www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

 

Nederlands Dagblad - www.nd.nl - 16 december 2003

'Andermans ongeloof kan genezing tenietdoen' 

van onze redactie kerk 

DRACHTEN - Mensen die tijdens een genezingsdienst zijn bevrijd van een ziekte, kunnen deze genezing weer kwijtraken door ongeloof en scepsis in hun omgeving. Dat zei prof. dr. W. Ouweneel gisteren in Drachten. 


,,Iedereen kent wel voorbeelden van mensen die genezen en blij van een genezingsdienst terugkwamen en later toch weer klachten kregen. Waren zij dan niet écht genezen? Ik betwijfel dat.'' 

Volgens Ouweneel kunnen sceptische reacties de verdwenen ziekte weer terugbrengen. ,,Er zijn dan mensen die beweren dat de duivel heeft genezen en niet God. Anderen vragen telkens of de klachten alweer zijn teruggekomen. En als iemand dan weer ziek wordt is er bij de omstanders enig triomfalisme te bespeuren: zie je wel, het heeft niet gebaat.'' 

Ouweneel sprak gisteren op de studiedag 'Ziekte, genezing en bevrijding in de plaatselijke gemeente', die was georganiseerd door de Vrije Baptistengemeente in Drachten. Hij heeft onlangs het boek Geneest de zieken geschreven, waarin hij een lans breekt voor de 'bediening van genezing'. Dat houdt in dat elkaar de handen opleggen en bidden om genezing van ziekten. Ouweneel legt een oorzakelijk verband tussen zonden in iemands leven en eventuele ziekten die hem treffen. 

Ouweneel kreeg veel reacties op zijn boek, waarvan een aantal zeer scherp. Gisteren zei hij het te betreuren dat 'men' hem in de hoek probeert te drijven van mensen die beweren dat alle ziekte van de duivel komt. ,,Dat zou een zeer simplistisch idee zijn. Net als overigens de stelling dat alle ziekte van God komt, zoals de Heidelbergse Catechismus zegt.'' 

Hij wees er bovendien op dat in de Bijbel heel duidelijk staat dat niet elke kwaal een direct gevolg van zonde is. ,,Maar'', waarschuwde hij, ,,zonden hebben wel veel meer met ziekte te maken dan veel christenen denken.'' Als voorbeeld van ziekten die niets met zonden te maken hoeven hebben, noemde hij ouderdomskwalen. ,,Die horen bij het leven op deze in zonde gevallen aarde. Net als de dood.'' 

In de reacties op zijn boek is het Ouweneel opgevallen dat een terugkerend thema de 'soevereiniteit van God' is. Dat is een manier voor theologen om de allesomvattende wil van God te omschrijven, Hij is immers almachtig. Christenen houden er vaak veel te weinig rekening mee dat het ook Gods wil kan zijn dat mensen worden genezen, zei de hoogleraar gisteren. ,,Wij bidden vaak op een veel te vrijblijvende manier. 'Wilt u, wilt u, wilt u...?'. Dat is heel makkelijk, want als God het gebed niet verhoordt, wilde Hij het blijkbaar niet. Watchman Nee (Chinese zendeling, red), die toch niet beticht kan worden van charismatische voorkeuren, heeft geschreven: God verlangt ernaar vele christenen te helpen, maar ze willen het blijkbaar zelf niet.'' 

Mensen hebben vaak een overtrokken idee van de soevereiniteit van God, alsof zij zich daar alleen maar lijdzaam aan kunnen onderwerpen, zei Ouweneel. ,,In de Bijbel staat ook dat God zich laat 'verbidden'. Dat past helemaal niet in zo'n opvatting. Ik erken dat we niet moeten doorslaan van het ene simplisme in het andere, maar ik denk wel dat veel mensen hun eigen genezing in de weg staan. Lees maar mee: Er is niemand tegen wie Jezus zegt: 'Jammer, maar voor jou is er geen genezing. Deze ziekte is Gods plan met jouw leven, het is Gods goede vaderhand die jou ziek heeft gemaakt, nu moet je daar maar in berusten.' Ja, het is waar, alleen die ene man in Bethesda werd genezen, en honderden anderen bleven ziek achter. Maar ook zij hadden Jezus om genezing kunnen vragen.'' 

Daarom pleit Ouweneel ervoor dat 'genezingsbedienaars' (,,ik wil niet spreken van gebedsgenezers, het is namelijk God die geneest''), goed luisteren naar God en zijn wil proberen te ontdekken. ,,Als je de wil van God kent, kun je ook het machtswoord spreken, zoals het 'Ik beveel' van Paulus.'' 

Als God zo graag mensen wil genezen, waarom blijven sommige gelovigen dan toch ziek? Dat is een vraag die Ouweneel de laatste tijd veel krijgt voorgelegd. ,,Ik weet het niet, laat ik daar mee beginnen. Als mensen het mij vragen, geef ik als redenen: a. zonde, b. ongeloof, c. ik weet het niet.'' 

Dat ongeloof genezing in de weg kan staan, wil er soms bij zieke mensen niet in. ,,Zij geloven diep in hun hart niet dat God echt kan genezen. Ze denken bijvoorbeeld dat genezing alleen in de eerste eeuw voorkwam en vandaag de dag alleen nog sporadisch op het zendingsveld. Dat is ook een sterke, zeg! Het belangrijkste zendingsveld op aarde is tegenwoordig namelijk West-Europa.'' 

Ook onkunde en onwil kunnen genezing in de weg staan, voegde Ouweneel daar aan toe. ,,Dan zie je mensen tijdens een genezingsdienst even uit rolstoel krabbelen, en er dan snel weer veilig in terugploffen. Er zijn mensen die zo vertrouwd zijn met hun rolstoel dat zij genezing moeilijk te accepteren vinden. Zij willen alleen vertroeteld worden.'' 

Soms is het nog eenvoudiger waarom iemand niet wordt genezen, zegt Ouweneel. ,,Dan is het Gods tijd nog niet.'' 

Verslag Friesch Dagblad:
Lees ook het verslag van Lodewijk Born in het Friesch Dagblad

Bethelgemeente Drachten

www.vergadering.nu

De Leesmap-index