelen:

CV-Koers - oktober 2005...
Ruim baan voor de Geest! 
Dr. Jan Hoek (gereformeerde bond) stelt in een prikkelend betoog dat we een Geestesdoop nodig hebben die een einde maakt aan de lauwheid in de kerken.
De aandacht voor de gaven van de Geest is binnen de gereformeerde kerken in veel opzichten sober en eenkennig, vindt dr. Jan Hoek, directeur van de Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Bond. 
Het is hoog tijd om de loopgraven van dogmatische discussies te verlaten. We moeten de nood van de kerk onder ogen zien: er is een tekort aan het leven uit het volbrachte werk van Christus. En daarom is er ook weinig zicht op het leven in de kracht van de Geest.
Lees meer...

CV-Koers - juni 2005...
Bezinning op de ambten
Willem Ouweneel:
,,De gaven van de Geest worden aan alle gemeenteleden gegeven’’
De ambten vormen in de protestantse traditie een duidelijke structuur voor het gemeentelijke leven, waarbinnen de gemeente tot bloei kan komen. Of is de ambtelijke structuur vooral star en werkt dit juist belemmerend voor de bloei? Prof. dr. Willem J. Ouweneel constateert dat dit laatste maar al te vaak het geval is. ,,Het is eigenlijk een ‘rooms zuurdesem’. De ambtsdragers zweven soms hoog boven de gemeente en bepalen dan met een ijzeren rechtlijnigheid de koers. Soms mogen bijbelkringen en bidstonden niet eens spontaan worden gehouden. Dat houdt de Geest tegen.”
Lees meer...


www.vergadering.nu