www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

EO-Visie, 16-22 december 2001
Rubriek: Radio

'Deze week' met Willem Ouweneel

"Ik wens dat christenen bekeerd worden"

Het radioprogramma 'Deze week' op zaterdagavond beleeft zijn 23e jaargang. Elke keer praten drie van de vier panelleden onder leiding van Ad de Boer met elkaar door over actuele zaken uit de afgelopen week. In Visie stelden we vier weken lang steeds dezelfde vragen aan elk van de panelleden. Deze week (slot): prof. dr. Willem Ouweneel.

Willem Ouweneel (57) studeerde biologie, filosofie en theologie en promoveerde ook drie keer. Hij begon zijn loopbaan in de biologische research en werd docent filosofie en theologie aan de EH en aan andere theologische hogescholen en faculteiten. Hij behoort tot de Vergadering van Gelovigen, preekt vaak, houdt bijbellezingen en schreef meer dan honderd boeken. Ouweneel is getrouwd met Gerdien en zij hebben vier getrouwde kinderen en zeven kleinkinderen. Na 25 jaar in De Bilt wonen zij nu in Huis ter Heide.

Hoe lang werkt u al mee aan het programma 'Deze Week'?
,,Vanaf het allereerste begin, net als Jan van der Graaf. Anderen die ooit hebben meegedaan, zijn Ad Schouten, Couprie, Kars Veling en Velema."

Hoe bereidt u zich voor op de onderwerpen?
,,Donderdagsmiddags krijgen we de papieren. Vaak heb ik donderdagsavonds een bijbellezing, zodat ik er, als ik thuis kom, nog naar moet kijken."

Bent u het meestal oneens met elkaar of is er ook vaak overeenstemming?
,,Er is over hoofdpunten natuurlijk overeenstemming. Je werkt vanuit hetzelfde bijbelse kader. In het begin stonden we nog wel eens wat kemphanerig tegenover elkaar. Dat is er niet meer. Er zijn wel verschillende invalshoeken."

Over welke onderwerpen discussieert u het liefst?
,,Ik vind het altijd wel fijn als je er een bijbel bij nodig hebt. In het begin moest ik me allerlei terreinen eigen maken. Ik heb een behoorlijk stuk algemene ontwikkeling doorgemaakt doordat je je elke week moest voorbereiden. Dus ik voel me nu ook zekerder op veel andere terreinen. Maar een theologisch thema vind ik altijd fijn."

En over welke onderwerpen discussieert u het liefst niet?
,,Economische onderwerpen hebben me nooit erg geÔnteresseerd. Geld in het algemeen niet. Je hebt het nodig, maar verder, nee."

Met wie zou u graag eens in debat gaan? En waanom?
,,Ik had graag eens willen discussiŽren met een man als Gerrit Berkouwer, omdat die in het begin zo orthodox geschreven heeft. Bij Hendrikus Berkhof had je iets dergelijks. Zij hebben een bepaalde ontwikkeling doorgemaakt. Het zou boeiend zijn te weten hoe die ontwikkeling zich heeft afgespeeld."

Wat verwacht u van het CDA bij de komende verkiezingen?
,,Het zou best kunnen dat het CDA verder achteruitgaat. Dat hoeft niet door Balkenende of het vertrek van De Hoop Scheffer te komen."

En de ChristenUnie?
,,Ik denk dat het mooi zou zijn als RPF en GPV samen hun zetels konden vasthouden. Het is de vraag of die fusie meer mensen zal aansporen om op de ChristenUnie te stemmen. Maar het zou fantastisch zijn als er een zetel bijkwam."

Wat zou u het liefst veranderd zien in Nederland?
,,Het is heel makkelijk om te klagen over de secularisatie en te wensen dat meer Nederlanders terugkeerden tot het Evangelie. Maar ik zou in de eerste plaats wensen, niet dat niet-christenen bekeerd worden, maar dat christenen bekeerd worden. We zijn als christenen nog veel te veel bezig met de kleur van het brandblusapparaat, terwijl intussen de wereld in brand staat. Vooral als je ziet waar synodes zich mee bezighouden. Het is ook bedroevend dat er zoveel verschillen tussen allerlei kerken en groeperingen vrij kunstmatig in stand gehouden worden. Er verandert wel wat, maar het zou veel meer kunnen. Die tien procent christenen in Nederland zouden ongelooflijk veel kunnen betekenen als ze wakker zouden zijn en vanuit hun geloof zouden leven."

Hoe kijkt u aan tegen de vergeldingsaanvallen van de VS?
,,Met gemengde gevoelens, omdat aan de ene kant vergelding noodzakelijk is. Amerika heeft een juridische en politieke plicht het kwaad dat zijn burgers is aangedaan, te vergelden. De andere kant is dat een klinkende overwinning op de Taliban een nieuwe vernedering toevoegt aan de lijst van vernederingen die de islam van de kant van het Westen de laatste tachtig jaar heeft ondergaan. Het zal terroristen uitnodigen tot nieuwe aanslagen. Daar komt bij dat het aantal onschuldige burgers dat is omgekomen, misschien wel net zo groot is als het aantal burgers dat in Washington en New York is omgekomen. Misschien is het middel erger dan de kwaal."

Bent u bang voor escalatie?
,,Ja, maar we kunnen dat ondervangen door gelijkertijd naar de islam toe duidelijk te maken dat we willen proberen te begrijpen wat hun aversie tegen het Westen is. Als de Islam in politiek opzicht serieuzer genomen wordt, dan zou dat een deel van de problemen kunnen ondervangen. Maar een dialoog met de Islam gaat altijd ten koste van IsraŽl."
Bent u bang voor de islam?
,,Je moet onderscheid maken tussen islam en moslims. Moslims zijn mensen die door God bemind worden en van wie wij ook moeten houden met een vurige liefde van Christus. Geen kruistochten of kruisraketten, maar het kruis van Christus. Maar ik ben wel bang voor de islam als macht, als stelsel, waarin de moslims gevangen zitten. Een macht uit de afgrond, waar we terdege de ogen voor open moeten hebben."

Is er een oplossing denkbaar voor het Palestijnse vraagstuk in IsraŽl?
,,Theoretisch wel, in de praktijk niet. Theoretisch zou moeten zijn dat IsraŽl de bezette gebieden teruggeeft. Dat is ook de wil van de Verenigde Naties. Maar dat betekent dat IsraŽl naast zich een staat tolereert die nog steeds in haar handvest heeft staan dat zij vernietiging van de staat IsraŽl beoogt. Net alsof je de helft van je huis inricht om daar een moordenaar te laten wonen die openlijk verklaart dat hij jou wil vermoorden. In de praktijk is dat ondenkbaar. IsraŽl kan die gebieden niet teruggeven, omdat dat zelfmoord zou zijn. En al zou er een Palestijnse staat komen, dan nog zou er geen oplossing worden gevonden voor de Tempelberg. Omdat daar geen compromis over mogelijk is. Een onoplosbaar probleem dat alleen door de Messias kan worden opgelost."

Welke mogelijkheden en onmogelijkheden ziet u voor kerkelijke eenheid?
,,Het is volkomen irreŽel om te veronderstellen dat er een soort eenheid zou komen voor de doop of zelfs dat beide dopen naast elkaar zouden kunnen bestaan. De gaven van de Geest blijven ook een verschilpunt. De overgeleverde structuur van de reformatorische kerken kan niet zomaar doorbroken worden. Dan zouden ze hun identiteit opgeven. Hoewel de Nederlands Gereformeerden, de refogelicals van Nederland, een heel eind zijn. Die zijn gereformeerd gebleven, maar hebben een heel open en vrije structuur. Kerkelijke eenheid in organisatorische zin zal een droom blijven. We zullen wel niet beleven dat Christelijk Gereformeerden, Nederlands Gereformeerden en Gereformeerden Vrijgemaakt, die zo dicht bij elkaar liggen, onder ťťn dak terecht komen. En als dat zou gebeuren, zouden er weer mensen afhaken. Aan de andere kant zien we wel dat de muren zeer veel lager zijn geworden. Er zijn in de praktijk, hoewel men zich zondags weer in die eigen bolwerkjes terugtrekt, over en weer veel sterkere banden ontstaan. Ik denk ook dat reformatorischen en evangelischen veel beter zullen zien wat ze van elkaar kunnen leren."

Wat verwacht u van de grote toekomst?
,,Een evangelische broeder, zoals ik, denkt dan in de eerste plaats aan toekomst in eschatologische zin. De verwachting van de wederkomst, de vestiging van het Messiaanse rijk. Belangrijk ook, omdat dat de oplossing zal zijn voor het Midden-Oosten. Tegelijk heb ik geleerd dat als het wat langer zal duren, het ook heel zinnig is om na te denken over de toekomst van deze wereld."

Ar Sikking
Deze week, Zaterdagavond, 747 AM, EO-Radio

De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu