Joodse steden en dorpen in Judea en Samaria
Hier  wonen thans (sept. 2011) 320.000 Joden.
(Uit: Ook dit is Israel - Samaria - Judea, 1994,
  Karel van Oordt en Pee Koelewijn )


  1. Mehola
  2. Shadmot Mehola
  3. Rotem
  4. Bitronot
  5. Maskiyyot
  6. Hemdat
  7. Ro'i
  8. Beqa'ot
  9. Hamra
10. Argaman
11. Mekhora
12. Massu'a
13. Yafit
14. Shelomziyyon
15. Peza'ťl
16. Gilgal
17. Netiv haGedud
18. Niran
19. Yitav
20. Zon
21. Zori
22. NŲomi
23. Elisha
24. En Hogla
25. Bet ha'Arava
26. Almog
27. Almon
28. Qalya
29. Mizpť Yeriho
30. Wered Yeriho
31. Mizpť Shalem
32. Wale Amos
33. Asfar
34. Qiryat Arba/Hebron
35. Benť Hever
36. Karmel
37. Ma'on
38. Suseya
39. Mahnana Yatir
40. Anim
41. Asa'el
42. Tene
43. Yonadav
44. Shim'a
45. Eshkolot
46. Yeri'ot
47. Atani'el
48. Haggay
49. Negohot
50. Nahal Adora
51. Adora
52. Telem
53. Karma Zur
54. Zoref
55. Kefar Ezyon
56. Migdal 'Oz
57. Allon Shevut
58. Rosh Zurim
59. Geva'ot
60. Newť Daniyyel
61. El'azar
62. Efrata
63. Thekoa
64. Hetar 'dhil Betar
65. Gilho
66. Ne'ot Qidron
67. Noqedim
68. Mizpa Yehuda
69. Qedar
70. Ma'alť Adummim
71. Mishor Adummim
72. Kefar Adummim
73. Adam
74. Yaagov
75. Ma'aIa Mikhmas
76. Rimmonim
77. Kokhav haShahar
78. Ofra
79. Bel 'B'
80. Beth-el
81. Pesagot
82. Giv'at Ze'ev
83. Mahanť Giv'on
84. Giv'on haHadasha
85. Menora
86. Bet Horon
87. Shelah
88. Ovadya
89. Mevo Horon
90. Dolev
91. Hasmona'im
92. Mattityahu
93. Na'le
94. Talmon
95. Nili
96. Nahali'ťl
97. Ateret
98. Shamgar
99. Hallamish
100. Inbar101. Ofarim
102. Bet Arya
103. Pedu'el
104. Yo'ezer
105. Ammihud
106. Ma'alť Levona
107. Eli
108. Shilo
109. Migdallim
110. Gittit
111. Kefar Tappuah
112. Ari'el
113. Bet Abba (Ahime'ir)
114. Netafim
115. Ez Efrayim
116. Sha'arť Tiqwa
117. Elkana
118. Gavri'el
119. Oranit
120. Nirit
121. Alfe Menashe
122. Zufin
123. Kokhav Yairob
124. Qani'ťl
125. Ma'alť Shomeron
126. Nofim
127. Qarna Sjomeron
128. Imanu'el
129. Yizhar
130. Tel Haim/Itamar
131. Elon Morť
132. Beracha
133. Qedumim
134. Sal'it
135. Ya'arit
136. Avnť Hťfez
137. Enav
138. Shavť Shomeron
139. Homesh
140. Sa Nur
141. Hermesh
142. Mevo Dotan
143. Rehan
144. Hinnanit
145. Shaqed
146. Ginnat
147. Kaddim
148. Gannim
149. Merav
150. Irit
151. Tirza


Meer over: Hebron | Imanuel | Itamar | Shiloh
Meer over Joodse steden en dorpen in Judea en Samaria:

7-10-2010 RD: De westoever is opgesplitst in verschillende gebieden
Het ene deel van de Westelijke Jordaanoever (Judea en Samaria) is het andere deel niet. Het gebied is namelijk in verschillende deelgebieden opgesplitst. 
Nederlanders vinden het soms moeilijk te begrijpen wat de verschillen zijn. Daarom zet ik hier op een rijtje welke gebieden er zijn op de 5640 vierkante kilometer tellende Westoever. 

De A-gebieden (18 procent van de Westoever) staan onder bestuur van de Palestijnse Autoriteit. De Palestijnen zijn zelf verantwoordelijk voor de burgerlijke zaken en zaken betreffende veiligheid. De grote Palestijnse steden vormen de A-gebieden. De veiligheid is er de laatste jaren sterk verbeterd. Toch valt het IsraŽlische leger deze gebieden 's nachts soms binnen om arrestaties te verrichten. 

De B-gebieden (21 procent) staan onder Palestijns burgerlijk bestuur en onder IsraŽlisch veiligheidsbestuur. Dat betekent dat de Palestijnen in deze gebieden verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld onderwijs, het ophalen van huisvuil, maar dat IsraŽlische legerjeeps op de straten patrouilleren. Vele kleine Palestijnse dorpen liggen in de B-gebieden. 

De C-gebieden (61 procent) staan onder IsraŽlische burgerlijke en militaire controle. In deze gebieden liggen bijvoorbeeld de Joodse nederzettingen. 

De A-, B-, en C-gebieden zijn niet keurig van elkaar geschieden met rechte lijnen. Ze lopen door elkaar heen. De A-gebieden zijn van elkaar gescheiden door C-gebieden en legerposten. 
IsraŽl en de PLO werden het eens over de verdeling in het Tweede Oslo Akkoord van 1995, dat voorzag in Palestijnse autonomie. Palestijnen verwachtten echter, dat de A-gebieden zich zouden uitbreiden. 

Toestemming 
Joodse IsraŽli's mogen niet in de A-gebieden komen. Als ze er toch heen willen, moeten ze toestemming vragen. Ze moeten een verklaring ondertekenen waarin staat dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de risico's. Ze tekenen er bijvoorbeeld voor dat als het leger hen in de benen schiet, ze het leger niet voor de rechtbank kunnen dagen. 
Het leger stelde het formulier enkele dagen na het uitbreken van de Tweede Intifada in 2000 op. Dat was een zeer gewelddadige tijd. Het is te begrijpen dat de militairen geen burgers in de A-gebieden wilden. Nu echter is het formulier in verband met de sterk verbeterde veiligheid overbodig. 
IsraŽli's kunnen dus niet naar de Palestijnse steden. Palestijnen kunnen niet naar IsraŽl. Als ze elkaar toch willen ontmoeten hebben ze de kans dat te doen in de B-gebieden. Contacten blijven bestaan: sommigen weigeren vijanden te zijn.

Hieronder: 
1. Palestijnen leggen de stad Rawabi aan in een A-gebied ten noorden van Ramallah. Foto: Alfred Muller 
2. De nederzettingen liggen in de C-gebieden en staan onder IsraŽlische controle. Foto: Alfred Muller.
3. Kaart van de Westoever, met de diverse gebieden. Bron: The humanitarian news and analysis service, IRIN.
 

..


NIEUWS

27-9-2010 RD: Nederzettingen bouwen in Judea en Samaria... ( zondag )
     SHILO/HAR BRACHA/ARIňL Ė Zondag loopt de bouwstop voor Joodse nederzettingen af waartoe de IsraŽlische regering van Benjamin Netanyahu tien maanden geleden besloot. De inwoners van de Joodse nederzettingen zijn er klaar voor om de werkzaamheden weer op te pakken.
     In de 150 Joodse nederzettingen in Ėzoals de bewoners het vaak noemenĖ Judea en Samaria zijn de afgelopen decennia 300.000 IsraŽliŽrs neergestreken. De 200.000 IsraŽliŽrs in Oost-Jeruzalem zijn daar dus niet in meegerekend. De bewoners zeggen nieuwe huizen nodig te hebben voor de nieuwe generatie.
     Het IsraŽlische leger nam deze gebieden tijdens de Zesdaagse Oorlog van 1967 in, waarna IsraŽl van mening was dat de gebieden tot zijn grondgebied behoorden. Tijdens vredesonderhandelingen hebben IsraŽlische politici echter gezegd bereid te zijn zich uit delen ervan terug te trekken. Palestijnen willen op de hele Westoever de staat Palestina oprichten. Ze tekenen dan ook bezwaar aan tegen het zich steeds verder uitbreiden van nederzettingen. IsraŽliŽrs in de nederzettingen zijn echter niet van plan de bouw te staken en vinden dat er gekeken moet worden naar alternatieven voor de zogenoemde tweestatenoplossing, waar de vredesbesprekingen op inzetten.
     IsraŽl Medad, inwoner van de nederzetting Shilo en zegsman van de raad van nederzettingen in Samaria, is graag bereid een paar van die alternatieven op te sommen. Palestijnen kunnen wat hem betreft kiezen uit verschillende opties. Dat zijn het IsraŽlische staatsburgerschap, de verwerving van de status van permanent ingezetene (net zoals 200.000 Joden die in IsraŽl wonen, maar staatsburger blijven van een ander land), leven in autonome gebieden of doorgaan als Ąniet-zionistische Palestijnen, die in permanent conflict met IsraŽl leven.Ē
Lees verder...


Infonu.nl: Joodse nederzettingen zijn legaal...
     De heer Van Agt verkondigt altijd luidkeels dat de Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever illegaal zijn. Maar is dat werkelijk zo? Nee. De Joodse dorpen en steden zijn legaal zowel onder internationaal recht als de overeenkomsten tussen IsraŽl en de Palestijnen. Tegengestelde beweringen zijn slechts pogingen om de wet voor politieke doeleinden te verdraaien. En ongeacht de status van de nederzettingen moet hun bestaan geen reden zijn terrorisme te rechtvaardigen.
Lees verder...
  

www.vergadering.nu