De opname van de Gemeente is vr de oordelen
6000 jaren zijn aan de mens gegeven

De onderstaande artikelen verschenen in de maandelijkse mailing van Vergadering.nu
en dit wordt de komende maanden aangevuld


1 januari 2020 

Vrede en veiligheid, geen gevaar
Nooit eerder gebeurde dit: drie achtereenvolgende verkiezingen in Israel, op 2 maart volgt de derde. En dan volgt ook de Midden-Oosten-vredesdeal van Trump.
De Brexit is gepland op 31 jan 2020. Er komt daarna een superhandelsdeal aan tussen de VS en het VK.
Dan speelt dit jaar de afzettingsprocedure om Trumps herverkiezing te voorkomen. Nooit eerder werd zo'n samenzwering gezien! En partij, de Democraten, zoekt bewijzen, maar vindt ze niet. Daarom zullen eind dit jaar de 2020-Verkiezingen in de VS haast zeker een superoverwinning voor Trump opleveren. En dan is de volgende vraag... wat zal de rol van de VS zijn in de Grote Verdrukking? De adelaar van Op.12:14?

En dan hebben we ons land. Nederland als vooroploper in de klimaathoax - en de landbouw moet halveren - en een bouwstop op bijna alle bouw. Wat een chaos met dit kabinet dat niet een wetenschappelijke, maar een politieke socialistisch-communistische agenda uitvoert, en dat doet in eendrachtige samenwerking met de ChristenUnie, die ook openlijk de EU steunt welke streeft naar globalisme, n Europa, zelfs n wereld. Het gevolg zal zijn: polarisatie als nooit eerder gezien. Waarop gaat dit uitlopen? Op revoluties en chaos! De vrede wordt van de aarde weggenomen: de eerste plaag, het witte paard, de antichrist. Enzovoort. Deze dingen moeten gebeuren.
Volg de opiniestukken op www.vergadering.nu 


27+2000=2027-7=2020
Als het model van de 6000 jaren, dat we al een paar maanden laten zien, klopt, en 27 en 2027 zijn bijzondere jaartallen, dan kunnen we verwachten dat er over ongeveer drie maanden, misschien in april/Nisan, een Antichrist openbaar zal worden, een wetteloze, een zoon van het verderf. Niet direct al als een verderver, maar als een groot leider zal hij opstaan, die het Midden-Oosten n Israel "vrede en veiligheid" zal schenken.

Danil 9:25-27 zegt ervan: Terwijl in Israel "de straten en muren gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden", is er een verbond in de maak (:27), een verbond met de dood (Jes.28:15,18). Lees deze beide gedeelten in je Bijbel, z herkenbaar. Dat verbond zal dan bevestigd worden, ergens in de maand september/Tisjri.

We weten niet he deze 'mens der zonde' openbaar zal worden, maar we gaan er op letten. Het is de komende maanden een toetspunt waaraan we onze gedachten toetsen. Als het gebeurt, is het volgende de opname, omstreeks hemelvaart of (het joodse) Pinksteren eind mei. Bij dit alles maken we een voorbehoud, want de vraag blijft natuurlijk of onze interpretatie juist is. We kunnen het mis hebben, maar we willen het wel doorgeven.

Hoe gaat het hier op aarde verder?
Wij die tot de Gemeente behoren, moeten beseffen dat onze onbekeerde geliefden, vrienden en kennissen n de Heer Jezus moeten aanvaarden als hun Verlosser !!
Want er zal dn geen sprake meer zijn van het verkrijgen van een 'absolute' behoudenis. Want stel dat zo'n achterblijver tot geloof komt en vervolgens in een situatie geraakt waarin hij het merkteken accepteert, dan zal dit zijn behoudenis direct teniet doen; het verandert in een absoluut verloren zijn. Want ieder die het merkteken accepteert is per definitie absoluut voor eeuwig verloren. Daar is de Bijbel heel duidelijk over. Hoeveel argeloze en naeve mensen zullen er dan wel niet zijn die in hun onnadenkendheid dat merkteken zullen aanvaarden?

Reeds in die eerste 3 jaar zal het verschrikkelijk zijn. Dat begint al met Openbaring 6. De vrede zal worden weggenomen van de aarde. Dat slaat niet zozeer op het uitbreken van allerlei oorlogen, maar op een wereldwijde haat en slachtpartijen waarbij mensen elkaar zullen doden. Hoe kan dat? Wanneer de Antichrist na de opname zijn islamitische aanhangers wijsmaakt dat het Allah was die al die christenen van de aardbodem heeft weggevaagd en dat dit het sein is om de strijd tegen de ongelovigen te gaan voeren, dan kun je wel nagaan wat er dan gaat gebeuren. De officile islam wacht namelijk op zo'n moment, maar de meeste christenen hebben zich daarover niet genformeerd. Jarenlang vingen we 'vluchtelingen' en 'vreemdelingen' op. Het toekomstig 'leger' van de antichrist is alom vertegenwoordigd sinds we massa's strijders onder hen als een paard van Troje hebben binnengehaald. 

De Antichrist zal zich in het begin vooral opwerpen als de door het Joodse volk verwachte Messias. Het Abrahamitische verbond (de landbelofte) zal hij bekrachtigen/versterken en de Joden de 3e tempel te laten bouwen. Veel Joden zullen daardoor overtuigd zijn dat hij de messias is. Het klopt allemaal met hun verwachting dat hij een bijzonder krachtig mens zal zijn.

Ook de meeste christenen denken dat de Antichrist een valse Joodse messias zal zijn. Maar wat als er de komende maanden een Antichrist-figuur opstaat die gn Jood is? Lees dan nog eens dit artikel van Greg Lauer: "Is hij de Messias of is hij het niet? Is de Antichrist een Jood of een niet-Jood?" (13-12-2019)
 

Halverwege de 7 jaar
Maar dan verder. Wanneer het merkteken zal worden ingevoerd, zullen ook vele Joden dat merkteken accepteren. De Antichrist denkt dan: zo, die heb ik reeds misleid, die zijn van mij, daar hoef ik me niet meer op te richten. Dat scheelt hem een hoop moeite want de grootste buit is dan al binnen. Daarom zal het Joodse volk naar mijn verwachting zich de eerste 3,5 jaar in de luwte bevinden. Het land Israel zou dan wel eens de veiligste plek op aarde kunnen zijn. Totdat op de helft van de week de 2 getuigen gedood zullen worden en na 3 dag weer opstaan en opgenomen worden. De hele wereld zal het zien. En dan begint het Wee degenen die eerste 3,5 jaar hebben overleeft. Lees Openbaring 11 en 2Thess.2:4-12, maar ook heel Openbaring 6-16.


Naar aanleiding van enkele reacties...

Over de volgorde in 2Thess2:1-3
- Vers 1 gaat over de komst van onze Heer Jezus en onze bijeenvergadering tot Hem, de opname, maar vers 3 zegt dan dat rst de afval moet komen n de mens der zonde (de antichrist) geopenbaard worden.
- Vers 4 vertelt dan wat die mens der zonde in de grote verdrukking gaat doen.
- In vs.5-8 wordt dan nog eens gezegd dat zij weten wat en wie hem tegenhoudt.
- In vs.8 e.v. gaat het verder met wat de wetteloze na het tegenhouden zal gaan doen, en de verleiding die God zal zenden en alles wat de mensen in de 7-jarige Verdrukking gaat overkomen en waarom.

Waar het hier om gaat, is dat de volgorde vast staat in vs.1-3. Daardoor is duidelijk dat wij het openbaar worden van de antichrist zullen kunnen zien aankomen, waarschijnlijk slechts korte tijd voor de opname, en ook dat er een verbond zal worden voorbereid. En ergens kort n de opname zal dit 7-jarige verbond worden bevestigd.

Over de 70 jaarweken
- Danil 9:25 zegt: tot op Messias de Vorst zijn 7+62 weken: dat betekent dus tt Hij zich als de Messias openbrt. Dat was in Lukas 4 !! Dus niet zoals velen leren: tot Hij op een ezel Jeruzalem binnenkwam, f tot op de kruisiging. Dat staat er niet.
- Danil 9:26 zegt: Na de [9+]62 weken zal de Messias uitgeroeid worden dat gebeurde inderdaad daarna, 3 jaar daarna !!
- De periode van 483 jaren loopt op de tijdlijn m.i. van -456 tot 27. De herbouw van Jeruzalem en de tempel zou 7 weken duren, oftewel 49 jaren. Dus niet gerekend vanaf het woord van Kores, maar vanaf de eerste terugkeer van Ezra, dat in -456/-457 was.

Over Lukas 4
Aangezien de Heer Jezus geboren moet zijn tussen -5 en -1, staat het vast dat het Jubeljaar waarover Hij in Luk. 4:16-21 sprak, tussen 25 en 30 moet liggen. Het jaar 27 sluit het beste aan bij andere gegevens. Jezus was toen 30 jaar (Luk.3:23), geboren in -4.
Dus nadat de Heer 40 dagen gevast heeft (Luk.4:1-13) gaat Hij in Luk.4:14 naar Nazareth, waar Hij als voorbereiding op de Grote Verzoendag, "het aangename jaar des Heren" uitroept, het Jubeljaar, dat dan begint. In onze jaartelling begon dat (30e) Jubeljaar dus in sept/okt van het jaar 27. En dus begint "twee dagen"/2000 jaar later (Hosea 6:2) in sept/okt 2027 het 70e Jubeljaar en het vrederijk.

Geheugensteuntje
Het lijkt misschien nog best ingewikkeld. Hoe leg je dit in een gesprek zo simpel mogelijk uit? Misschien als een soort sommetje: 27+2000=2027-7=2020.
27(=Luk4)+2 dagen(=Hos6:2) =2027(=wederkomst) -7jaar =2020(=Opname)

Over dag en uur
Laten we hierbij ook nog maar een keer zeggen dat dit niets te maken heeft met een dag of uur aanwijzen. We weten de dag niet. Dat zeggen ook alle schrijvers van de artikelen die we op Vergadering.nu  plaatsen. We denken na over de tekenen der tijden en wat de Schriften ervan zeggen. Brainstormen is dat, dat mag, en het moet zelfs. En al deze schrijvers zeggen ook dat ze zich kunnen vergissen. Het is te simpel om dan Hand.1:7 aan te voeren, en wat de Heer daar op dat moment zegt tot de twaalven, aan alle latere gelovigen op te leggen. Dus dat niemand iets over de tijden en gelegenheden betreffende de komst van de Heer zou mogen onderzoeken. Iets wat zo'n 20 jaar later juist opgedragen wordt in 1Thess.5:1v., zie ook 2Thess.2. Daar gaan we dus mee verder. Laat me weten wat u ervan vindt.

Onzeker
In dit schema zijn de aanwijzingen dat de opname plaatsvindt ergens vr het nieuwe jaar dat met Tisjri begint. Als tenminste de reeks van 7 x 1000 jaren klopt met wat we denken dat het is, en ls tenminste 2020 het jaar is dat de Verdrukking begint. En dan blijft ook nog de periode van de Opname onzeker. Het zou zelfs 'pas' bij het Bazuinenfeest kunnen zijn. Of zelfs 3 jaar later...

Tot slot, laten we dus opletten wat er omstreeks Pesach gebeurt. Is er dan een openbaring van de antichrist? Dan mogen we de Opname enige tijd later verwachten, misschien omstreeks Pinksteren. Dit is geen 'date-setting' maar: Bijbelse aanwijzingen serieus nemen. We houden er rekening mee. Onze Heer komt. Dat is wat we steeds weer zeggen en wat ook de Bijbel zegt, dat we uit de hemel onze Heer Jezus verwachten, en dat de Geest en de bruid zeggen 'Kom Heer Jezus!' Het komt steeds dichterbij.


1 december 2019

Hoe zal het zijn in die laatste 7 jaren van de 6000 jaren van de mens?
In vervolg op het globale overzicht van vorige maand gaan we nu kijken hoe het zal zijn in die laatste 7 jaren van de 6000.

23 september 2017 is de dagHet verbond
Belangrijk om te weten is dat 2Thess.2:1-3 duidelijk zegt dat vr de opname de afval begint en de mens der zonde openbaar wordt. Die volgorde is belangrijk. Laat je niet verleiden om door de erop volgende verzen het tegenovergestelde te geloven. Want helaas denken velen daardoor dat de opname vr het openbaar worden van de wetteloze komt, maar dat is niet zo. In dat tweede deel, vers 4-12, legt Paulus uit hoe het na vs.1-3 verder ingevuld zal worden; dat is dus na de afval en het openbaar worden van de antichrist en na de opname. En dan beschrijft hij dat de weerhouder moet worden weggenomen voordat de wetteloze 7 jaren lang zijn gang kan gaan en aan het einde ervan verteerd en vernietigd zal worden. Dus de aanleiding, het opkomen van bepaalde wereldleiders die het 7-jarige verbond van Danil 9:27 zullen sluiten, zullen we dus waarschijnlijk nog wel zien aankomen.

De achterblijvers - Wat gebeurt er in de eerste 3 jaar?
Wat zal het evangelie zijn dat in de Grote Verdrukking overal zal klinken na de opname? Net het evangelie van genade dat nu in deze tijd nog wordt gebracht. Dan zal dt evangelie gebracht worden: Doe dit, doe dat, ontvang niet het merkteken van het beest, volhard tot het einde!

Zij die achterblijven zullen tot besef komen dat die christenen toch gelijk hadden. Velen zullen daardoor tot geloof komen, maar ik denk dat ook veel achterblijvers het niet eerlijk zullen vinden achtergelaten te zijn, ze dachten dat ze wel gelovigen waren, en zullen daarom kwaad zijn.
Ook moeten we dus niet denken dat de achterblijvers gedurende de eerste 3 jaar nog tot 'absolute' behoudenis kunnen komen. Nu, in deze genadetijd, is absolute behoudenis nog mogelijk door het aannemen van de Heer Jezus en het Evangelie, waarop je eeuwig leven ontvangt en met de Heilige Geest wordt verzegeld.
Na de opname geldt: wie volhardt tot het einde (wat de dood door onthoofding kan of zal betekenen) zal behouden worden.
De achterblijvers, voor zover ze niet door de geest van dwaling misleid worden, zullen eerst die 3 jaar moeten overleven, om daarna het merkteken te blijven weigeren dat iedereen moet en zal aannemen, en zij moeten het getuigenis van Jezus vasthouden tot de dood door onthoofding. Waar ze ook heen vluchten, het zal zeer zwaar zijn.

We weten natuurlijk dat de 2e helft van de week pas de Grte Verdrukking is. Maar vaak gaan we mee in de gewoonte om de hele periode van 7 jaren zo te noemen. Echter het begint met de Verdrukking, die in de tweede helft overgaat in de Grote Verdrukking, wat uitloopt op de onontkomelijke Toorn van God, dat is de slotperiode waarin de mens zover gegaan is, dat bekering voor de dan nog onbekeerden niet eens meer mogelijk is. 

We gaan een aantal overzichten of tekeningen plaatsen
op https://vergadering.nu/links-bijbelstudie.htm  
De serie toont de symbolische perfectie en absolute orde in Gods handelen in-de-tijd. De eerste tekening is een overzichtelijk schema van Gods tijdplan en toont hoe belangrijk Hosea 6:2 daarin is. De tweede tekening is aangevuld met Bijbelsteksten en uitleg. Merk op dat er geen connectie met onze jaartelling wordt gelegd. Dat wel te doen is iets wat velen moeilijk vinden. Maar het verdient zeker de aandacht om nauwkeurig bestudeerd te worden. Zeker in deze tijd, die we eindtijd noemen. Meerdere tekeningen volgen.

1. Tekening 1: Hosea 6:2 en Gods tijdplan
1a. Tekening 1, met verklaringen aan de hand van de bijbeltekst
2. De 'eerste' Adam en de 'laatste' Adam (Christus)
3. De zondvloed
4. De Jubeljaren-cyclus
5. De Exodus
6. Gods verbond met Abram
7. Onze 'dagen' gelijk de Dagen van Noach
8. De antichrist en de valse profeet
9. De rotskoepel en het getal van het beest
10. De opname van de Gemeente van Christus
11. Wat, als je na 'de opname' achterblijft ?

Dat was een heel verhaal. Het roept wellicht vragen op. Dag en uur weten we niet, maar tekenen zien we wel. We zoeken naar antwoorden. Er is nog veel meer van te zeggen. Dat gaan we de volgende mailing doen. Laat me svp weten wat u ervan vindt.
 


1 november 2019

De 6000 jaren die aan de mens gegeven zijn

Eerst de grote lijn. In de vorige mailing gaf ik een globale tijdlijn van de zondeval tot aan de wederkomst. Dat zijn precies 4000+2000=6000 jaren, een periode die eindigt in 6030, oftewel het jaar 2027. Waarom 2027? Omdat Lukas 4:16-21 en het jaar 27 de kern zijn van dit hele verhaal.

Eerst een opmerking vooraf over de tellingen, door sommigen gezien als berekeningen. Maar erover nadenken en berekenen is heel Bijbels. De Joden waren bijv. door God in staat gesteld om de komst van de Messias te berekenen, doordat Danil in Dan.9:25 profeteerde dat de Messias er zou zijn aan het eind van de 69e week, dus 69x7=483 jaar na de opdracht van Kores om Jeruzalem te herbouwen.

En toen gebeurde het: de Heer Jezus openbaarde zich als Messias in Lukas 4:16-21. Hij sprak over de Geest die op Hem was en over het Jubeljaar, het 70e, waarmee zijn bediening dan zou beginnen (:19). Maar de Joden herkenden hem niet. Dit was in sept/okt van het jaar 4030,oftewel 'ons' jaar 27, exact 4000 jaar na de zondeval. Het Koninkrijk werd toen 2000 jaren (2 dagen Hos.6:1,2) uitgesteld, dat is tot het jaar 6030 (2027). Zoals we weten is de 7 jaar daarvoor (dus 2020-2027) de periode van de Grote Verdrukking. De jaren 28 en 2028 zijn Jubeljaren, resp. het 30e en het 70e. Dan zijn de 6000 jaren van de mens vol en zal het 1000-jarige rijk volgen. Dus op Grote Verzoendag in 2027 zal dan de wederkomst zijn. 

 En dan 2Thess.2:1-3: Onze bijeenvergadering met Hem, maar eerst moet de afval komen, en ook de openbaring van de mens der zonde. De afval zien we overal om ons heen. Hoe groot moet de afval nog worden? Het is het wegvallen van alles wat altijd geloofd werd. En n de "grote afval" n het openbaar worden van de mens der zonde, volgt de opname. De dingen zullen elkaar snel opvolgen, maar toch zal er wel enige tijd tussen de gebeurtenissen liggen. Als we dit op de tijdlijn proberen in te passen, zou dat kunnen betekenen dat de antichrist reeds openbaar wordt ongeveer op Pesach in maart/april 2020, en dat de Opname dan ongeveer op Pinksteren in mei/juni 2020 is, en de Grote Verdrukking ong. 4 maanden later in sept/okt 2020 begint. 

En als de weerhouder is weggenomen, gebeurt wat we in 2Thess.2:6-11 lezen, dat de wetteloze gaat optreden, te beginnen met het 7-jarige verbond van Dan.9:25 en vervolgens gebeurt alles wat in Openbaring 6-19 beschreven staat en aan het eind zal de Heer de wetteloze verteren door Zijn adem en de vernietigen door Zijn verschijning als Hij komt.
Dus eerst de afval en de antichrist, dan de opname, en daarna volgt de Verdrukking. Er is nog veel meer van te zeggen. Laat me svp weten wat u ervan vindt.
 


1 oktober 2019

Israels Nieuwjaar

In Israel is gisteren het nieuwe jaar begonnen, 5780 denken ze, maar in feite is dit het jaar 6022 na de schepping. Vorige maand schreven we er ook al wat over. In het jaar 6030 zijn we 6000 jaar na de zondeval, toen de mens het paradijs moest verlaten en de 6000 jaar van de mens begon. De Heer Jezus werd precies 4000 jaar na de schepping geboren en openbaarde zich in 4031 als Messias maar werd verworpen (Luk.4). In september 6031 begint het 1000-jarig Vrederijk, ook dat is een Jubeljaar, het 70e na de instelling ervan. En de 7 jaar daarvoor is dan Danils 70e jaarweek, september 6023-6030. Als we dat omzetten naar onze jaartelling, is dat 2020-2027. Als dit allemaal klopt, komen er spannende tijden aan.


1 september 2019

2027 is een Jubeljaar

Een ander mooi artikel, met daarbij een bijzonder interessante reactie van Cees van der Neut is te vinden op https://www.godskalender.nl/jubeljaar/ 
Dat wijst op een wederkomst exact 6000 jaar na de zondeval, en wel in het jubeljaar 2027. Sommigen zullen ontkennen dat we zouden weten wanneer er een Jubeljaar is, maar lees zijn reactie !! 
Eerder hebben we ook al jaartallen genoemd. We blijven het doen. Want de tekenen van de tijd zijn er.