EO-Visie - 9 november 2006

Beste EO (ingezonden)

Missie geslaagd?

Het heeft Marc Dik verbaasd hoe er op de zeven hoofdpersonen van Op zoek naar een wonder is gereageerd. Dat heb ik niet gedaan, omdat ik geloof dat zij oprecht hebben gezocht en meegedaan.

Wel wil ik reageren op het aandeel van de begeleider en de EO zelf. Mogelijk hebben de meeste mensen daar de grootste problemen mee gehad. Niet met de deelnemers. Als ik het artikel 'Missie geslaagd' in Visie 42 lees (trouwens, wat een uitdrukking voor zo'n programma), krijg ik de indruk dat de insteek van het programma inderdaad 'reality' was. Daarbij heeft de EO mensen met een nood (mis)gebruikt. Ook lijkt het schrijven van Marc Dik de indruk te wekken dat hij de afloop niet anders had verwacht. Dan is het des te erger mensen daarvoor te gebruiken.

Dat hun geloof is versterkt, kan zeker waar zijn. God ziet het hart aan dat zoekt. Maar waar was de geloofsopbouw door middel van de Bijbel in alle uitzendingen? Waar was de herder, die de kudde (inclusief de kijker) naar het hart van God bracht?

Jezus openbaarde het hart van de Vader. Hij genas en Hij is niet veranderd. De EO heeft de verantwoording voor geloofsopbouw van de kijker. Dat is de bijbelse opdracht van elke christen.

Door dit programma zullen vele zieken tot de conclusie zijn gekomen; bij God hoef ik het dus ook niet te zoeken. Er is ongeloof gezaaid. Daar zijn de deelnemers niet verantwoordelijk voor, maar de EO. Het is een trieste zaak dat de Evangelische Omroep dit aspect van het Evangelie niet duidelijker brengt.

T. Schut, Putten