Evangelisch Gereformeerd
Overeenkomsten en verschillen

 

Evangelisch-Gereformeerd
   Home
   Blokkades
   Catechismus
   Charismatisch
   De 10 geboden
   Derde weg
   Doelgerichte gemeente
   Dorstende dominee
   Gemeentegroei
   Gergem
   Isral
   Jeugdkerken
   Middelpunt
   Openbaring
   Strijden
   Theologie
   Vereniging
   Vernieuwing
   Ziekenzalving
   Links

De Opwekking komt eraan

NBV recensies

Waar was God?

Abortus - Euthanasie

Kerkgeschiedenis

Satan

Theologie

De tirannie van de theologie

Bode november 2004

Simon Streuper [schrijft aan zoon Bert]

Er is (alweer) storm op til. Krant en tijdschrift liegen er niet om. De gereformeerde theologie wordt bedreigd door de evangelische beweging. Alles wat tot de gereformeerde theologie behoort Schrift, belijdenis, ambt en sacrament moet opnieuw in stelling worden gebracht om de kwalijke invloed van de evangelische theologie te keren. Ruik jij de kruitdampen ook al, Bert? Ik vraag jou of dat gedoe deel uitmaakt van de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en de leer van de godsvrucht, of komt hier de geest van hoogmoed tot leven van mensen die niets weten n een zwak hebben voor geschillen en haarkloverijen, een bron van nijd, twist, lasteringen, kwade vermoedens, en geharrewar bij mensen die niet helder meer zijn van denken en het spoor der waarheid kwijtgeraakt zijn (1Tim6:2 5)? Jij mag het zeggen!

Naarmate we geestelijk groeien, vindt het geloof zijn vastigheid meer in het betrouwbare Woord dan in de theologie waarin men geestelijk gevormd is. Het Woord is krachtig, levend en onveranderlijk.Theologie daarentegen is naar haar aard zwak en discutabel.

Theologische geschillen vragen om een geestelijke aanpak, maar de geschiedenis toont een spoor van twisten resulterende in talrijke scheuringen en levert het bewijs dat er op een wereldsgezinde wijze mee omgegaan is. Daarin doen de evangelischen niets onder voor de gereformeerden. En dat heeft alles te maken met theologie.

Theologie is en blijft een feilbaar menselijke poging om Gods Woord overzichtelijk en begrijpelijk in te kaderen. Het blijft een poging omdat Gods Woord, evenals God Zelf, ons verstand te boven gaat. Nooit zullen we Beide in onze vingers krijgen! Theologie wordt ten onrechte door sommigen van haar beoefenaars gelijkgesteld met wat de Bijbel leert. Wie dat doet, belijdt feitelijk niet langer het sola scriptura, maar 'eerst de theologie en daarna de scriptura' en doet daarmee te kort aan de Schrift en aan God. Wanneer de theologie gaat heersen over Gods Woord, verandert zij prompt in een veeleisende en niets ontziende tiran onder wiens bewind men moet steunen en kreunen, scheiden en lijden. Wanneer zullen we onze les leren?

God heeft ons niet zijn Woord geschonken om theologie te bedrijven, en elkaar daarmee om de oren te slaan, maar als een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Om te wandelen met God. Ook te midden van verdeeldheid. Wandelen met God wordt gekenmerkt door vrede en niet door onderlinge kerkenstrijd. Degenen die wandelen met God, herkennen elkaar daaraan, vinden elkaar en gaan samen (hoe dan ook) stap voor stap verder. Gods Woord is voor hen geen fel brandend zoeklicht dat zijn stralen kilometers ver vooruit werpt langs gereformeerde of evangelische ijkpunten, maar een betrouwbaar brandend olielampje dat net voldoende licht voor n stap voorwaarts verspreidt. Meer hebben we ook niet nodig. Dat lampje is als Gods vaderhand, waaraan je zelfs met gesloten ogen de goede weg kunt vinden. Net als Christus Zelf, Die gezegd heeft: leer van Mij. Die Leer overtreft elke theologie en is heilzaam. Zo niet, dan blijkt theologie heilloos te zijn.

www.vergadering.nu