www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

T.B.Joshua - Genezingen in Nigeria

Laatste Nieuws......

Nederlands Dagblad - www.nd.nl - 11 december 2003

Sympathisanten komen op
voor Joshua

van onze redactie kerk

NIEUWEGEIN - Ruim 120 christenen nemen in een
advertentie in het blad Charisma stelling tegen kritiek op de genezingsbediening van Nigeriaan T.B. Joshua. Ze keren zich tegen het boek Dossier T.B. Joshua van drs. R. van der Ven.

Ze vinden dat Van der Ven een onjuist en negatief beeld schetst. De ondertekenaars wijzen erop dat de auteur geen bezoek heeft gebracht aan de kerk van Joshua in Lagos. Verder verwijten ze hem dat hij geen verslagen heeft opgenomen van mensen die in Joshua's kerk ,,door God genezen zijn''. 

Zelf hebben ze wel The Synagoge Church of All Nations, zoals deze kerk heet, bezocht. En op basis van hun bezoek verklaren ze ,,dat profeet T.B. Joshua een ware man van God is en dat zijn werk uit God is''. Tot de ondertekenaars behoren Josien en Hans Baksteen uit Nieuwegein, Jan Westerhof uit Doetinchem en Willem Ouweneel uit Huis ter Heide, die zich afgelopen jaren al vaker in de discussie over Joshua hebben gemengd. 

De advertentie is een initiatief van de onlangs opgerichte Nederlandse afdeling van Joshua's bediening: Stichting The Synagoge, Church of All Nations, afdeling Nederland. Volgens de advertentie belegt de Nederlandse afdeling elke zondagmiddag een samenkomst voor belangstellenden. Die kunnen daar ,,onderwijs ontvangen, andere gelovigen ontmoeten, getuigenissen horen en video's zien''. De eerstvolgende reis van de stichting staat begin april op het programma.

Volgens de ondertekenaars van de advertentie zijn de argumenten in het boek van Van der Ven ,,eenvoudig te weerleggen''. ,,Wij hebben echter in deze advertentie ervoor gekozen niet inhoudelijk op deze argumenten in te gaan.'' Ze willen christelijk Nederland laten weten dat ,,een grote groep christenen (...)'' ervan overtuigd is dat Joshua's bediening ,,een werk van God is''. Ze verklaren zich tegenover de pers bereid tot een nadere mondelinge toelichting, ,,zonder op de inhoud van genoemd boek in te gaan''.

Van der Ven concludeert in zijn boek, uitgegeven door Buijten & Schipperheijn, dat zieken beter niet naar Joshua kunnen gaan. Volgens de auteur heeft de genezingsbediening van de Nigeriaan een occult karakter. Hij baseert zijn mening naar eigen zeggen op 22 uur videomateriaal.

Sinds 2001 doen in Nederland spectaculaire verhalen de ronde over genezingen van zieken die bij Joshua zijn geweest. Hierdoor is de discussie over genezingsbedieningen opgelaaid.

Bekijk de advertentie en de lijst met ondertekenaars

[ Boekrecensies "Geneest de zieken! van Willem J. Ouweneel ]

www.vergadering.nu

De Leesmap-index