www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

T.B.Joshua - Genezingen in Nigeria

Laatste Nieuws......

EO-Visie - 12 december 2002

Ingezonden brieven

Tenen

We waren erg blij met de uitzending van Het zal je maar gebeuren met Jan Westerhof, die genas van MS.
In Jakobus 5 vers 16 staat: 'Belijd elkaar de misdaden en bid voor elkander opdat gij gezond wordt. Een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel'. In Lagos worden de zonden bij naam genoemd en beleden. Vanuit de tenen dus. Dat is nog eens recht doen aan het bloed van Jezus Christus. Zoekt God geen mensen aan wie gaven des Heiligen Geestes gegeven kunnen worden? Er hangt wel het prijskaartje aan van blootgesteld te worden aan laster, hoon en spot. Daarom begrijpen wij de voorzichtigheid van de organisatie ten aanzien van buitenlandse verslaggevers heel goed.
Bijzonder dat de Here Jezus de hemelse gaven van gezondmaking en onderscheiding der geesten juist aan een afgeschreven continent als Afrika geeft, aan een eenvoudige man wiens woorden geladen zijn met de kracht van de Heilige Geest!

Ab en Truus Miller te D.

Misleidend beeld

We vragen ons af waarom Het zal je maar gebeuren, over T.B. Joshua, voor de gewone gelovige goedgekeurd moest worden door broeder Ouweneel. Hij vertelt ons als theoloog dat het hele gebeuren ook theologisch gezien door de beugel kan en dat wij onze bezwaren die we zouden hebben rustig naast ons neer kunnen leggen. Er staan namelijk nogal vreemde dingen in T.B. Joshua's eigen blad The Synogogue Voice. Hij zou geboren zijn na veertien maanden zwangerschap en zijn komst zou voorspeld zijn. Deze feiten zijn algemeen bekend en lijken ons niet te stroken met de 'gezonde leer'. Het is niet voor te stellen dat dit allemaal niet genoemd wordt door Ouweneel in het programma. Hierdoor geeft hij de kijkers een valse voorstelling van zaken. Dat er bovennatuurlijke dingen gebeuren, is voor iedereen wel duidelijk. Het is alleen de vraag uit welke bron dit dan komt. In het Visieartikel staan wel kritische kanttekeningen bij de organisatie, maar dit wordt de (ongelovige) kijkers niet meegedeeld. Die krijgen een zeer positief beeld. Kortom: een misleidend beeld.
G.H. van Schagen-Bruins te Z.


We wilden met de documentaire het verhaal van de wonderbaarlijke genezing van Jan Westerhof vertellen. Dus geen journalistiek verslag over de kerk van T.B. Joshua. Natuurlijk hebben wij wel de achtergronden van deze bediening onderzocht, maar daardoor zijn wij T.B. Joshua niet als 'een engel des lichts' gaan zien. Er zijn kanttekeningen te plaatsen bij bepaalde zaken op organisatorisch en theologisch gebied. Prof. Ouweneel zat niet als 'geestelijk keurmeester' in de documentaire maar als deskundige (theoloog). Ouweneel is zelf meerdere malen in Nigeria is geweest en kent Jan Westerhof persoonlijk. Voor prof. Ouweneel gaat het niet primair om de wonderen die in Lagos gebeuren, maar of mensen dichter bij God komen. De geestelijke gevolgen waren bij Jan en vele andere bezoekers van The Synagoge positief. Ook hij citeerde woorden van de Heer uit MattheŁs 7, maar dan enkele verzen eerder (18-20): 'Een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen' *
Wout Heslinga, programmamaker

www.vergadering.nu

De Leesmap-index